Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Nieznany spadkobierca co zrobić?

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Nieznany spadkobierca - co można zrobić? 

Sprawy spadkowe potrafią charakteryzować się tym, że w sprawie występuje wielu uczestników, niekiedy nawet kilkunastu i więcej. Czasami zdarza się - i to wcale nie rzadko - że trudno jest ustalić ich adresy do doręczeń i w ogóle dane personalne, tj. imię i nazwisko. Niekiedy nie wiadomo nawet, kto powinien brać udział w sprawie, czy też czy dany uczestnik w ogóle żyje. Dzieje się tak zazwyczaj, gdy zaległości w sprawach spadkowych sięgają kilku pokoleń wstecz. Co wówczas można zrobić? W jaki sposób ustalić krąg osób, które powinny brać udział w sprawie spadkowej? Co, gdy nie znamy ich adresów? W jaki sposób może w tej sytuacji pomóc adwokat?    

 

Jak załatwić sprawę spadkową gdy nie znamy spadkobierców?

W sprawach spadkowych sądy co do zasady z urzędu powinny ustalić krąg spadkobierców, którzy powinni brać udział w postępowaniu sądowym. Nie liczmy jednak na to, że sądy wykonają za nas całą czarną robotę. Ustalenie kręgu spadkobierców zmarłego, którzy powinni być poinformowani o sprawie może okazać się szczególnie kłopotliwe w sytuacji, gdy nie utrzymujemy kontaktu z naszymi krewnymi lub zamieszkują oni na stałe za granicą, co w dzisiejszych czasach nie należy przecież do rzadkości.

Możemy w zasadzie wyróżnić dwie najczęściej spotykane sytuacje. Po pierwsze, spadkobiercy są znani z imienia i nazwiska, ale nie jest znane ich miejsce pobytu. Po drugie, nie wiadomo, kto jest spadkobiercą - ani gdzie mieszka, ani jakie nosi imię i nazwisko, ani czy w ogóle żyje. W pierwszej sytuacji powinno ustanowić się kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu. W drugim przypadku niezbędne będzie ustalenie kręgu spadkobierców poprzez dokonanie ogłoszenia.

 

Kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu

Adwokat powinien wskazać, że zgodnie z Kodeksem Postępowania Cywilnego, jeżeli stronie, której miejsce pobytu nie jest znane, ma być doręczony pozew lub inne pismo procesowe, wywołujące potrzebę podjęcia obrony jej praw, doręczenie może do chwili zgłoszenia się strony albo jej przedstawiciela lub pełnomocnika nastąpić tylko do rąk kuratora ustanowionego na wniosek osoby zainteresowanej przez sąd orzekający. Istotna uwaga w tym zakresie jest taka, że kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu jest taka, że można go ustanowić tylko wtedy, kiedy znane jest imię i nazwisko osoby, dla której ma on być ustanowiony.

Żeby nie było tak kolorowo, zgodnie z art. 144 § 1 k.p.c. wnioskodawca musi udowodnić, że nie zna aktualnego adresu osoby, która powinna brać udział w sprawie. Niestety nie wystarczy tu zwykłe stwierdzenie, że adres tej osoby nie jest nam znany, trzeba bowiem wykazać się niejednokrotnie, że strona podejmowała jakieś czynności celem ustalenia tych danych. Ustanowiony przez sąd kurator do chwili zgłoszenia się strony lub jej przedstawiciela będzie odbierał w toczącej się sprawie pisma adresowane do osoby nieznanej z miejsca pobytu i zapewni mu ochronę przysługujących praw.

Po upływie sześciu miesięcy od momentu ukazania się ogłoszenia sąd wyznaczy termin rozprawy, na który wezwie także osoby, które odpowiedziały na ogłoszenie. Jeśli w ciągu sześciu miesięcy nie zgłosi się nikt bądź zgłosiwszy się nie udowodni swojego prawa do spadku, sąd spadku wyda postanowienie stwierdzające nabycie spadku tylko na rzecz spadkobierców, którzy udowodnili swoje prawa do spadku.

 

Ustalenie kręgu spadkobierców przez ogłoszenie

W drugim wyżej wymienionym przypadku, znacznie trudniejszym nie wiadomo, kto jest spadkobiercą, gdzie mieszka, jakie ma imię i nazwisko, ani czy w ogóle żyje. W takich sytuacjach niezbędne jest ustalenie kręgu uprawnionych spadkobierców poprzez dokonanie ogłoszenia. Według art. 672 Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli zapewnienie spadkowe nie było złożone albo jeżeli zapewnienie lub inne dowody nie będą uznane przez sąd za wystarczające, postanowienie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku może zapaść dopiero po wezwaniu spadkobierców przez ogłoszenie. Ogłoszenie takie powinno być umieszczone w prasie o zasięgu krajowym np. w Rzeczpospolitej, czy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Niestety, umieszczenie takiego ogłoszenia wiązać się będzie  z opłatą; oczywiście można starać się wnosić o zwolnienie z tych kosztów, w czym pomocny może okazać się adwokat.

 

Sprawy spadkowe – dział spadku – adwokat Łódź Zgierz

Kancelaria Adwokacka w Łodzi i Zgierzu Adwokata Piotra Sęk świadczy pomoc prawną m.in. w sprawach spadkowych. Nasza Kancelaria Adwokacka posiada wieloletnią praktykę w sprawach dot. stwierdzeń nabycia spadków, odrzucenia spadków, działów spadku, zachowku, wydziedziczenia, spadły długów spadkowych i wielu innych. Zapraszamy do kontaktu celem umówienia spotkania w jednej z naszych kancelarii prawnych w Łodzi bądź w Zgierzu.

 

Słowa kluczowe: sprawy o zachowek, sprawy spadkowe, adwokat Łódź, odrzucenie spadku, adwokat Zgierz, porady prawne Zgierz, długi spadkodawcy

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy spadkowe
Przekazanie gospodarstwa a zachowek Odrzucenie spadku z pokrzywdzeniem wierzycieli Zachowek a brak zaliczenia darowizny na schede spadkową Jak skutecznie wydziedziczyć? Uznanie spadkobiercy niegodnym dziedziczenia Upływ terminu na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku Jak obliczyć zachowek? Odrzucenie spadku przez małoletniego Zaliczenie darowizny na schedę spadkową Śmierć osoby wskazanej w testamencie przed testatorem Spis inwentarza a wykaz inwentarza Zadłużony spadek a brak spisu inwentarza Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka