Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Zorganizowana grupa przestępcza a dozór elektroniczny

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Zorganizowana grupa przestępcza a dozór elektroniczny

Czy skazany z art. 258 Kodeksu karnego – dot. zorganizowanej grupy oraz związku przestępczego - może skorzystać z dobrodziejstwa dozoru elektronicznego?

Kiedy można się starać o dozór elektroniczny?

Według art. 43la Kodeksu karnego wykonawczego, sąd penitencjarny może udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki: wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku i 6 miesięcy, a nie zachodzą warunki przewidziane w art. 64 § 2 Kodeksu karnego; jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary; skazany posiada określone miejsce stałego pobytu; osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę, o której mowa w art. 43H § 3; odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne, o których mowa w art. 43H § 1.

Jak wynika z powyższego, nagmatwaną przesłanką dla wydania zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego jest tzw. multirecydywa tj. art. 64 § 2 k.k. Nie ma mowy na temat skazania z art 258 k.k.

Nie można jednak pominąć regulacji zawartej w art. 65 § 2 k.k., z której wynika, że do sprawcy przestępstwa z art. 258 k.k. mają odpowiednie zastosowanie przepisy dotyczące sprawcy określonego w przepisie art. 64 § 2 k.k. Skoro zatem zrównano sytuację prawną osób skazanych w warunkach tzw. multirecydywy oraz skazanych z art. 258 k.k., to sądy karne nie widzą powodów dla różnicowania sytuacji skazanych na etapie wykonywania kary.

Reasumując sądy twierdzą, że skazanie za przestępstwo kwalifikowane z art. 258 § 1 k.k. oznacza, że zachodzi wyjątek, o którym mowa jest w art. 43la § 1 pkt 1 k.k.w., wykluczający możliwość odbycia orzeczonej kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Pomoc w sprawach karnych adwokat Łódź Zgierz

Nasza kancelaria adwokacka z siedzibą w Łodzi i Zgierzu oferuje pomoc prawną w szeroko rozumianych sprawach karnych. Reprezentujemy przed sądami w całej Polsce interesy zarówno oskarżonych jak i osób pokrzywdzonych przestępstwami. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej kancelarii adwokackiej oraz do kontaktu.

Słowa kluczowe: adwokat Łódź, adwokat Zgierz, sprawy karne, dozór elektroniczny, obrona w sprawach karnych, prawnik Łódź, porady prawne

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy karne i karno skarbowe
Przedawnienie karalności czynów nieletnich Przestępstwo niealimentacji po zmianach Możliwość wykorzystania zeznań złożonych w charakterze świadka Odpowiedzialność karna za handel podrobionymi ubraniami i perfumami Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy Jazda pod wpływem środka odurzającego Błędy w pomiarach alkomatami Przesłuchanie świadka z udziałem biegłego psychologa Czy tymczasowo aresztowany może korzystać z telefonu? Wyrok łączny - przepisy przejściowe Przesłuchanie oskarżonego w drodze pomocy prawnej Jak obejść zakaz prowadzenia pojazdów? Ponowny wniosek o odroczenie wykonania kary Dowód z podsłuchu w postępowaniach karnych Uchylenie mandatu Okazanie dowodów rzeczowych na rozprawie Warunkowe umorzenie postępowania a zaświadczenie o niekaralności Nabycie broni od sprzedawcy a posiadanie broni bez zezwolenia Występek o charakterze chuligańskim Dozór elektroniczny - adwokat Łódź Zgierz Ozorków Odroczenie wykonania kary Kara podlegająca wykonaniu w systemie dozoru elektronicznego Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary Wykorzystanie dowodów z kontroli operacyjnej Wyrok w sprawie karnej a punkty karne Wykonanie kary pozbawienia wolności poza granicami Polski Prekluzja dowodowa w postępowaniu karnym - nowości w prawie karnym Zatrzymanie prawa jazdy a zakaz prowadzenia pojazdów Zamiana prac społecznych na inną karę Niewskazanie kierującego pojazdem droższe Zmiana w Kodeksie karnym. Więcej kar pozbawienia wolności. Lichwa. Odpowiedzialność karna po nowemu Pieszy może się mylić Dozór elektroniczny - wcześniejsze zakończenie Odbycie kary ograniczenia wolności poza granicami Polski Czy hejter w sieci jest bezkarny? Pobyt w zakładzie psychiatrycznym jako środek zabezpieczający Uprawnienia zatrzymanego Zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową Czy detektyw może założyć nam GPS? Dziedziczenie przez spadkobierców skazanego obowiązków wynikających z wyroku karnego Grooming - co to takiego? Rozpowszechnianie nagich zdjęć lub filmów Czy mogę odmówić składania zeznań? Naruszenie nietykalności cielesnej- 217 k.k. Kilka kar do odbycia a dozór elektroniczny Uchylenie prawomocnego mandatu – jak to zrobić? Sąd nie wyraził zgody na blokadę alkoholową- co dalej? Co to znaczy znaczna, nieznaczna ilość marihuany? Dozór elektroniczny – zmiany od 1 stycznia 2023 r. Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych a skuter czy microcar. Jak uniknąć kary ograniczenia wolności? List żelazny – czym jest i jak go uzyskać Czy można skrócić zakaz prowadzenia pojazdów? Czym jest stalking? Środki odurzające, substancje psychotropowe, środki zastępcze, dopalacze – czyli? Kilkukrotne przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym Uchylanie się od obowiązku naprawienia szkody na gruncie kodeksu karnego (art. 244c) Zatarcie skazania - kiedy, jak, gdzie?