Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Zamiana prac społecznych na inną karę

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Czy da się zamianić tzw. prace społeczne na inną karę? 

Niekiedy kara ograniczenia wolności polegająca na odpracowaniu kilkunastu godzin w skali miesiąca dla osoby, która pracuje na pełny etat, ma rodzinę, dojeżdża daleko do pracy może być nie lada wyzwaniem logistycznym. Czy da się coś z tym zrobić?

Według art. 63a Kodeksu karnego wykonawczego, w szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może zmienić formę obowiązku wykonywania pracy, przyjmując 20 godzin pracy na cele społeczne za równoważne 10% wynagrodzenia za pracę.

Dodanie art. 63a k.k.w. jest skutkiem potrzeby pewnego rodzaju większej elastyczności, co do wykonywania kary ograniczenia wolności w sytuacji, gdy wymagają tego względy związane z celami tej kary, a także względy wynikające z konkretnych okoliczności faktycznych, np. rozpoczęcie wykonywania przez skazanego pracy.

Wskazany powyżej przepis daje szansę na zmianę formy obowiązku pracy dwu kierunkowo, tzn. zarówno z obowiązku polegającego na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne na dokonywanie potrąceń części wynagrodzenia za pracę i na odwrót.

Warto zauważyć, że art. 63a Kodeksu karnego wykonawczego nie uległ zmianie w związku z nowelizacją z 20.2.2015 r. Pomimo zatem rozbudowania modelu kary ograniczenia wolności o kolejne dwie formy (vide: art. 34 § 1a pkt 2 i 3 Kodeksu karnego) jego zastosowanie ograniczyło się do form polegających na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz potrącenia wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym.

Sądem właściwym do dokonania omawianej zmiany jest sąd rejonowy, w którego okręgu kara jest lub ma być wykonywana (art. 55 § 1 k.k.w.). Dotyczy to również sytuacji, w której kara ograniczenia wolności orzeczona została przez sąd okręgowy.

Sprawy karne adwokat Łódź Zgierz

Zapraszamy do kontaktu osoby potrzebujące pomocy prawnej w sprawach m.in. z zakresu prawa karnego. Posiadamy bogate doświadczenie w obronach w sprawach karnych jak i w reprezentacji osób pokrzywdzonych przestępstwami. Nasze kancelarie adwokackie mieszczą się w Łodzi oraz w Zgierzu, zaś wszelkie dane kontaktowe znajdziecie Państwo w zakładce kontakt.

 

Słowa kluczowe: adwokat Łódź, adwokat Zgierz, sprawy karne adwokat Łódź, porady prawne Zgierz, kara ograniczenia wolności, porady prawne Łódź

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy karne i karno skarbowe
Przedawnienie karalności czynów nieletnich Przestępstwo niealimentacji po zmianach Możliwość wykorzystania zeznań złożonych w charakterze świadka Odpowiedzialność karna za handel podrobionymi ubraniami i perfumami Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy Jazda pod wpływem środka odurzającego Błędy w pomiarach alkomatami Przesłuchanie świadka z udziałem biegłego psychologa Czy tymczasowo aresztowany może korzystać z telefonu? Wyrok łączny - przepisy przejściowe Przesłuchanie oskarżonego w drodze pomocy prawnej Jak obejść zakaz prowadzenia pojazdów? Ponowny wniosek o odroczenie wykonania kary Dowód z podsłuchu w postępowaniach karnych Uchylenie mandatu Okazanie dowodów rzeczowych na rozprawie Warunkowe umorzenie postępowania a zaświadczenie o niekaralności Nabycie broni od sprzedawcy a posiadanie broni bez zezwolenia Występek o charakterze chuligańskim Dozór elektroniczny - adwokat Łódź Zgierz Ozorków Odroczenie wykonania kary Kara podlegająca wykonaniu w systemie dozoru elektronicznego Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary Wykorzystanie dowodów z kontroli operacyjnej Wyrok w sprawie karnej a punkty karne Wykonanie kary pozbawienia wolności poza granicami Polski Prekluzja dowodowa w postępowaniu karnym - nowości w prawie karnym Zatrzymanie prawa jazdy a zakaz prowadzenia pojazdów Niewskazanie kierującego pojazdem droższe Zmiana w Kodeksie karnym. Więcej kar pozbawienia wolności. Lichwa. Odpowiedzialność karna po nowemu Pieszy może się mylić Dozór elektroniczny - wcześniejsze zakończenie Zorganizowana grupa przestępcza a dozór elektroniczny Odbycie kary ograniczenia wolności poza granicami Polski Czy hejter w sieci jest bezkarny? Pobyt w zakładzie psychiatrycznym jako środek zabezpieczający Uprawnienia zatrzymanego Zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową Czy detektyw może założyć nam GPS? Dziedziczenie przez spadkobierców skazanego obowiązków wynikających z wyroku karnego Grooming - co to takiego? Rozpowszechnianie nagich zdjęć lub filmów Czy mogę odmówić składania zeznań? Naruszenie nietykalności cielesnej- 217 k.k. Kilka kar do odbycia a dozór elektroniczny Uchylenie prawomocnego mandatu – jak to zrobić? Sąd nie wyraził zgody na blokadę alkoholową- co dalej? Co to znaczy znaczna, nieznaczna ilość marihuany? Dozór elektroniczny – zmiany od 1 stycznia 2023 r. Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych a skuter czy microcar. Jak uniknąć kary ograniczenia wolności? List żelazny – czym jest i jak go uzyskać Czy można skrócić zakaz prowadzenia pojazdów? Czym jest stalking? Środki odurzające, substancje psychotropowe, środki zastępcze, dopalacze – czyli? Kilkukrotne przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym Uchylanie się od obowiązku naprawienia szkody na gruncie kodeksu karnego (art. 244c) Zatarcie skazania - kiedy, jak, gdzie?