Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Zakres usług
oraz porady, orzeczenia, przypadki prawne

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Sprawy cywilne

W zakres spraw cywilnych, w których możemy Ci pomóc wchodzą m.in.: sprawy o zapłatę, dochodzenie wierzytelności, porady prawne, sporządzanie i opiniowanie pism i umów, reprezentacja przed sądami, roszczenia z umów, roszczenia z rękojmi, roszczenia z tytułu czynów niedozwolonych, dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, odstąpienie od umowy, kary umowne, sprawy odszkodowawcze, ustanowienie służebności, użytkowanie wieczyste, wady oświadczenia woli.

Sprawy karne i karno skarbowe

Nasza Kancelaria Adwokacka posiada bogate doświadczenie w zakresie spraw karnych i karno skarbowych. Zapewniamy m.in.: obrona w sprawach karnych, reprezentacja pokrzywdzonych w sprawach karnych, pomoc na etapie postępowania wykonawczego, sporządzenie środków odwoławczych od orzeczeń sądów, pomoc w zakresie uzyskania dozoru elektronicznego, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary, odroczenie wykonania kary, sprawy nieletnich.   

Odszkodowania i zadośćuczynienia

Posiadamy wieloletnią praktykę w zakresie szeroko rozumianych sprawach odszkodowawczych. Prowadzimy m.in. sprawy o odszkodowania, zadośćuczynienia i o renty z tytułu wypadków komunikacyjnych, błędów w sztuce lekarskiej, popełnionych przestępstw, zniszczenia mienia, naruszenia dóbr osobistych,  utraty wartości nieruchomości, wypadków przy pracy. Reprezentujemy Klientów zarówno na etapie likwidacji szkody jak i przed sądami na terenie całego Kraju.

Sprawy spadkowe

Oferujemy pomoc prawną w zakresie prawa spadkowego. Prowadzimy m.in. sprawy o dział spadku, o stwierdzenie nabycia spadku, o zachowki, sprawy związane z wydziedziczeniem, sprawy dot. podważenia testamentu, sprawy związane z dziedziczeniem gospodarstw rolnych, sprawy związane z odrzuceniem spadku i uchyleniem się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w terminie. Oferujemy również pomoc w zakresie spraw związanych z odziedziczonymi długami spadkowymi.

Sprawy rodzinne i podział majątku wspólnego

Reprezentujemy Klientów przed sądami rodzinnymi m.in. w sprawach o alimenty, rozwody, władzę  rodzicielską nad małoletnimi dziećmi, o ustalenie kontaktów z dziećmi, o ustalenie miejsca zamieszkania dziecka, o pozbawienie władzy rodzicielskiej, o przysposobienia i inne. Posiadamy także wieloletnie doświadczenie w zakresie spraw o podział majątku wspólnego pomiędzy byłymi małżonkami i o rozliczenie nakładów z majątków osobistych na majątek wspólny.

Egzekucja - długi - upadłość

Problem z długami, z komornikiem, z wierzycielami? Zapraszamy do skorzystania z usług naszej Kancelarii Adwokackiej. Pomożemy Ci w przeanalizowaniu Twojej sytuacji prawnej. Może będziemy w stanie Ci pomóc. Potrzebujesz wsparcia w wyegzekwowaniu wierzytelności? Potrzebujesz wsparcia w toku egzekucji długów? Zapraszamy do kontaktu. Prowadzimy także sprawy upadłościowe, w tym sprawy o upadłość konsumencką. Nie zwlekaj daj sobie szansę uwolnić się z pętli zadłużenia.

Sprawy pracownicze i ubezpieczenia społeczne

Doradzamy i reprezentujemy Klientów przed sądami w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zapewniamy doradztwo prawne, porady prawne, reprezentację przed sądami na obszarze całego Kraju. Sporządzamy odwołania do sądów pracy, przygotowujemy i opiniujemy dokumenty związane z nawiązaniem, rozwiązaniem, czy wypowiedzeniem stosunku pracy. Posiadamy także bogate doświadczenie w sprawach dotyczących odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy.

Sprawy gospodarcze i obsługa prawna firm

Usługi prawne naszej Kancelarii Adwokackiej świadczymy nie tylko na rzecz osób fizycznych, ale również na rzecz przedsiębiorców, czy spółek prawa handlowego. Reprezentujemy Klientów przed sądami pomagając im odzyskać należne wierzytelności, dochodzimy roszczeń z tytułu nienależytego wykonania zobowiązań, reprezentujemy przedsiębiorców nie tylko przed sądami gospodarczymi, ale również przed sądami administracyjnymi czy w sprawach karno-skarbowych. Świadczymy swoje usługi również w zakresie prawa własności przemysłowej oraz nieuczciwej konkurencji.

Sprawy administracyjne i nieruchomości

Świadczymy usługi prawne również w zakresie prawa administracyjnego. Prowadzimy m.in. sprawy z zakresu prawa budowlanego, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o ochronie środowiska, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zapewniamy kompleksową pomoc prawną w zakresie spraw administracyjnych, począwszy od porad prawnych, kończąc na reprezentacji sądowej.

Reprezentacja przed sądem

Nasza Kancelaria Adwokacka zapewnia kompleksowe wsparcie. Zapewniamy nie tylko porady prawne i pomoc przy przygotowywaniu wszelkiego rodzaju pism i umów, ale również zapewniamy reprezentację Klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, czy innymi urzędami i organami państwowymi na obszarze całej Polski. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu interesów Klientów przed sądami z wielu dziedzin prawa.

Porady prawne Łódź Zgierz Ozorków

Potrzebujecie Państwo porady prawnej celem rozwiania Państwa wątpliwości prawnych? Zapraszamy do kontaktu z Naszą Kancelarią Adwokacką w Łodzi, w Zgierzu, bądź w Ozorkowie. Wielokrotnie powtarzamy, że skorzystanie z porady prawnej powinno być pierwszym, podstawowym krokiem, który pomoże ocenić Państwa sytuację prawną i pozwoli zaproponować optymalne rozwiązania prawne.  

Nasze Kancelarie Adwokackie

Zapraszamy do odwiedzenia naszych Kancelarii Adwokackich. Kancelaria Adwokacka Łódź ul. Narutowicza 69 lok. 6, Kancelaria Adwokacka Zgierz ul. Powstańców Śląskich 21 lok. 21, Kancelaria Adwokacka w Ozorkowie przy ul. Starzyńskiego 33 lok. 1. Informujemy, że na wyraźne życzenie Klienta istnieje możliwość spotkania poza terenem Łodzi, Zgierza i Ozorkowa w miejscu zamieszkania Klienta ewentualnie w innym miejscu wskazanym za dodatkową opłatą. Swoje usługi świadczymy również na rzecz Klientów z Łęczycy, Brzezin, Aleksandrowa Łódzkiego, Pabianic i nie tylko.