Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Zatrzymanie prawa jazdy a zakaz prowadzenia pojazdów

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Zatrzymanie prawa jazdy - czy mogę prowadzić samochód?

Czym różni się zatrzymanie prawa jazdy od zakazu prowadzenia pojazdów? Czy zatrzymywanie prawa jazdy uniemożliwia prowadzenie samochodu? 

Często w praktyce spotykamy się z sytuacjami, gdy Klienci pytają nas o kwestie związane z zatrzymaniem dokumentu prawa jazdy. Przede wszystkim klientów interesuje, czy zatrzymanie prawa jazdy jest równoznaczne z samym zakazem prowadzenia pojazdów. 

W tym miejscu należy zauważyć, że postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy nie jest jeszcze równoznaczne z orzeczeniem środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Orzeczenie dotyczące zatrzymania prawa jazdy ma jedynie na celu zabezpieczenie wykonania ewentualnego przyszłego środka karnego jeżeli takowy zostanie orzeczony. 

Fakt zatrzymania prawa jazdy nie jest równoznaczny z utratą lub cofnięciem uprawnień do kierowania pojazdami. Podkreślił to m.in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 25 lutego 2014 r., znak sprawy: II SA/Rz 803/13. W przywołanym orzeczeniu sąd stwierdził, że decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy nie jest tożsama z decyzją o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami. 

Oczywiście w sytuacji kierowania pojazdami pomimo zatrzymania dokumentu prawa jazdy kierujący powinien liczyć się z tym, że może zostać ukarany za wykroczenie. 

Zgodnie z art. 94 Kodeksu wykroczeń, kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze grzywny. Zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń, grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5000 złotych. Dodatkowo w razie popełnienia w/w wykroczenia można orzec zakaz prowadzenia pojazdów. 

Regres zakładu ubezpieczeń

Dodatkową konsekwencją, o której bardzo często zapominamy, a która może mocno uderzyć nas po kieszeni są regulacje zawarte w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym i polskim biurze ubezpieczycieli komunikacyjnych.

Według art. 43 w/w ustaw, zakładowi ubezpieczeń oraz Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli kierujący wyrządził szkodę umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa; nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa; zbiegł z miejsca zdarzenia.

Adwokat od spraw karnych Łódź Zgierz 

Kancelaria adwokacka adwokata Piotra Sęk z siedzibą w ŁodziZgierzu posiada wieloletnie doświadczenie m.in. w sprawach z zakresu prawa karnego. Oferujemy kompleksową pomoc prawną zarówno na etapie postępowań przygotowawczych, postępowań przed sądami jak i na etapie postępowania wykonawczego. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej kancelarii adwokackiej oraz do kontaktu

 

Słowa kluczowe: sprawy karne adwokat Łódź, adwokat w Zgierzu, porady prawne Łódź, obrona w sprawach karnych adwokat Zgierz, prawnik Łódź

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy karne i karno skarbowe
Przedawnienie karalności czynów nieletnich Przestępstwo niealimentacji po zmianach Możliwość wykorzystania zeznań złożonych w charakterze świadka Odpowiedzialność karna za handel podrobionymi ubraniami i perfumami Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy Jazda pod wpływem środka odurzającego Błędy w pomiarach alkomatami Przesłuchanie świadka z udziałem biegłego psychologa Czy tymczasowo aresztowany może korzystać z telefonu? Wyrok łączny - przepisy przejściowe Przesłuchanie oskarżonego w drodze pomocy prawnej Jak obejść zakaz prowadzenia pojazdów? Ponowny wniosek o odroczenie wykonania kary Dowód z podsłuchu w postępowaniach karnych Uchylenie mandatu Okazanie dowodów rzeczowych na rozprawie Warunkowe umorzenie postępowania a zaświadczenie o niekaralności Nabycie broni od sprzedawcy a posiadanie broni bez zezwolenia Występek o charakterze chuligańskim Dozór elektroniczny - adwokat Łódź Zgierz Ozorków Odroczenie wykonania kary Kara podlegająca wykonaniu w systemie dozoru elektronicznego Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary Wykorzystanie dowodów z kontroli operacyjnej Wyrok w sprawie karnej a punkty karne Wykonanie kary pozbawienia wolności poza granicami Polski Prekluzja dowodowa w postępowaniu karnym - nowości w prawie karnym Zamiana prac społecznych na inną karę Niewskazanie kierującego pojazdem droższe Zmiana w Kodeksie karnym. Więcej kar pozbawienia wolności. Lichwa. Odpowiedzialność karna po nowemu Pieszy może się mylić Dozór elektroniczny - wcześniejsze zakończenie Zorganizowana grupa przestępcza a dozór elektroniczny Odbycie kary ograniczenia wolności poza granicami Polski Czy hejter w sieci jest bezkarny? Pobyt w zakładzie psychiatrycznym jako środek zabezpieczający Uprawnienia zatrzymanego Zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową Czy detektyw może założyć nam GPS? Dziedziczenie przez spadkobierców skazanego obowiązków wynikających z wyroku karnego Grooming - co to takiego? Rozpowszechnianie nagich zdjęć lub filmów Czy mogę odmówić składania zeznań? Naruszenie nietykalności cielesnej- 217 k.k. Kilka kar do odbycia a dozór elektroniczny Uchylenie prawomocnego mandatu – jak to zrobić? Sąd nie wyraził zgody na blokadę alkoholową- co dalej? Co to znaczy znaczna, nieznaczna ilość marihuany? Dozór elektroniczny – zmiany od 1 stycznia 2023 r. Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych a skuter czy microcar. Jak uniknąć kary ograniczenia wolności? List żelazny – czym jest i jak go uzyskać Czy można skrócić zakaz prowadzenia pojazdów? Czym jest stalking? Środki odurzające, substancje psychotropowe, środki zastępcze, dopalacze – czyli? Kilkukrotne przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym Uchylanie się od obowiązku naprawienia szkody na gruncie kodeksu karnego (art. 244c) Zatarcie skazania - kiedy, jak, gdzie?