Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Wyrok łączny - przepisy przejściowe

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Ponowny wniosek o wydanie wyroku łącznego w związku ze zmianą przepisów

Co w sytuacji, gdy mamy kilka prawomocnych wyroków karnych skazujących, które musimy po kolei odbyć? Czy jest jakiś sposób, aby zmniejszyć łączny wymiar poszczególnych kar? Czy trzeba odbyć wszystkie kary osobno? Co to jest wyrok łączny? Czy można ponownie wnioskować o wydanie wyroku łącznego? Zmiana przepisów o karze łącznej, a ponowny wniosek o wydanie wyroku łącznego. Czy można stosować nowe przepisy o karze łącznej do skazań zapadłych przed dniem nowelizacji?

dobry adwokat od spraw karnych Łódź
Co to jest wyrok łączny?

Możliwość wydania wyroku łącznego może przydać się w sytuacji, gdy dana osoba ma na koncie kilka wyroków karnych, co najmniej dwa. Może bowiem okazać się, że kara orzeczona w wyroku łącznym będzie sumarycznie mniejsza, niż w sytuacji odbywania kolejno poszczególnych kar z osobna. Inaczej mówiąc, sąd wydając wyrok łączny, zazwyczaj jako karę łączną, orzeka karę niższą niż suma kar. Nie jest to jedyny plus takiego rozwiązania. Przykładowo jeżeli w wyniku wydania wyroku łącznego uzyska się karę pozbawienia wolności do 12 miesięcy będzie zachodziła ustawowa możliwość złożenia do sądu wniosku o odbycie tejże kary w systemie dozoru elektronicznego.

Brzmienie art. 85 Kodeksu karnego - sąd orzeka - przesądza o tym, że zawsze orzeczenie kary łącznej – o ile zaistnieją wszystkie w tym przepisie określone warunki – jest obowiązkiem, a nie uprawnieniem sądu. A zatem, cofnięcie wniosku o wydanie wyroku łącznego, czy też jego modyfikacja w żaden sposób nie wiąże Sądu, gdyż w tym przedmiocie jest on zobowiązany orzekać z urzędu.

Zmiana przepisów w zakresie wyroku łącznego.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (DZ. U. z 2015r., poz. 396), przepisów rozdziału IX ustawy, o której mowa w art. 1 – czyli Kodeksu karnego - w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że zachodzi potrzeba orzeczenia kary łącznej w związku z prawomocnym skazaniem po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

Zauważyć należy, że w/w przepis art. 19 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw uregulował kwestię tzw. intertemporalną, to jest wyłączył zastosowanie przepisów rozdziału IX Kodeksu karnego, w brzmieniu nowym, a więc przepisów dotyczących tych nowych zasad orzekania kary łącznej, do spraw w których połączeniu podlegałby wyłącznie kary prawomocnie orzeczone przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej. 

Przepisy Intertemporalne w zakresie wyroku łącznego.

Co to oznacza? Oznacza to tyle, że przepisy art. 85 i następne Kodeksu karnego w nowym brzmieniu – które obowiązuje od 1 lipca 2015 r. - nie mają zastosowania w w sytuacji, gdy wniosek o wydanie wyroku łącznego obejmuje skazania, które zostały orzeczone przed 1 lipca 2015r. Jeżeli w momencie procedowania nad wnioskiem o wydanie wyroku łącznego z karty karnej nie wynika, że po dniu 1 lipca 2015r. zapadł wobec skazanego nowy wyrokach, to wówczas stosujemy stare zasady w orzekaniu wyroku łącznego.

Jeżeli zatem skazany złożył już w przeszłości wniosek o wydanie wyroku łącznego i sąd nie połączył wszystkich wyroków, to sam fakt, że aktualne przepisy dawałyby taką możliwość nie uprawnia sądu do połączenia tych wcześniej niepołączonych wyroków z uwagi na brzmienie przepisów przejściowych. W takiej sytuacji zachodzić będzie powaga rzeczy osądzonej, bowiem sytuacja prawna skazanego nie ulega w żaden sposób zmianie po wydaniu pierwszego prawomocnego wyroku łącznego, a zatem postępowanie trzeba będzie wówczas umorzyć.

