Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Co to znaczy znaczna, nieznaczna ilość marihuany?

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Co to znaczy znaczna, nieznaczna ilość marihuany? 

Jako adwokat zajmujący się sprawami związanymi między innymi z narkotykami, dopalaczami czy też innymi środkami odurzającymi, niejednokrotnie spotykam się z pytaniem, jaka ilość marihuany lub innego narkotyku jest znaczna lub nieznaczna. Są to określenia ustawowe, które nie są wprost sprecyzowane.  Posiadanie jakiejkolwiek ilości środków odurzających w Polsce jest wciąż nielegalne, jednakże kryterium ilości może w sposób znaczący wpłynąć na wymiar kary lub umorzenie postępowania. 

Działka dealerska

Mianem działki dealerskiej określana jest jedna porcja narkotyku przeznaczona na sprzedaż. W zależności więc od rodzaju substancji odurzającej lub psychotropowej ilość stanowiąca działkę dealerską będzie inna. Przykładowo,, (tzw. działkę) może stanowić 0,08 g – 0,12 g substancji zawierającej amfetaminę w postaci soli. [..], (tzw. działkę) może stanowić 0,30-1,00 g konopi (tzw. marihuany).’’- Wyrok SR w Słupsku, sygn. XIV K 550/16.

Zdaniem Sądu Najwyższego, analizując określoną ilość narkotyku pod względem działki dealerskiej, należy zastanowić się i zbadać czy w konkretnym przypadku była to działka zdolna do jednorazowego odurzenia osoby uzależnionej. Jak wskazał SN, regularne zażywanie głównej substancji znajdującej się w konopiach, z czasem wywołuje coraz większe zjawisko tolerancji, a to powoduje, że osoba uzależniona z biegiem czasu będzie potrzebowała większej dawki do osiągnięcia stanu odurzenia. Powyższe niewątpliwie przekładać się będzie na wymiar kary.

Stwierdzenie czy posiadana ilość narkotyku została podzielona zgodnie z ‘’działkami dealerskimi’’ ma niebagatelne znaczenie dla odpowiedzialności karnej, gdyż podział taki sugeruje, że znaleziona ilość przeznaczona jest na sprzedaż. Warto nadmienić, że zgodnie z art. 56 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 2005 r., za wprowadzenie do obrotu określonych substancji psychoaktywnych grozi grzywna i kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do nawet 8 lat. Z kolei według art. 62 tej samej ustawy, za samo posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. 

Przyjęcie więc przez organ, że kilkanaście (kilkadziesiąt) działek świadczy już o zamiarze udostępnienia danego środka w obieg, niezależnie od deklarowanego celu posiadania jest nierzadko błędne. W każdej sprawie należy rozpatrzeć indywidualnie wszelkie okoliczności jak np. stan oskarżonego – czy jest osobą uzależnioną, bowiem zaspokojenie potrzeb osoby okazjonalnie spożywającej środki odurzające jest na innym poziomie niż osoby uzależnionej, a to z kolei przekładać będzie się na kwalifikację prawną popełnionego przestępstwa. 

Znaczna ilość narkotyków

Miernik znacznej ilości określa ilość substancji psychoaktywnej, przy pomocy, której możliwe jest odurzenie się nią jednorazowo, przez co najmniej kilkadziesiąt osób. Jednakże, na co zwraca się również uwagę, miarą znaczności może być również taka ilość środków odurzających, która mogłaby zaspokoić potrzeby co najmniej kilkudziesięciu osób uzależnionych.

Głównymi kryteriami w ustaleniu przesłanki znacznej ilości substancji jest: ilość, jakość, cel posiadania, a także stopień uzależnienia. Jak słusznie stwierdził Sąd Najwyższy ,,tylko takie procedowanie jest w stanie zminimalizować ryzyko, że instrument w postaci typu kwalifikowanego, z założenia zwróconego na represjonowanie dealerów, a nie odbiorców ich towaru, zupełnie przypadkowo nie ugodzi w osoby, przeciwko którym nie był on skierowany. Nie można bowiem zapominać, że osoby uzależnione potrzebują więcej substancji psychoaktywnej „na własny użytek” niż osoby używające narkotyków okazjonalnie (rekreacyjnie)’’ – Wyrok z dnia 11 października 2017 r. SN, sygn. III K 73/17.

Nieznaczna ilość marihuany na własny użytek

Zgodnie z art. 62a Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, jeżeli przedmiotem czynu są środki psychoaktywne w ilości nieznacznej, które przeznaczone są na użytek własny, postępowanie toczące się przeciwko sprawy można umorzyć. Wskazuje się, że nieznaczna ilość np. marihuany to taka, która umożliwia jednorazowe odurzenie się przez jedną osobę. Mimo, że polski ustawodawca nie skonkretyzował ilościowych kryteriów dotyczących nieznaczności posiadanych środków na własny użytek, to zostało to unormowane w krajach sąsiednich. Dla porównania ilością graniczną w Portugalii jest posiadanie 25 gramów marihuany, w Czechach 15 gramów, a w Niemczech granica ta waha się między 5-15 gramów w zależności od regionu. 

