Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Budowa domu na gruncie małżonka – jak rozliczyć?

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Jak rozliczyć budowę domu na gruncie jednego małżonka? 

Bardzo często spotykanym przypadkiem jest budowanie przez małżonków wymarzonego domu na gruncie, który prawnie należy tylko do jednego z nich. Wszystko jest dobrze, póki małżeństwo zgodnie funkcjonuje, problemy pojawiają się np. w sytuacji rozwodu.

Powstaje bowiem po rozwodzie problem podziału majątku wspólnego byłych już małżonków i nie raz, ani nie dwa widziałem w oczach przerażenie Klientów, którzy nie mieli nawet świadomości, że wybudowany przez nich dom nie stanowi ich własności. 

Jest tak dlatego, że według przepisów właścicielem budynku jest nie ten kto go wybudował, tylko właściciel gruntu, więc jeżeli działka należy do jednego z małżonków, a oboje małżonkowie finansują budowę domu to i tak tylko ten jeden małżonek będący właścicielem gruntu będzie jednocześnie właścicielem zabudowań.  

Rozliczenie nakładu na majątek osobisty małżonka

W takich przypadkach nie mamy do czynienia ze współwłasnością i podziałem majątku wspólnego czy zniesieniem współwłasności tylko z potrzebą rozliczenia nakładu z majątku wspólnego na majątek osobisty jednego z małżonków. 

W jaki sposób rozliczyć nakład na majątek odrębny małżonka? 

Sprawy dotyczące rozliczenia nakładów na majątki osobiste małżonków nie należą do spraw prostych. Zazwyczaj w tego typu sprawach potrzebne są opinie biegłych z zakresu budownictwa i kosztorysowania, którzy będą wyceniać wartość dokonanych nakładów z uwzględnieniem stopnia ich zużycia. 

Sprawy te są o tyle problematyczne, że wraz z upływem lat nakłady tracą na wartości z uwagi na zmianę mody, zużycie, eksploatację jak i też z z biegiem czasu osoby dokonujące nakładów tracą dokumentację potwierdzającą fakt poniesienia nakładów np. faktury, rachunki, umowy z ekipami budowlanymi.  

Sądem właściwym rzeczowo do rozpoznania spraw o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej jest sąd rejonowy (art. 507 k.p.c.). Natomiast właściwość rzeczowa ustalana jest według miejsca położenia majątku.

Sposób wyliczenia wartości nakładu na majątek małżonka

W sytuacji, gdy małżonkowie w czasie trwania wspólności ustawowej wspólnie zbudowali dom na gruncie wchodzącym w skład majątku odrębnego jednego z nich, wartość nakładów określa się w ten sposób, że najpierw ustala się ułamkowy udział nakładów małżonków w wartości domu według cen rynkowych z czasu jego budowy, a następnie oblicza się ten sam ułamkowy udział w wartości domu według cen rynkowych z chwili podziału majątku wspólnego - tak wskazał Sąd Najwyższy w uchwale z 16 grudnia 1980 r. w sprawie o sygn. III CZP 46/80. Słowa kluczowe: sprawy majątkowe adwokat, sprawy rodzinne, adwokat Łódź, adwokat Zgierz, porady prawne Łódź, usługi prawne,

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy rodzinne i podział majątku wspólnego
Sprawy rozwodowe Zaległe alimenty Przedawnienie alimentów Rozliczenie opłat za lokal pomiędzy byłymi małżonkami Alimenty dla pełnoletniego dziecka Współwłaściciel uniemożliwia korzystanie z nieruchomości wspólnej Podział majątku wspólnego - akcje i udziały Ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym byłych małżonków Jak odebrać dziecko jednemu z rodziców? Zabranie prawa jazdy za niepłacenie alimentów Alimenty dla byłego małżonka Utrudnianie kontaktów z dzieckiem Kto może żądać ustalenia kontaktów z dzieckiem Alimenty - zabezpieczenie alimentów Od czego zależy wysokość alimentów? Intercyza a dziedziczenie Pokrzywdzony w postępowaniu w sprawach nieletnich Uchylenie alimentów gdy dziecko zagranicą Ustalenie ojcostwa – odmowa poddaniu się badaniom DNA Dziedziczenie długów alimentacyjnych Uprawnienie do korzystania z mieszkania małżonka Zmiana nazwiska po rozwodzie Przymusowe zobowiązanie do leczenia odwykowego Co z domowym pupilem po rozwodzie? Kiedy można podwyższyć alimenty? Alimenty w ciąży przed narodzinami dziecka Podział majątku byłych małżonków Pozbawienie praw rodzicielskich a alimenty Skutki wyprowadzki przed rozwodem Przywłaszczenie między małżonkami Alimenty na dziecko z Ukrainy Ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym byłych małżonków Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną Jak pozbyć się małżonka z domu który stosuje przemoc?