Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Przekazanie gospodarstwa a zachowek

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Przekazanie gospodarstwa rolnego a możliwość dochodzenia zachowku.

Czy w sytuacji, gdy spadkodawca jeszcze za życia przekazał całe gospodarstwo rolne np. jednemu z zstępnych nie pozostawiając po sobie żadnego majątku, czy osoby uprawnione według ustawy do zachowku mogą dochodzić od obdarowanego zachowku? To zależy...spadki adwokat łódź

Co do zasady, jeżeli osoby uprawnione do zachowku nie mogą otrzymać należnego im zachowku od spadkobiercy, mogą oni żądać zachowku od osoby, która otrzymała od spadkodawcy darowiznę doliczoną do spadku.

W pierwszej kolejności należy zastanowić się, w jakiej formie zostało przekazane gospodarstwo rolne przez spadkodawcę. Jeżeli faktycznie była to umowa darowizny, to roszczeń o zachowek można śmiało dochodzić od osoby obdarowanej. Często jednak zdarza się, czy zdarzało się, że całe gospodarstwa rolne były przenoszone najczęściej na dzieci w zamian za emerytury rolnicze, zgodnie z ustawami o ubezpieczeniu społecznym rolników, których było kilka... Początkowo ustawy te przewidywały instytucję, umowę przekazania gospodarstw następcy w zamian za emeryturę rolniczą. W takim układzie takie umowy niebyły klasycznymi umowami darowizny w rozumieniu Kodeksu cywilnego, bowiem przekazanie gospodarstwa rolnego nie następowało pod tytułem darmym, lecz w zamian za emeryturę. Zgodnie z przyjętym orzecznictwem, umowy przenoszące własność gospodarstwa rolnego dokonane nie pod tytułem darmym, lecz w zamian za dodatkowe świadczenia np. z ubezpieczeń społecznych, nie są brane pod uwagę przy ustalaniu zachowku. W takim układzie dochodzenie zachowku od osoby, której przekazano gospodarstwo na podstawie umowy przekazania następcy, będzie bezskuteczne. Niejednorodny charakter w/w umowy, zawierający elementy prawa administracyjnego, ubezpieczeniowego i cywilnego, przemawia przeciwko uznaniu, że z punktu widzenia uprawnień do zachowku umowa taka może być traktowana, jako umowa darowizny, a w związku z czym nie powinna być brana pod uwagę w tzw. sprawach o zachowek.

Uzyskanie świadczeń emerytalno-rentowych


Z kolei dla przykładu już w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników umowa przekazania następcy jest obok darowizny, dożywocia i sprzedaży jednym z możliwych rozwiązań prowadzących do uzyskania świadczeń emerytalno-rentowych. A zatem, w/w ustawa – inaczej niż poprzednio obowiązujące – nie wymaga dla uzyskania prawa do emerytury, przeniesienia własności gospodarstwa rolnego w drodze umowy przekazania gospodarstwa rolnego, ale możliwe jest przeniesienie własności gospodarstwa np. w drodze umowy darowizny. Ustawa ta nie wymaga ponadto obowiązku zbycia gospodarstwa rolnego dla nabycia praw do świadczeń emerytalnych, ale wymaga osiągnięcia określonego wieku, podlegania przez określony czas obowiązkowi ubezpieczenia emerytalno-rentowego oraz zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej. Ustawodawca nie uzależnił także kwestii doliczenia darowizn do substratu zachowku od celu, w jakim darowizna została dokonana. Nie ma znaczenia, czy darczyńca chciał w ten sposób uregulować sprawy majątkowe, czy uzyskać uprawnienie do renty bądź emerytury. Istotne jest, że zdecydował się na zawarcie umowy darowizny w kształcie przewidzianym w Kodeksie cywilnym. A zatem, w takiej konfiguracji, dochodzenie zachowku od osoby, która otrzymała gospodarstwo rolne, będzie zasadne.

Jak widać kwestia możliwości dochodzenia zachowku od osoby, która otrzymała gospodarstwo rolne wymaga wstępnej analizy na podstawie czego ów przekazanie miało miejsce. Adwokat powinien ocenić na wstępie, czy zgłaszane roszczenia są zasadne, aby nie narazić Klienta na dodatkowe koszty. Jeżeli potrzebny jest Państwu adwokat z Łodzi bądź Zgierza do spraw spadkowych zapraszamy do kontaktu, celem omówienia szczegółów współpracy.

 

Prawo spadkowe Kancelaria Adwokacka Łódź Zgierz

Kancelaria Adwokacka w Łodzi i Zgierzu z wieloletnią praktyką w zakresie spraw spadkowych. Prowadzimy m.in. sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, sprawy o dział spadku, sprawy o zachowek, sprawy o odrzucenie spadku, sprawy związane z długami spadkowymi, sprawy o podział gospodarstw rolnych i wiele innych. Zapewniamy kompleksową pomoc prawną począwszy od porad prawnych na reprezentacji sądowej kończąc. 

 

Słowa kluczowe: Adwokat Łódź, sprawy spadkowe adwokat Zgierz, adwokat spadki Zgierz, adwokat w Łodzi od spadków, prawo spadkowe adwokat, porady prawne Łódź, adwokat zachowek

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy spadkowe
Odrzucenie spadku z pokrzywdzeniem wierzycieli Zachowek a brak zaliczenia darowizny na schede spadkową Jak skutecznie wydziedziczyć? Uznanie spadkobiercy niegodnym dziedziczenia Upływ terminu na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku Jak obliczyć zachowek? Odrzucenie spadku przez małoletniego Zaliczenie darowizny na schedę spadkową Śmierć osoby wskazanej w testamencie przed testatorem Spis inwentarza a wykaz inwentarza Zadłużony spadek a brak spisu inwentarza Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka Nieznany spadkobierca co zrobić?