Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Przesłuchanie świadka z udziałem biegłego psychologa

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Wątpliwości co do stanu psychicznego świadka

Według art. 192 § 2 Kodeksu postępowania karnego, jeżeli istnieje wątpliwość co do stanu psychicznego świadka, jego stanu rozwoju umysłowego, zdolności postrzegania lub odtwarzania przez niego postrzeżeń, sąd lub prokurator może zarządzić przesłuchanie świadka z udziałem biegłego lekarza lub biegłego psychologa, a świadek nie może się temu sprzeciwić. przesłuchanie świadka

Regulacja zawarta w art. 192 § 2 k.p.k. dotycząca możliwości przesłuchania świadka z udziałem biegłego, jak się podnosi w orzecznictwie sądów powszechnych, dotyczy każdego świadka, a nie tylko pokrzywdzonego.

Uregulowana w art. 192 § 2 k.p.k. możliwość wezwania do udziału w przesłuchaniu świadka zarówno biegłego lekarza, jak i biegłego psychologa jest uwarunkowana wystąpieniem ściśle określonych okoliczności wskazujących na istnienie jednej z trzech wątpliwości, a mianowicie: co do stanu psychicznego świadka, co do jego stanu rozwoju umysłowego oraz co do jego zdolności postrzegania i odtwarzania faktów. Wskazane przez ustawodawcę powyższe przesłanki nie oznaczają jednak, że ich wystąpienie musi zostać udowodnione ponad wszelką wątpliwość. Wystarczające jest jedynie, aby przesłanki te zostały uprawdopodobnione. Zatem same subiektywne wątpliwości stron bądź organu procesowego - zwłaszcza ich przekonanie o niezgodności zeznań świadka z rzeczywistością - nie są w tym przypadku wystarczające.

Adwokat biorący udział w sprawie karnej powinien zwrócić Klientowi uwagę, że z treści art. 192 § 2 k.p.k. wynika możliwość przesłuchania świadka z udziałem biegłego lekarza lub biegłego psychologa. Jednakże w sytuacji zaistnienia w sposób oczywisty, niebudzący wątpliwości okoliczności w tym przepisie wskazanych możliwość ta przeradza się w obowiązek organu procesowego, skoro art. 192 § 2 k.p.k. ma na celu ułatwienie poczynienia ustaleń faktycznych w sprawie odpowiadających prawdzie.

Biegłego do udziału w przesłuchaniu świadka może powołać jedynie sąd lub prokurator. Sam zaś udział biegłego w przesłuchaniu świadka nie ogranicza się jedynie na biernej obecności, ale ma on uprawnienia do zadawania pytań, czy podejmowania działań umożliwiających organom procesowym nawiązanie kontaktu ze świadkiem. Zakres udziału biegłego w przesłuchaniu świadka zawsze zależy od konkretnych okoliczności faktycznych. Należy pamiętać – co jest rolą adwokata – że przesłuchanie świadka z udziałem biegłego jest niedopuszczalne wówczas, gdy świadek odmówił składania zeznań lub został z nich zwolniony w całości na podstawie art. 185 k.p.k.

Jaka jest rola biegłego przy przesłuchaniu świadka?

 
Adwokat musi czuwać nad tym, aby wspomniany biegły nie przekroczył swoich kompetencji w tym zakresie. Biegły, czy lekarz nie jest uprawniony do stwierdzania, że zeznania świadka są lub nie są wiarygodne.

Jak wskazuje się w orzecznictwie, zadaniem biegłego lekarza lub biegłego psychologa biorącego udział w przesłuchaniu jest tylko i wyłącznie wypowiedzenie się w kwestii rozwoju umysłowego świadka, jego zdolności postrzegania lub odtwarzania spostrzeżeń. Kwestia samej oceny zeznań świadka zastrzeżona jest jedynie dla organu procesowego. Takie też stanowisko podkreślił Sąd Okręgowy w Łodzi w jednej z prowadzonych przez nas spraw karnych.

