Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Jak obejść zakaz prowadzenia pojazdów?

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Sposób na zakaz prowadzenia pojazdów.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami sąd orzeka, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji był w stanie nietrzeźwości. Czy da się w jakikolwiek sposób uniknąć tego zakazu? Jak obejść orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów? Czy istnieje sposób na orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów? Jak uniknąć zakazu prowadzenia pojazdów? Czy sąd musi orzec zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę pod wpływem alkoholu? Jak może pomóc adwokat?

Zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.

W sytuacji orzeczenia przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów pewnym wyjściem z tak patowej sytuacji może być rozwiązanie przewidziane w Kodeksie karnym wykonawczym, a dokładniej rzec ujmując art. 182a. prawo karne adwokat Łódź Zgierz

Art. 182a Kodeksu karnego wykonawczego stanowi, że jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego na podstawie art. 42 § 3 lub 4 Kodeksu karnego przez okres co najmniej 10 lat, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, o której mowa w art. 2 pkt 84 ustawy Prawo o ruchu drogowym, jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

A zatem, jak wynika z powyższego przepisu istnieje formalna możliwość, aby kierować pojazdy mimo orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, z tym ograniczeniem, że w aucie musi zostać zamontowany potocznie tak zwany autolock, czyli czujnik uniemożliwiający uruchomienie auta w sytuacji, gdy kierowca jest pod wpływem alkoholu. Co istotne i warte podkreślenia w/w regulacja nie odnosi się do skazanych, wobec których orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów z tego powodu, że w czasie popełnienia przestępstwa byli pod wpływem środka odurzającego, czy też z tego powodu, że zbiegli z miejsca zdarzenia.

Z uwagi na użycie w w/w art. 182a Kodeksu karnego wykonawczego wyrażenia „skazany" należy uznać, że możliwość zmiany sposobu wykonywania środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów nie odnosi się do sprawcy, wobec którego zakaz ten orzeczono jako środek towarzyszący warunkowemu umorzeniu postępowania karnego.

Zgoda sądu na wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.

Wydanie przez sąd pozytywnego rozstrzygnięcia na podstawie art. 182a § 1 Kodeksu karnego wykonawczego oznacza, że w dalszym okresie zakazu prowadzenia pojazdów skazany może prowadzić pojazdy, ale muszą być one wyposażone w blokadę alkoholową. Uwzględnienie przez sąd wniosku skazanego o wyrażenie zgody na możliwość prowadzenia pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową powoduje konieczność powiadomienia o tym rozstrzygnięciu organów określonych w art. 182 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego. W następstwie wydania wspomnianej decyzji osobie skazanej, wobec której obowiązuje zakaz może być wydane prawo jazdy, w którym umieszcza się informację o ograniczeniu uprawnień do pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową.

Na czym polega blokada alkoholowa w aucie?

Blokada alkoholowa w rozumieniu art. 2 pkt 84 ustawy Prawo o ruchu drogowym jest to urządzenie techniczne uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu silnikowego i pojazdu szynowego, w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3. Blokada taka jest montowana w pojeździe przez producenta tego urządzenia (nie pojazdu) lub jego upoważnionego przedstawiciela.

Kierujący pojazdem jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu wymagane dla danego rodzaju pojazdu lub kierującego zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym w zakresie wyposażenia pojazdu w blokadę alkoholową, dokument potwierdzający kalibrację blokady alkoholowej, wystawiony przez producenta urządzenia lub jego upoważnionego przedstawiciela.

Kalibracja blokady alkoholowej wykonywana powinna być co 12 miesięcy. Pierwszą kalibrację blokady alkoholowej wykonuje się przed montażem urządzenia w pojeździe. Takie urządzenia są obecnie powszechnie dostępne na rynku. Istnieje wiele firm specjalizujących się w montowaniu takich urządzeń. Ceny takich urządzeń są różne w zależności od rodzaju samochodu, rocznika, czy modelu. Po montażu blokady właściciel pojazdu będzie musiał jeszcze dodatkowo wykonać badanie w stacji diagnostycznej.

