Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Zachowek a brak zaliczenia darowizny na schede spadkową

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Scheda spadkowa a zachowek

Często zdarza się nam analizować dostarczone przez Klientów dokumenty pod kątem zasadności roszczeń o zachowek. Pewnego razu Klient przyszedł do mnie z zapytaniem, czy zapis w umowie darowizny brzmiący mniej więcej „Spadkodawca oświadcza, że niniejsza darowizna jest zwolniona z obowiązku zaliczenia jej na schedę spadkową” powoduje, że nie przysługują mu żadne roszczenia z tytułu zachowku wobec osoby, która otrzymała za życia cały majątek spadkodawcy na skutek uczynionej darowizny.sprawy spadkowe Adwokat Łódź, Zgierz

Faktycznie jednym z często spotykanych w praktyce postanowień zawieranych w umowach darowizny są klauzule dotyczące schedy spadkowej. Treść tych postanowień brzmi mniej więcej tak, jak to zostało wskazane powyżej.

Zgodnie z art. 1039 Kodeksu cywilnego, jeżeli w razie dziedziczenia ustawowego dział spadku następuje między zstępnymi albo między zstępnymi i małżonkiem, spadkobiercy ci są wzajemnie zobowiązani do zaliczenia na schedę spadkową otrzymanych od spadkodawcy darowizn oraz zapisów windykacyjnych, chyba że z oświadczenia spadkodawcy lub z okoliczności wynika, że darowizna lub zapis windykacyjny zostały dokonane ze zwolnieniem od obowiązku zaliczenia.

Adwokat powinien wytłumaczyć Klientowi, że scheda spadkowa ma znaczenie, ale tylko przy dokonywaniu podziału majątku spadkowego, czyli przy dokonywaniu działu spadku.

Już tłumaczę. Jeśli dział spadku jest dokonywany pomiędzy zstępnymi, albo pomiędzy zstępnymi i małżonkiem, spadkobiercy ci są wzajemnie zobowiązani do zaliczenia na schedę spadkową otrzymanych od spadkodawcy darowizn oraz zapisów windykacyjnych.

Procedura spadku na przykładzie

Dla przykładu. Spadkodawca pozostawił po sobie dwoje dzieci oraz małżonkę. W skład spadku wchodzi mieszkanie o wartości 500 tyś. zł, a jedno z dzieci otrzymało od spadkodawcy w darowiźnie samochód o wartości 100 tyś. zł. Zgodnie z ustawą spadkobiercy dziedziczą spadek po 1/3 części każdy. Wobec tego cały majątek spadkowy wraz z doliczoną darowizną ma wartość 600 tyś. zł. Scheda każdego ze spadkobierców wynosi 1/3 wartości majątku powiększonego o wartości darowizn czyli 200 tyś. zł. Ponieważ jedno z dzieci otrzymało darowiznę o wartości 100 tyś. zł., to z pozostałego do podziału majątku spadkowego może otrzymać tylko 100 tyś. zł. Tymczasem drugie z dzieci oraz małżonka otrzymają ze spadku po 200 tyś. zł. Gdyby jednak darowizna samochodu zostałaby zwolniona z obowiązku zaliczenia jej na schedę spadkową wówczas sprawa wyglądałaby w sposób następujący. Wartość majątku spadkowego to 500 tyś. zł. W związku z tym, że darowizna nie jest doliczana, więc te 500 tyś. zł dzieli się na troje spadkobierców po równo.

Adwokat powinien jednak zauważyć, że to czy darowizna została zwolniona ze schedy spadkowej, nie ma żadnego znaczenia w zakresie ustalania wysokości zachowku. Inaczej mówiąc, wyłączenie zaliczania darowizn na schedę spadkową nie wyłącza zaliczania ich do spadku na poczet należnego zachowku.

Kancelaria Adwokacka w Łodzi i Zgierzu - sprawy spadkowe

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka w Łodzi i Zgierzu posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie spraw spadkowych przed sądami nie tylko w Zgierzu i Łodzi, ale na obszarze całego Kraju. W razie rodzących się wątpliwości prawnych służymy pomocą, niezależnie od etapu, na jakim znajduje się dana sprawa. Zapraszamy do kontaktuSłowa kluczowe: adwokat Łódź spadki, sprawy spadkowe, adwokat w Łodzi, adwokat Łódź, adwokat Łódź prawo spadkowe, adwokat Zgierz, porady prawne Zgierz, adwokat Łódź sprawy karne, Kancelaria Adwokacka Łódź

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy spadkowe
Przekazanie gospodarstwa a zachowek Odrzucenie spadku z pokrzywdzeniem wierzycieli Jak skutecznie wydziedziczyć? Uznanie spadkobiercy niegodnym dziedziczenia Upływ terminu na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku Jak obliczyć zachowek? Odrzucenie spadku przez małoletniego Zaliczenie darowizny na schedę spadkową Śmierć osoby wskazanej w testamencie przed testatorem Spis inwentarza a wykaz inwentarza Zadłużony spadek a brak spisu inwentarza Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka Nieznany spadkobierca co zrobić?