W orzecznictwie wskazuje się, że wypowiedzenie się przez biegłego w swojej opinii na temat samej wiarygodności zeznań świadka nie pozbawia automatycznie wartości sporządzonej ekspertyzy. Organ procesowy nie powinien jednak opierać swoich ustaleń na stwierdzeniach biegłego w tym zakresie, co jest rolą adwokata, aby zostało to dopilnowane. 

 

Słowa kluczowe: przesłuchanie, przesłuchanie świadka, sprawy karne, adwokat sprawy karne, adwokat sprawy karne Łódź, adwokat Zgierz, adwokat Łódź, porady prawne, kancelaria adwokacka Łódź

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy karne i karno skarbowe
Przedawnienie karalności czynów nieletnich Przestępstwo niealimentacji po zmianach Możliwość wykorzystania zeznań złożonych w charakterze świadka Odpowiedzialność karna za handel podrobionymi ubraniami i perfumami Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy Jazda pod wpływem środka odurzającego Błędy w pomiarach alkomatami Czy tymczasowo aresztowany może korzystać z telefonu? Wyrok łączny - przepisy przejściowe Przesłuchanie oskarżonego w drodze pomocy prawnej Jak obejść zakaz prowadzenia pojazdów? Ponowny wniosek o odroczenie wykonania kary Dowód z podsłuchu w postępowaniach karnych Uchylenie mandatu Okazanie dowodów rzeczowych na rozprawie Warunkowe umorzenie postępowania a zaświadczenie o niekaralności Nabycie broni od sprzedawcy a posiadanie broni bez zezwolenia Występek o charakterze chuligańskim Dozór elektroniczny - adwokat Łódź Zgierz Ozorków Odroczenie wykonania kary Kara podlegająca wykonaniu w systemie dozoru elektronicznego Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary Wykorzystanie dowodów z kontroli operacyjnej Wyrok w sprawie karnej a punkty karne Wykonanie kary pozbawienia wolności poza granicami Polski Prekluzja dowodowa w postępowaniu karnym - nowości w prawie karnym Zatrzymanie prawa jazdy a zakaz prowadzenia pojazdów Zamiana prac społecznych na inną karę Niewskazanie kierującego pojazdem droższe Zmiana w Kodeksie karnym. Więcej kar pozbawienia wolności. Lichwa. Odpowiedzialność karna po nowemu Pieszy może się mylić Dozór elektroniczny - wcześniejsze zakończenie Zorganizowana grupa przestępcza a dozór elektroniczny Odbycie kary ograniczenia wolności poza granicami Polski Czy hejter w sieci jest bezkarny? Pobyt w zakładzie psychiatrycznym jako środek zabezpieczający Uprawnienia zatrzymanego Zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową Czy detektyw może założyć nam GPS? Dziedziczenie przez spadkobierców skazanego obowiązków wynikających z wyroku karnego Grooming - co to takiego? Rozpowszechnianie nagich zdjęć lub filmów Czy mogę odmówić składania zeznań? Naruszenie nietykalności cielesnej- 217 k.k. Kilka kar do odbycia a dozór elektroniczny Uchylenie prawomocnego mandatu – jak to zrobić? Sąd nie wyraził zgody na blokadę alkoholową- co dalej? Co to znaczy znaczna, nieznaczna ilość marihuany? Dozór elektroniczny – zmiany od 1 stycznia 2023 r. Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych a skuter czy microcar. Jak uniknąć kary ograniczenia wolności? List żelazny – czym jest i jak go uzyskać Czy można skrócić zakaz prowadzenia pojazdów? Czym jest stalking? Środki odurzające, substancje psychotropowe, środki zastępcze, dopalacze – czyli? Kilkukrotne przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym Uchylanie się od obowiązku naprawienia szkody na gruncie kodeksu karnego (art. 244c) Zatarcie skazania - kiedy, jak, gdzie?