Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Czy tymczasowo aresztowany może korzystać z telefonu?

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Telefon dla tymczasowo aresztowanego

Czy tymczasowo aresztowany może korzystać z telefonu? Według art. 217c Kodeksu karnego wykonawczego, tymczasowo aresztowany może korzystać z aparatu telefonicznego, na zasadach określonych w regulaminie organizacyjno-porządkowym wykonywania tymczasowego aresztowania (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania - § 26–28) za zgodą organu, do którego dyspozycji pozostaje. adwokat Łódź sprawy karne, adwokat Zgierz

Uregulowanie to stanowi nowość, bowiem do połowy 2015 r. istniał kategoryczny zakaz korzystania przez tymczasowo aresztowanych z aparatów telefonicznych oraz innych środków łączności przewodowej i bezprzewodowej.

Oczywiście uprawnienie do korzystania z telefonu przez tymczasowo aresztowanego nie jest powszechne i ogólnie dostępne. Organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje może bowiem odmówić zgody na korzystanie z telefonu, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że zostanie on wykorzystany w celu bezprawnego utrudniania postępowania karnego lub do popełnienia przestępstwa. Niestety, gdy tymczasowo aresztowany pozostaje do dyspozycji kilku organów, wymagana jest wówczas zgoda każdego z nich, chyba że organy te postanowią inaczej. Przyjmuje się, że w/w ograniczenia nie dotyczą kontaktów tymczasowo aresztowanego z obrońcą.  

Zgoda na korzystanie z telefonu w areszcie


Zgodnie z regulaminem organizacyjno-porządkowym wykonywania tymczasowego aresztowania organ dysponujący bezzwłocznie wydaje zarządzenie o wyrażeniu zgody na korzystanie z telefonu przez tymczasowo aresztowanego wyłącznie w celu porozumiewania się z obrońcą lub pełnomocnikiem będącym adwokatem albo radcą prawnym bądź w szczególnie uzasadnionych przypadkach w celu porozumiewania się z osobą najbliższą.

Na decyzję o odmowie wyrażenia zgody na korzystanie z telefonu przez tymczasowo aresztowanego przysługuje zażalenie do sądu, do którego dyspozycji pozostaje. Zażalenie na zarządzenie prokuratora rozpoznaje prokurator nadrzędny. I w tym momencie może okazać się niezbędna pomoc adwokata, który pomoże przygotować zażalenie na odmowę wyrażenia zgody na korzystanie z aparatu telefonicznego przez tymczasowo aresztowanego. Adwokat pomoże przygotować odpowiednią argumentację, która może przyczynić się do zmiany pierwotnej decyzji. Należy również pamiętać, aby w samym wniosku o wyrażenie zgody na korzystanie przez tymczasowo aresztowanego z telefonu wskazać konkretny nr telefonu, na który osadzony będzie dzwonił.

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęk świadczy pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa karnego. Reprezentujemy klientów również na etapie postępowania wykonawczego, m.in. prowadzimy sprawy dotyczące: dozoru elektronicznego, odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, rozłożenia zasądzonych grzywien na raty, warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności, zatarcia skazania, warunkowego przedterminowego zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, odszkodowania za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie czy zatrzymanie, wydania wyroku łącznego i o wiele innych instytucji, które mogą być wykorzystane z korzyścią dla skazanego.

Prawo karne adwokat Łódź Zgierz

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęk posiada wieloletnią praktykę w sprawach z zakresu prawa karnego i wykonawczego. Zapraszamy do kontaktu osoby potrzebujące pomocy prawnej w sprawach karnych. Reprezentujemy pokrzywdzonych jak i bronimy osoby oskarżone i podejrzane. Nasze Kancelarie Adwokackie mieszczą się w Łodzi i Zgierzu. Więcej informacji na temat oferty naszej Kancelarii znajdziecie państwo w pozostałych zakładkach naszej strony internetowej

 

Słowa kluczowe: aresztowanie, sprawy karne, adwokat Łódź, adwokat Zgierz, kancelaria adwokacka, kancelaria adwokacka Łódź, porady prawne, adwokat sprawy karne Łódź, Łódź adwokat, Zgierz adwokat

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy karne i karno skarbowe
Przedawnienie karalności czynów nieletnich Przestępstwo niealimentacji po zmianach Możliwość wykorzystania zeznań złożonych w charakterze świadka Odpowiedzialność karna za handel podrobionymi ubraniami i perfumami Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy Jazda pod wpływem środka odurzającego Błędy w pomiarach alkomatami Przesłuchanie świadka z udziałem biegłego psychologa Wyrok łączny - przepisy przejściowe Przesłuchanie oskarżonego w drodze pomocy prawnej Jak obejść zakaz prowadzenia pojazdów? Ponowny wniosek o odroczenie wykonania kary Dowód z podsłuchu w postępowaniach karnych Uchylenie mandatu Okazanie dowodów rzeczowych na rozprawie Warunkowe umorzenie postępowania a zaświadczenie o niekaralności Nabycie broni od sprzedawcy a posiadanie broni bez zezwolenia Występek o charakterze chuligańskim Dozór elektroniczny - adwokat Łódź Zgierz Ozorków Odroczenie wykonania kary Kara podlegająca wykonaniu w systemie dozoru elektronicznego Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary Wykorzystanie dowodów z kontroli operacyjnej Wyrok w sprawie karnej a punkty karne Wykonanie kary pozbawienia wolności poza granicami Polski Prekluzja dowodowa w postępowaniu karnym - nowości w prawie karnym Zatrzymanie prawa jazdy a zakaz prowadzenia pojazdów Zamiana prac społecznych na inną karę Niewskazanie kierującego pojazdem droższe Zmiana w Kodeksie karnym. Więcej kar pozbawienia wolności. Lichwa. Odpowiedzialność karna po nowemu Pieszy może się mylić Dozór elektroniczny - wcześniejsze zakończenie Zorganizowana grupa przestępcza a dozór elektroniczny Odbycie kary ograniczenia wolności poza granicami Polski Czy hejter w sieci jest bezkarny? Pobyt w zakładzie psychiatrycznym jako środek zabezpieczający Uprawnienia zatrzymanego Zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową Czy detektyw może założyć nam GPS? Dziedziczenie przez spadkobierców skazanego obowiązków wynikających z wyroku karnego Grooming - co to takiego? Rozpowszechnianie nagich zdjęć lub filmów Czy mogę odmówić składania zeznań? Naruszenie nietykalności cielesnej- 217 k.k. Kilka kar do odbycia a dozór elektroniczny Uchylenie prawomocnego mandatu – jak to zrobić? Sąd nie wyraził zgody na blokadę alkoholową- co dalej? Co to znaczy znaczna, nieznaczna ilość marihuany? Dozór elektroniczny – zmiany od 1 stycznia 2023 r. Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych a skuter czy microcar. Jak uniknąć kary ograniczenia wolności? List żelazny – czym jest i jak go uzyskać Czy można skrócić zakaz prowadzenia pojazdów? Czym jest stalking? Środki odurzające, substancje psychotropowe, środki zastępcze, dopalacze – czyli? Kilkukrotne przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym Uchylanie się od obowiązku naprawienia szkody na gruncie kodeksu karnego (art. 244c) Zatarcie skazania - kiedy, jak, gdzie?