Zapraszam do kontaktu w celu otrzymania porad prawnych w zakresu spraw karnych.

 

Adwokat Łódź Zgierz – sprawy karne – prawo karne

Kancelaria Adwokacka w Łodzi i Zgierzu Adwokata Piotra Sęka posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach związanych z prawem karnym i z obroną w sprawach karnych. Zapewniamy kompleksowe wsparcie prawne zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i sądowego. Pomagamy również na etapie po prawomocnym skazaniu tj. na etapie postępowania wykonawczego. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej Kancelarii Adwokackiej.

 

Słowa kluczowe: sprawy karne adwokat Łódź, zakaz prowadzenia pojazdów, adwokat Łódź, adwokat Zgierz, porady prawne Zgierz, prawo karne adwokat Łódź, porady prawne,

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy karne i karno skarbowe
Przedawnienie karalności czynów nieletnich Przestępstwo niealimentacji po zmianach Możliwość wykorzystania zeznań złożonych w charakterze świadka Odpowiedzialność karna za handel podrobionymi ubraniami i perfumami Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy Jazda pod wpływem środka odurzającego Błędy w pomiarach alkomatami Przesłuchanie świadka z udziałem biegłego psychologa Czy tymczasowo aresztowany może korzystać z telefonu? Wyrok łączny - przepisy przejściowe Przesłuchanie oskarżonego w drodze pomocy prawnej Ponowny wniosek o odroczenie wykonania kary Dowód z podsłuchu w postępowaniach karnych Uchylenie mandatu Okazanie dowodów rzeczowych na rozprawie Warunkowe umorzenie postępowania a zaświadczenie o niekaralności Nabycie broni od sprzedawcy a posiadanie broni bez zezwolenia Występek o charakterze chuligańskim Dozór elektroniczny - adwokat Łódź Zgierz Ozorków Odroczenie wykonania kary Kara podlegająca wykonaniu w systemie dozoru elektronicznego Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary Wykorzystanie dowodów z kontroli operacyjnej Wyrok w sprawie karnej a punkty karne Wykonanie kary pozbawienia wolności poza granicami Polski Prekluzja dowodowa w postępowaniu karnym - nowości w prawie karnym Zatrzymanie prawa jazdy a zakaz prowadzenia pojazdów Zamiana prac społecznych na inną karę Niewskazanie kierującego pojazdem droższe Zmiana w Kodeksie karnym. Więcej kar pozbawienia wolności. Lichwa. Odpowiedzialność karna po nowemu Pieszy może się mylić Dozór elektroniczny - wcześniejsze zakończenie Zorganizowana grupa przestępcza a dozór elektroniczny Odbycie kary ograniczenia wolności poza granicami Polski Czy hejter w sieci jest bezkarny? Pobyt w zakładzie psychiatrycznym jako środek zabezpieczający Uprawnienia zatrzymanego Zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową Czy detektyw może założyć nam GPS? Dziedziczenie przez spadkobierców skazanego obowiązków wynikających z wyroku karnego Grooming - co to takiego? Rozpowszechnianie nagich zdjęć lub filmów Czy mogę odmówić składania zeznań? Naruszenie nietykalności cielesnej- 217 k.k. Kilka kar do odbycia a dozór elektroniczny Uchylenie prawomocnego mandatu – jak to zrobić? Sąd nie wyraził zgody na blokadę alkoholową- co dalej? Co to znaczy znaczna, nieznaczna ilość marihuany? Dozór elektroniczny – zmiany od 1 stycznia 2023 r. Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych a skuter czy microcar. Jak uniknąć kary ograniczenia wolności? List żelazny – czym jest i jak go uzyskać Czy można skrócić zakaz prowadzenia pojazdów? Czym jest stalking? Środki odurzające, substancje psychotropowe, środki zastępcze, dopalacze – czyli? Kilkukrotne przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym Uchylanie się od obowiązku naprawienia szkody na gruncie kodeksu karnego (art. 244c) Zatarcie skazania - kiedy, jak, gdzie?