Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Wyrok w sprawie karnej a punkty karne

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Odmowa przyjęcia mandatu a punkty karne

Często bywa tak, że kierowcy udmawiają przyjęcia mandatu karnego licząc na to, że unikną dodatkowych punktów karnych. Czy faktycznie tak jest? Czy skierowanie wniosku o ukaranie do sądu, czy też aktu oskarżenia powoduje, że nawet w razie skazania przez sąd punkty karne nie są przyznawane? Czy kara wymierzona przez sąd i punkty karne nadane przez policję można uznać za podówjne karanie?

Często spotykamy się w swojej praktyce ze stwierdzeniami, że odmowa przyjęcia mandatu i skierowanie sprawy na drogę sądową chroni nas przed punktami karnymi, dlatego że sądy przecież w swych wyrokach nie nakładają punktów karnych… Nie wiemy skąd taki pomysł, niemniej nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością. 

Należy stanowczo podkreślić, że odmowa przyjęcia mandatu przez kierowcę, a następnie skierowanie do sądu wniosku o ukaranie nie uchroni w żaden sposób sprawcy przed punktami karnymi. W tym miejscu może pojawić się często spotykany argument, że jak to możliwe, przecież jest to nic innego jak podwójne karanie! Nic bardziej mylnego. Punkty karne nie są przecież karą w myśl art. 18 Kodeksu wykroczeń, czy też środkiem karnym w rozumieniu art. 28 Kodeksu wykroczeń. Prawdą jest, że sądy nie nakładają punktów karnych w wyrokach, co nie oznacza, że ich nie ma.

Według art. 98 ustawy o kierujących pojazdami, kierowca lub osoba posiadająca pozwolenie na kierowanie tramwajem, która kierując pojazdem popełniła naruszenie przepisów ruchu drogowego stwierdzone mandatem karnym, prawomocnym wyrokiem sądu lub orzeczeniem organu orzekającego w sprawie o naruszenie w postępowaniu dyscyplinarnym, otrzymuje punkty odpowiadające temu naruszeniu z dniem uprawomocnienia się rozstrzygnięcia. 

Wygląda to w wielkim skrócie w ten sposób, że do ewidencji wpisuje się kierowcę, który kierując pojazdem silnikowym lub motorowerem, dopuścił się naruszenia przepisów ruchu drogowego, zwanego dalej. Jest to tzw. wpis tymczasowy punktów karnych i następuje on bez względu na odmowę przyjęcia mandatu.

Tzw. wpisu ostatecznego punktów karnych do ewidencji dokonuje się, jeżeli naruszenie zostało stwierdzone ostatecznie prawomocnym wyrokiem sądu, czy np. postanowieniem sądu o warunkowym umorzeniu postępowania. Przed wydaniem w/w prawomocnych rozstrzygnięć do ewidencji wprowadza się wpis tymczasowy. Zawiera on informację o liczbie punktów, które zostaną ostatecznie przypisane w sytuacji potwierdzenia naruszenia w/w rozstrzygnięciami sądu. 

Ujmując powyższe w sposób bardziej przystępny, gdy odmawiamy przyjęcia mandatu karnego i bronimy się przed sądem, punkty karne cały czas nad – mówiąc kolokwialnie - wiszą. W momencie, gdy przegrywamy i wyrok staje się prawomocny punkty karne z tymczasowych stają się ostateczne.

Sprawy karne – adwokat w Łodzi Zgierzu

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęk świadczy wsparcie prawne m.in. w szeroko rozumianych sprawach karnych. Reprezentujemy zarówno podejrzanych i osoby oskarżone jak i reprezentujemy interesy osób pokrzywdzonych przestępstwami. Posiadamy wieloletnią praktykę w reprezentacji Klientów przed sądami w sprawach karnych. Zapraszamy do kontaktu.

 

Słowa kluczowe: porady prawne Łódź, adwokat sprawy karne, Łódź adwokat, dobry adwokat w Zgierzu, obrona w sprawach karnych Łódź, prawnik Zgierz, kancelaria adwokacka Łódź

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy karne i karno skarbowe
Przedawnienie karalności czynów nieletnich Przestępstwo niealimentacji po zmianach Możliwość wykorzystania zeznań złożonych w charakterze świadka Odpowiedzialność karna za handel podrobionymi ubraniami i perfumami Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy Jazda pod wpływem środka odurzającego Błędy w pomiarach alkomatami Przesłuchanie świadka z udziałem biegłego psychologa Czy tymczasowo aresztowany może korzystać z telefonu? Wyrok łączny - przepisy przejściowe Przesłuchanie oskarżonego w drodze pomocy prawnej Jak obejść zakaz prowadzenia pojazdów? Ponowny wniosek o odroczenie wykonania kary Dowód z podsłuchu w postępowaniach karnych Uchylenie mandatu Okazanie dowodów rzeczowych na rozprawie Warunkowe umorzenie postępowania a zaświadczenie o niekaralności Nabycie broni od sprzedawcy a posiadanie broni bez zezwolenia Występek o charakterze chuligańskim Dozór elektroniczny - adwokat Łódź Zgierz Ozorków Odroczenie wykonania kary Kara podlegająca wykonaniu w systemie dozoru elektronicznego Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary Wykorzystanie dowodów z kontroli operacyjnej Wykonanie kary pozbawienia wolności poza granicami Polski Prekluzja dowodowa w postępowaniu karnym - nowości w prawie karnym Zatrzymanie prawa jazdy a zakaz prowadzenia pojazdów Zamiana prac społecznych na inną karę Niewskazanie kierującego pojazdem droższe Zmiana w Kodeksie karnym. Więcej kar pozbawienia wolności. Lichwa. Odpowiedzialność karna po nowemu Pieszy może się mylić Dozór elektroniczny - wcześniejsze zakończenie Zorganizowana grupa przestępcza a dozór elektroniczny Odbycie kary ograniczenia wolności poza granicami Polski Czy hejter w sieci jest bezkarny? Pobyt w zakładzie psychiatrycznym jako środek zabezpieczający Uprawnienia zatrzymanego Zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową Czy detektyw może założyć nam GPS? Dziedziczenie przez spadkobierców skazanego obowiązków wynikających z wyroku karnego Grooming - co to takiego? Rozpowszechnianie nagich zdjęć lub filmów Czy mogę odmówić składania zeznań? Naruszenie nietykalności cielesnej- 217 k.k. Kilka kar do odbycia a dozór elektroniczny Uchylenie prawomocnego mandatu – jak to zrobić? Sąd nie wyraził zgody na blokadę alkoholową- co dalej? Co to znaczy znaczna, nieznaczna ilość marihuany? Dozór elektroniczny – zmiany od 1 stycznia 2023 r. Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych a skuter czy microcar. Jak uniknąć kary ograniczenia wolności? List żelazny – czym jest i jak go uzyskać Czy można skrócić zakaz prowadzenia pojazdów? Czym jest stalking? Środki odurzające, substancje psychotropowe, środki zastępcze, dopalacze – czyli? Kilkukrotne przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym Uchylanie się od obowiązku naprawienia szkody na gruncie kodeksu karnego (art. 244c) Zatarcie skazania - kiedy, jak, gdzie?