Co zrobić w razie postawienia zarzutu posiadania znacznej ilości marihuany?

Zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków obwarowany jest odpowiedzialnością karną polegającą na pozbawieniu wolności od roku do 10 lat. W sytuacji więc ciążącego tak poważnego zarzutu, najlepszym rozwiązaniem będzie skonsultowanie się z adwokatem zajmującym się sprawami narkotykowymi, który przeanalizuje sytuację od zera, w poszukiwaniu jak najlepszego rozwiązania.  Punktem wyjścia dla profesjonalnego obrońcy będzie skupienie się na konkretnych kwestiach występujących w sprawie i indywidualnych predyspozycjach sprawcy – co często bywa pomijane przez organy prowadzące, jako okoliczności łagodzące.

Sprawy z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – adwokat Łódź Zgierz

Jeżeli macie Państwo sprawę związaną z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii zapraszamy do kontaktu, w celu jej omówienia. Posiadamy szerokie doświadczenie w sprawach karnychOferujemy pełną pomoc prawną zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, na etapie postępowania sądowego jak i na etapie postępowania wykonawczego. 

Słowa kluczowe: sprawy karne adwokat, sprawy narkotykowe, kancelaria adwokacka Łódź, porady prawne Łódź, adwokat Zgierz, prawo karne adwokat

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy karne i karno skarbowe
Przedawnienie karalności czynów nieletnich Przestępstwo niealimentacji po zmianach Możliwość wykorzystania zeznań złożonych w charakterze świadka Odpowiedzialność karna za handel podrobionymi ubraniami i perfumami Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy Jazda pod wpływem środka odurzającego Błędy w pomiarach alkomatami Przesłuchanie świadka z udziałem biegłego psychologa Czy tymczasowo aresztowany może korzystać z telefonu? Wyrok łączny - przepisy przejściowe Przesłuchanie oskarżonego w drodze pomocy prawnej Jak obejść zakaz prowadzenia pojazdów? Ponowny wniosek o odroczenie wykonania kary Dowód z podsłuchu w postępowaniach karnych Uchylenie mandatu Okazanie dowodów rzeczowych na rozprawie Warunkowe umorzenie postępowania a zaświadczenie o niekaralności Nabycie broni od sprzedawcy a posiadanie broni bez zezwolenia Występek o charakterze chuligańskim Dozór elektroniczny - adwokat Łódź Zgierz Ozorków Odroczenie wykonania kary Kara podlegająca wykonaniu w systemie dozoru elektronicznego Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary Wykorzystanie dowodów z kontroli operacyjnej Wyrok w sprawie karnej a punkty karne Wykonanie kary pozbawienia wolności poza granicami Polski Prekluzja dowodowa w postępowaniu karnym - nowości w prawie karnym Zatrzymanie prawa jazdy a zakaz prowadzenia pojazdów Zamiana prac społecznych na inną karę Niewskazanie kierującego pojazdem droższe Zmiana w Kodeksie karnym. Więcej kar pozbawienia wolności. Lichwa. Odpowiedzialność karna po nowemu Pieszy może się mylić Dozór elektroniczny - wcześniejsze zakończenie Zorganizowana grupa przestępcza a dozór elektroniczny Odbycie kary ograniczenia wolności poza granicami Polski Czy hejter w sieci jest bezkarny? Pobyt w zakładzie psychiatrycznym jako środek zabezpieczający Uprawnienia zatrzymanego Zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową Czy detektyw może założyć nam GPS? Dziedziczenie przez spadkobierców skazanego obowiązków wynikających z wyroku karnego Grooming - co to takiego? Rozpowszechnianie nagich zdjęć lub filmów Czy mogę odmówić składania zeznań? Naruszenie nietykalności cielesnej- 217 k.k. Kilka kar do odbycia a dozór elektroniczny Uchylenie prawomocnego mandatu – jak to zrobić? Sąd nie wyraził zgody na blokadę alkoholową- co dalej? Dozór elektroniczny – zmiany od 1 stycznia 2023 r. Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych a skuter czy microcar. Jak uniknąć kary ograniczenia wolności? List żelazny – czym jest i jak go uzyskać Czy można skrócić zakaz prowadzenia pojazdów? Czym jest stalking? Środki odurzające, substancje psychotropowe, środki zastępcze, dopalacze – czyli? Kilkukrotne przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym Uchylanie się od obowiązku naprawienia szkody na gruncie kodeksu karnego (art. 244c) Zatarcie skazania - kiedy, jak, gdzie?