Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Zadłużony spadek a brak spisu inwentarza

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Długi spadkowe a brak spisu inwentarza

Według art. 1031 § 2 Kodeksu cywilnego „w razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności odpada, jeżeli spadkobierca podstępnie nie podał do inwentarza przedmiotów należących do spadku albo podał do inwentarza nieistniejące długi”. A co w sytuacji, gdy zostało stwierdzone nabycie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ale wykaz inwentarza bądź spis inwentarza nie został sporządzony.prawo spadkowe adwokat Łódź Zgierz Ozorków

Brak sporządzenia spisu inwentarza bądź wykazu inwentarza może powodować wiele komplikacji z powodu nieokreślenia, jaki był stan czynny spadku pozostawionego przez spadkobiercę. Jest tak dlatego, że bez w/w dokumentów trudno będzie ustalić jakie są granice odpowiedzialności spadkobierców.

 

Termin na sporządzenie spisu bądź wykazu inwentarza 

Jeżeli spadek został przyjęty z tzw. dobrodziejstwem inwentarza jednakże sam spis bądź wykaz inwentarza nie został sporządzony, to nic straconego. Dzieje się tak dlatego, że prawo nie reguluje terminu, w jakim można sporządzić te dokumenty. Brak ograniczenia terminem prawa do sporządzenia wykazu bądź spisu inwentarza pozwala na stwierdzenie, że mogę te dokumenty zostać sporządzone w dowolnym momencie.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że mimo iż istnieje możliwość sporządzenia w/w dokumentów w dowolnym czasie, to jednak w praktyce powinny one zostać sporządzone jak najszybciej po tym, gdy poweźmie się wiadomość, że jest się spadkobiercą, ponieważ do czasu sporządzenia wykazu bądź spisu odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkowe nie jest ograniczona. Skoro odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkowe ma się ograniczać w związku z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza, to niezbędne jest ustalenie kwotowego zakresu tej odpowiedzialności, czemu właśnie służy wykaz bądź spis inwentarza.

 

Odpowiedzialność za długi spadkowe

Reasumując, jeśli wykaz bądź spis inwentarza nie zostanie sporządzony, to pomimo zasady, zgodnie z którą spadkobiercy, w razie braku oświadczenia w przedmiocie przyjęcia albo odrzucenia spadku, przyjmują spadek z dobrodziejstwem inwentarza, spadkobiercy poniosą tak naprawdę pełną odpowiedzialność za długi spadkowe. Nie będzie bowiem wyznaczona kwotowa granica ich odpowiedzialności, a zatem odpowiedzialność nie zostanie w żaden sposób ograniczona. 

Jeżeli spadkobierca nie sporządzi wykazu bądź spisu inwentarza i zostanie przeciwko niemu wytoczone powództwo o zapłatę przez wierzyciela spadku, a w toku postępowania wykaz zostanie sporządzony, to należy przyjąć, że wyłączy to odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkowe ponad wartość majątku spadkowego ujawnioną w wykazie. W zakresie ponad wartość ustaloną w w/w dokumentach powództwo wierzyciela powinno ulegać oddaleniu. Jest tak dlatego, że zgodnie z art. 316 Kodeku postępowania cywilnego, sąd bierze pod uwagę stan sprawy z chwili zamknięcia rozprawy, a nie z chwili wytoczenia powództwa.

 

Sprawy spadkowe - Sprawa o zachowek – Adwokat Zgierz Łódź

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęk świadczy doradztwo prawne m.in. w zakresie prawa spadkowego. Nasza Kancelaria Adwokacka ma na swoim koncie wiele przeprowadzonych spraw spadkowych m.in. dotyczących stwierdzenia nabycia spadków, spraw o zapłatę zachowku, spraw o dział spadku, czy spraw o uchylenie się od skutków prawnych niezachowania terminu na odrzucenie spadku. Nasza Kancelaria Adwokacka pomaga również w sprawach dotyczących odziedziczonych długów spadkowych.

 

Słowa kluczowe: prawo spadkowe adwokat Zgierz, sprawy spadkowe, adwokat w Łodzi, Kancelaria Adwokacka Łódź, prawnik Zgierz, porady prawne Łódź

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy spadkowe
Przekazanie gospodarstwa a zachowek Odrzucenie spadku z pokrzywdzeniem wierzycieli Zachowek a brak zaliczenia darowizny na schede spadkową Jak skutecznie wydziedziczyć? Uznanie spadkobiercy niegodnym dziedziczenia Upływ terminu na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku Jak obliczyć zachowek? Odrzucenie spadku przez małoletniego Zaliczenie darowizny na schedę spadkową Śmierć osoby wskazanej w testamencie przed testatorem Spis inwentarza a wykaz inwentarza Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka Nieznany spadkobierca co zrobić?