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania porad prawnych związanych ze sprawami karnymi.

Dobry obrońca Łódź Zgierz – Adwokat w Łodzi Zgierzu

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka zaprasza do współpracy osoby potrzebujące pomocy prawnej w zakresie prawa karnego. Nasza Kancelaria Adwokacka posiada bogate doświadczenie w sprawach karnych oraz karno-skarbowych. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam na zaprezentowanie Klientom kompleksowych oraz optymalnych rozwiązań prawnych. Zapraszamy do kontaktu. Nasze Kancelarie Adwokackie mieszą się w Łodzi i Zgierzu.

 

Słowa kluczowe: sprawy karne adwokat Łódź, wyrok łączny, porady prawne, adwokat Zgierz, kancelaria adwokacka Łódź, adwokat, adwokat Zgierz, prawnik Łódź, przepisy przejściowe

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy karne i karno skarbowe
Przedawnienie karalności czynów nieletnich Przestępstwo niealimentacji po zmianach Możliwość wykorzystania zeznań złożonych w charakterze świadka Odpowiedzialność karna za handel podrobionymi ubraniami i perfumami Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy Jazda pod wpływem środka odurzającego Błędy w pomiarach alkomatami Przesłuchanie świadka z udziałem biegłego psychologa Czy tymczasowo aresztowany może korzystać z telefonu? Przesłuchanie oskarżonego w drodze pomocy prawnej Jak obejść zakaz prowadzenia pojazdów? Ponowny wniosek o odroczenie wykonania kary Dowód z podsłuchu w postępowaniach karnych Uchylenie mandatu Okazanie dowodów rzeczowych na rozprawie Warunkowe umorzenie postępowania a zaświadczenie o niekaralności Nabycie broni od sprzedawcy a posiadanie broni bez zezwolenia Występek o charakterze chuligańskim Dozór elektroniczny - adwokat Łódź Zgierz Ozorków Odroczenie wykonania kary Kara podlegająca wykonaniu w systemie dozoru elektronicznego Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary Wykorzystanie dowodów z kontroli operacyjnej Wyrok w sprawie karnej a punkty karne Wykonanie kary pozbawienia wolności poza granicami Polski Prekluzja dowodowa w postępowaniu karnym - nowości w prawie karnym Zatrzymanie prawa jazdy a zakaz prowadzenia pojazdów Zamiana prac społecznych na inną karę Niewskazanie kierującego pojazdem droższe Zmiana w Kodeksie karnym. Więcej kar pozbawienia wolności. Lichwa. Odpowiedzialność karna po nowemu Pieszy może się mylić Dozór elektroniczny - wcześniejsze zakończenie Zorganizowana grupa przestępcza a dozór elektroniczny Odbycie kary ograniczenia wolności poza granicami Polski Czy hejter w sieci jest bezkarny? Pobyt w zakładzie psychiatrycznym jako środek zabezpieczający Uprawnienia zatrzymanego Zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową Czy detektyw może założyć nam GPS? Dziedziczenie przez spadkobierców skazanego obowiązków wynikających z wyroku karnego Grooming - co to takiego? Rozpowszechnianie nagich zdjęć lub filmów Czy mogę odmówić składania zeznań? Naruszenie nietykalności cielesnej- 217 k.k. Kilka kar do odbycia a dozór elektroniczny Uchylenie prawomocnego mandatu – jak to zrobić? Sąd nie wyraził zgody na blokadę alkoholową- co dalej? Co to znaczy znaczna, nieznaczna ilość marihuany? Dozór elektroniczny – zmiany od 1 stycznia 2023 r. Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych a skuter czy microcar. Jak uniknąć kary ograniczenia wolności? List żelazny – czym jest i jak go uzyskać Czy można skrócić zakaz prowadzenia pojazdów? Czym jest stalking? Środki odurzające, substancje psychotropowe, środki zastępcze, dopalacze – czyli? Kilkukrotne przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym Uchylanie się od obowiązku naprawienia szkody na gruncie kodeksu karnego (art. 244c) Zatarcie skazania - kiedy, jak, gdzie?