Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Dziedziczenie po osobie bezdzietnej

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Dziedziczenie po osobie bezdzietnej

W klasycznym modelu nabycia spadku po zmarłym, jako pierwsze do ogółu praw i obowiązków po zmarłym powoływane są dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek. Zatem zgodnie z zasadami dziedziczenia ustawowego, pierwszeństwo do całości spadku posiadają zstępni- dzieci oraz małżonek. Warto również zaznaczyć, że dziedziczenie testamentowe przoduje nad dziedziczeniem ustawowym. Innymi słowy, jeśli spadkodawca powołał testamentem spadkobiercę, to taki model ma zastosowanie w pierwszej kolejności. Jeżeli jednak spadkodawca nie sporządził testamentu, to co do zasady przechodzi się na model dziedziczenia ustawowego. Wobec powyższego nasuwa się pytanie, co w sytuacji, kiedy spadkodawca nie posiadał dzieci?

Kiedy dziedziczą małżonek, rodzice i rodzeństwo?

Dziedziczenie w sytuacji braku zstępnych spadkodawcy regulowane jest w art. 932 Kodeksu cywilnego. Niniejszy przepis otwiera drogę do dziedziczenia w przypadku braku zstępnych dla małżonka oraz rodziców spadkodawcy. Wobec tego udział spadkowy rodziców zmarłego, którzy dziedziczą w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą całości spadku. W owej sytuacji udział małżonka w całości spadku wynosi połowę. Jeśli jednak jeden z rodziców zmarłego nie żyje, to udział po nim przechodzi na drugiego rodzica - w związku z czym taki rodzic dziedziczyć będzie ½ całości spadku.

Przy braku zstępnych i małżonka spadek przypada dla rodziców spadkodawcy. W sytuacji, kiedy zmarły nie posiadał potomstwa, ani małżonka, całość masy spadkowej przypada rodzicom spadkodawcy - dziedziczą oni wówczas całość spadku w częściach równych. Jeżeli jednak, któreś z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, a spadkodawca posiada rodzeństwo, to udział przypadający zmarłemu rodzicowi spadkodawcy, przypadać będzie w częściach równych zstępnym zmarłego rodzica spadkodawcy (rodzeństwu spadkodawcy). Jak reguluje w dalszej części art. 932 § 5 Kodeksu cywilnego, jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy, dziedziczące w części po rodzicu, również nie dożyło otwarcia spadku, to wtedy jego część przypada jego zstępnym na zasadach określonych względem podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy.

Przy braku zaś zstępnych, rodziców oraz rodzeństwa spadkodawcy, całość masy spadkowej przypada małżonkowi zmarłego.

Kiedy dziedziczyć będzie gmina albo Skarb Państwa?

Sytuację braku jakichkolwiek zstępnych, wstępnych, rodzeństwa lub małżonków reguluje art. 935 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z jego dyspozycją, jeżeli spadkobierca nie posiadał żadnych krewnych, którzy dziedziczyliby z mocy ustawy, to wtedy spadek przypada gminie właściwej miejscowo dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy przed śmiercią. Jeśli jednak zmarły mieszkał za granicą lub nie jest możliwe, aby ustalić ostatnie miejsce zamieszkania, to wtedy spadek przyznawany jest Skarbowi Państwa.

Sprawy spadkowe – kancelaria adwokacka Zgierz

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług prawnych w zakresie szeroko rozumianego prawa spadkowego. Posiadamy wieloletnie doświadczenie m.in. w sprawach o stwierdzenia nabycia spadku, o dział spadku, o zachowki, i wiele innych. Zapraszamy do naszych kancelarii adwokackich w Zgierzu i Łodzi.

Słowa kluczowe: adwokat z Łodzi, porady prawne Zgierz, kancelaria adwokacka Łódź, adwokat prawo spadkowe, adwokat dziedziczenie, prawo spadkowe adwokat, sprawy spadkowe adwokat

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy spadkowe
Przekazanie gospodarstwa a zachowek Odrzucenie spadku z pokrzywdzeniem wierzycieli Zachowek a brak zaliczenia darowizny na schede spadkową Jak skutecznie wydziedziczyć? Uznanie spadkobiercy niegodnym dziedziczenia Upływ terminu na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku Jak obliczyć zachowek? Odrzucenie spadku przez małoletniego Zaliczenie darowizny na schedę spadkową Śmierć osoby wskazanej w testamencie przed testatorem Spis inwentarza a wykaz inwentarza Zadłużony spadek a brak spisu inwentarza Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka Nieznany spadkobierca co zrobić? Jak zmienić prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku? Niegodny dziedziczenia – czyli co? Stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu ustnego Umowa dożywocia a zachowek Przerwanie biegu przedawnienia zachowku Umowa darowizny a obowiązek zapłaty zachowku. Zbycie przedmiotu darowizny a zachowek Wydziedziczenie małoletniego Zrzeczenie się dziedziczenia – na czym polega? Stwierdzenie nabycia spadku a wydziedziczenie Czy zachowek podlega dziedziczeniu? Jak stwierdzić, że ktoś jest niegodny dziedziczenia? Jak stwierdzić nieważność testamentu Rozdysponowanie w testamencie składnikami majątku spadkowego Odrzucenie spadku a zachowek Stwierdzenie nabycia spadku a zasiedzenie