Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Rozdysponowanie w testamencie składnikami majątku spadkowego

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Rozdzielenie majątku na poszczególne osoby w testamencie

Zdarza się, że w testamentach pisemnych spadkodawca rozdziela swój majątek na poszczególne osoby. W jaki sposób odczytywać tak sporządzony testament? Czy taki testament jest ważny?

Wydawać by się mogło, że jest czymś naturalnym, że spadkodawca będzie chciał przeznaczyć swoje konkretne składniki majątkowe dla konkretnych spadkodawców. Tymczasem, zgodnie z dominującym poglądem doktryny polskie prawo uniemożliwia spadkodawcy powołanie w ten sposób spadkobierców (swój cel może jednak osiągnąć poprzez rozdysponowanie całego majątku w formie zapisów windykacyjnych).

Rozporządzenia testamentowe

W tym miejscu należy odwołać się do dyspozycji art. 961 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że jeżeli spadkodawca przeznaczył oznaczonej osobie w testamencie poszczególne przedmioty majątkowe, które wyczerpują prawie cały spadek, osobę tę poczytuje się w razie wątpliwości nie za zapisobiercę, lecz za spadkobiercę powołanego do całego spadku. Jeżeli takie rozrządzenie testamentowe zostało dokonane na rzecz kilku osób, osoby te poczytuje się w razie wątpliwości za powołane do całego spadku w częściach ułamkowych odpowiadających stosunkowi wartości przeznaczonych im przedmiotów.

Powyższy przepis rodzi w praktyce sądowej wiele wątpliwości interpretacyjnych, które utrudniają jego stosowanie w sprawach sądowych.

Jak wynika z powyższego, w razie wątpliwości, czy chodzi o powołanie kogoś do spadku, czy też o ustanowienie zapisu, ustawodawca nakazuje traktować osobę wymienioną w testamencie jako spadkobiercę. Reguła ta ma jednak zastosowanie, gdy przedmioty majątkowe wymienione w testamencie wyczerpują prawie cały spadek.

Spadkobierca czy zapisobierca?

Ujmując to inaczej, jeżeli w testamencie spadkodawca przeznaczył kilku osobom poszczególne przedmioty majątkowe, które wyczerpują prawie cały spadek, to osoby te poczytuje się - w razie wątpliwości - za spadkobierców powołanych do całego spadku. Jeżeli natomiast przedmioty te nie wyczerpują całego spadku, do dziedziczenia powołani są wówczas spadkobiercy ustawowi, a przeznaczone dla poszczególnych osób przedmioty majątkowe stanowią jedynie przedmiot zapisu.

Udziały spadkobierców

Wątpliwości budzić może sposób, w jaki ustalać należy wysokość udziałów poszczególnych spadkobierców. Aby to zrobić, w pierwszej kolejności ustalana jest wartość całego spadku. Następnie określa się wartość poszczególnych przedmiotów, którymi spadkodawca rozrządził. Na koniec, porównując wartość przedmiotów, które przeznaczono dla poszczególnych osób, ustala się wielkość ich udziału spadkowego.

Uzupełnieniem treści testamentu, w którym spadkodawca rozdysponowuje poszczególne składniki swojego majątku na rzecz konkretnych osób byłoby przyjęcie, że dokonany w testamencie dział spadku będzie wiążący, tzn. po otwarciu spadku powołani spadkobiercy otrzymają dokładnie te przedmioty, które im przeznaczono w treści testamentu.

Niestety prawo polskie takiej regulacji nie zna. Podział spadku przebiega zawsze tak samo, więc niezależnie od tego, czy w testamencie rozdysponowano poszczególne składniki majątkowe, to i tak dział spadku musi zostać przeprowadzony i niekoniecznie faktyczny podział musi ostatecznie być taki jak w testamencie.

Sprawy spadkowe – kancelaria prawna Łódź Zgierz

Oferujemy pomoc prawną w szeroko rozumianych sprawach spadkowych. Nasza kancelaria adwokacka posiada wieloletnie doświadczenie m.in. w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, w sprawach o dział spadku, o podważenie testamentu, o uznanie spadkobiercy niegodnym dziedziczenia, i wiele innych. Zapraszamy do kontaktu, w celu omówienia Państwa sprawy.

Słowa kluczowe: sprawy spadkowe, adwokat Łódź, adwokat Zgierz, porady prawne Łódź, kancelaria adwokacka, postępowania spadkowe, prawnik Łódź

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy spadkowe
Przekazanie gospodarstwa a zachowek Odrzucenie spadku z pokrzywdzeniem wierzycieli Zachowek a brak zaliczenia darowizny na schede spadkową Jak skutecznie wydziedziczyć? Uznanie spadkobiercy niegodnym dziedziczenia Upływ terminu na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku Jak obliczyć zachowek? Odrzucenie spadku przez małoletniego Zaliczenie darowizny na schedę spadkową Śmierć osoby wskazanej w testamencie przed testatorem Spis inwentarza a wykaz inwentarza Zadłużony spadek a brak spisu inwentarza Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka Nieznany spadkobierca co zrobić? Jak zmienić prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku? Niegodny dziedziczenia – czyli co? Stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu ustnego Umowa dożywocia a zachowek Przerwanie biegu przedawnienia zachowku Umowa darowizny a obowiązek zapłaty zachowku. Zbycie przedmiotu darowizny a zachowek Wydziedziczenie małoletniego Zrzeczenie się dziedziczenia – na czym polega? Stwierdzenie nabycia spadku a wydziedziczenie Czy zachowek podlega dziedziczeniu? Jak stwierdzić, że ktoś jest niegodny dziedziczenia? Jak stwierdzić nieważność testamentu