Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Współwłaściciel uniemożliwia korzystanie z nieruchomości wspólnej

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości

Zgodnie z art. 206 Kodeksu cywilnego, każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli. Co w sytuacji, gdy jeden ze współwłaścicieli zajął całą nieruchomość, czy inną rzecz np. samochód i nie pozwala korzystać z rzeczy wspólnej innym współwłaścicielom? Np. wymienił wszystkie zamki w domu. Co w takiej sytuacji zrobić? Czy przysługują nam jakieś roszczenia?zniesienie współwłasności adwokat Łódź Zgierz

W opisanej powyżej sytuacji współwłaścicielowi, który został pozbawiony możliwości korzystania ze wspólnej nieruchomości przysługuje kilka roszczeń. W zależności od konkretnego przypadku adwokat może doradzić, które rozwiązanie będzie najkorzystniejsze dla Klienta.


Wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości przez jednego ze współwłaścicieli ponad swój udział

Jeśli tylko jeden ze współwłaścicieli staje się jedynym współwłaścicielem korzystającym i zarazem czerpiącym korzyści ze wspólnej nieruchomości to pozostałym współwłaścicielom przysługuje roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości. Sąd Najwyższy jak i sądy powszechne w tym Sąd Okręgowy i Apelacyjny w Łodzi wielokrotnie wypowiadały się, że współwłaściciel, który wyłącznie korzysta z całej nieruchomości, ma obowiązek rozliczenia się z tego tytułu z pozostałymi współwłaścicielami.

Co istotne dopiero w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 2013 roku przesądzono o dopuszczalności omawianego roszczenia, bowiem jak stwierdzono: współwłaściciel może domagać się od pozostałych współwłaścicieli, korzystających z rzeczy wspólnej z naruszeniem art. 206 Kodeksu cywilnego w sposób wyłączający jego współposiadanie, wynagrodzenia za korzystanie z tej rzeczy na podstawie art. 224 § 2 lub art. 225 k.c.

Jak dochodzić wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości?

Jeden ze współwłaścicieli może domagać się wynagrodzenia od współwłaściciela składając pozew do sądu. Oczywiście nie jest to jedyna droga. Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości może być również dochodzone np. w postępowaniu o zniesienie współwłasności. Pamiętać należy, że z chwilą wszczęcia postępowania o zniesienie współwłasności odrębne postępowanie jest niedopuszczalne. Konieczne w takiej sytuacji jest zgłoszenie roszczeń z tego tytułu w trakcie postępowania o zniesienie współwłasności. Dlaczego? Dlatego, że po zapadnięciu prawomocnego postanowienia o zniesieniu współwłasności nie można już będzie dochodzić omawianego roszczenia.

Przedawnienie roszczeń za bezumowne korzystanie z nieruchomości

Co do zasady roszczenie o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, na podstawie art. 225 w zw. z art. 224 § 2 Kodeksu cywilnego, przedawnia się z upływem terminu 10-letniego. Tak było do niedawna bowiem zmianie uległ termin przedawnienia, który obecnie wynosi lat 6. Zastosowanie może również mieć 3 termin przedawnienia, gdy wynagrodzenia takiego domagać się przedsiębiorca. Należy pamiętać, że wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy nie stanowi świadczenia okresowego, ponieważ okresowej płatności w tym przypadku nie przewiduje żaden przepis prawa. Jest ono świadczeniem jednorazowym.

Sposób na współwłaściciela, który utrudnia korzystanie z nieruchomości.

Poza możliwością wytoczenia powództwa o wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości ponad swój udział, adwokat powinien zasugerować Klientowi, żeby zastanowić się nad samym zniesieniem współwłasności. Skoro pomiędzy współwłaścicielami nie układa się, to po co utrzymywać istniejący stan rzeczy. Skoro jeden ze współwłaścicieli „przywłaszczył” sobie całą nieruchomość, to niech spłaci udziały pozostałych współwłaścicieli.

Powództwo windykacyjne.

Innym jeszcze sposobem na uciążliwego współwłaściciela może być powództwo windykacyjne. Godnie z art. 222 Kodeksu cywilnego, właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą. Należy przy tym pamiętać, że właściciel może odrębnie dochodzić swego roszczenia o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy, nie wytaczając przy tym powództwa o wydanie rzeczy.

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka w Łodzi i Zgierzu posiada wieloletnie doświadczenie w szeroko rozumianych sprawach działowych obejmujących m.in.: zniesienie współwłasności, dział spadku, podział majątku wspólnego byłych małżonków, rozliczenie nakładów z majątku wspólnego na majątek odrębny. Zapraszamy do kontaktu, celem omówienia Państwa problemu prawnego.

Adwokat Zgierz Łódź sprawy rodzinne sprawy rozwodowe sprawy o podział majątku

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka w Łodzi i Zgierzu zaprasza osoby potrzebujące doradztwa prawnego bądź też reprezentacji przed sądem w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, w sprawach rozwodowych czy też w sprawach o podział majątku byłych małżonków. Nasza Kancelaria Adwokacka ma wieloletnią praktykę w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i nie tylko. Po więcej informacji na temat naszej Kancelarii Adwokackiej zapraszamy do zakładki oferta.

 

Słowa kluczowe: Adwokat Łódź, porady prawne Łódź, dział spadku, zniesienie współwłasności adwokat Łódź, adwokat Zgierz, sprawy administracyjne, podział majątku wspólnego

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy rodzinne i podział majątku wspólnego
Sprawy rozwodowe Zaległe alimenty Przedawnienie alimentów Rozliczenie opłat za lokal pomiędzy byłymi małżonkami Alimenty dla pełnoletniego dziecka Podział majątku wspólnego - akcje i udziały Ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym byłych małżonków Jak odebrać dziecko jednemu z rodziców? Zabranie prawa jazdy za niepłacenie alimentów Alimenty dla byłego małżonka