Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Dozór elektroniczny - wcześniejsze zakończenie

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z dozoru elektronicznego

Czy istnieje możliwość starania się o wcześniejsze zakończenie odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego? Czy istnieje możliwość warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbywania kary w takim systemie?

Sąd penitencjarny, czyli Sąd Okręgowy może udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli została wobec niego orzeczona kara nieprzekraczająca jednego roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności, a skazany nie jest multirecydywistą. To tak w duzym uproszczeniu.

Szybsze zakończenie dozoru elektronicznego

Załóżmy, że już udało nam się uzyskać zgodę sądu na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego. Czy to wszystko co da się zrobić? Niekoniecznie. Okazuje się bowiem, że tak jak w przypadku zwykłej kary pozbawienia wolności, tak też w zakresie dozoru elektronicznego istnieje możliwość warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary.

Sąd orzekając co do wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie z wykonywania kary w ramach dozoru elektronicznego kieruje się takimi samymi przesłankami, jak dla innych kar, określonych w Kodeksie Karnym. Po pierwsze, musi zostać spełniona przesłanka formalna - skazany musi odbyć określoną część kary oraz przesłanka o charakterze materialnym, czyli pozytywna prognoza kryminologiczna.

Skazany, aby móc zostać warunkowo przedterminowo zwolniony musi odbyć co najmniej połowę kary, zaś recydywista – 2/3. Sąd decydując się na zastosowanie wobec sprawcy warunkowego przedterminowego zwolnienia wyznacza skazanemu okres próby i gdy po upływie 6 miesięcy od jego zakończenia nie odwołano przedterminowego zwolnienia karę uznaje się za odbytą.

Oczywiście sąd bierze pod rozwagę przy rozpatrywaniu wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie z dozoru elektronicznego także okoliczności związane stricte z osobą skazanego - jego postawę, właściwości i warunki osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz jego zachowanie po popełnieniu przestępstwa i w czasie odbywania kary.

Wszystkie powyżej wskazane okoliczności muszą w oczach sądu w wystarczającym stopniu uzasadniać przekonanie, że skazany po udzieleniu przedterminowego zwolnienia z odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie żadnego przestępstwa.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z kary

O warunkowym przedterminowym zwolnieniu skazanego odbywającego karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego orzeka na posiedzeniu sąd penitencjarny, w którego okręgu skazany posiada miejsce stałego pobytu.

Należy pamiętać, że udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia nie jest dopuszczalne wobec skazanego, który odbywa w systemie dozoru elektronicznego zastępczą karę pozbawienia wolności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Dozór elektroniczny – adwokat Łódź Zgierz

Potrzebujesz pomocy w sprawie dot. dozoru elektronicznego bądź w innej sprawie karnej dotyczącej np. odroczenia wykonania kary? Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej kancelarii adwokackiej. Posiadamy doświadczenie w reprezentacji Klientów w tego typu sprawach. Przygotujemy niezbędną dokumentację sądową, pomożemy przy przygotowaniu argumentacji do wniosku, a także zapewnimy reprezentację sądową. W razie potrzeby zapewnimy również pomoc w odwołaniu się od niekorzystnego rozstrzygnięcia. 

 

Słowa kluczowe: adwokat Łódź, porady prawne w Łodzi, sprawy karne adwokat Zgierz, dozór elektroniczny adwokat Łódź, kancelaria adwokacka Łódź

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy karne i karno skarbowe
Przedawnienie karalności czynów nieletnich Przestępstwo niealimentacji po zmianach Możliwość wykorzystania zeznań złożonych w charakterze świadka Odpowiedzialność karna za handel podrobionymi ubraniami i perfumami Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy Jazda pod wpływem środka odurzającego Błędy w pomiarach alkomatami Przesłuchanie świadka z udziałem biegłego psychologa Czy tymczasowo aresztowany może korzystać z telefonu? Wyrok łączny - przepisy przejściowe Przesłuchanie oskarżonego w drodze pomocy prawnej Jak obejść zakaz prowadzenia pojazdów? Ponowny wniosek o odroczenie wykonania kary Dowód z podsłuchu w postępowaniach karnych Uchylenie mandatu Okazanie dowodów rzeczowych na rozprawie Warunkowe umorzenie postępowania a zaświadczenie o niekaralności Nabycie broni od sprzedawcy a posiadanie broni bez zezwolenia Występek o charakterze chuligańskim Dozór elektroniczny - adwokat Łódź Zgierz Ozorków Odroczenie wykonania kary Kara podlegająca wykonaniu w systemie dozoru elektronicznego Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary Wykorzystanie dowodów z kontroli operacyjnej Wyrok w sprawie karnej a punkty karne Wykonanie kary pozbawienia wolności poza granicami Polski Prekluzja dowodowa w postępowaniu karnym - nowości w prawie karnym Zatrzymanie prawa jazdy a zakaz prowadzenia pojazdów Zamiana prac społecznych na inną karę Niewskazanie kierującego pojazdem droższe Zmiana w Kodeksie karnym. Więcej kar pozbawienia wolności. Lichwa. Odpowiedzialność karna po nowemu Pieszy może się mylić Zorganizowana grupa przestępcza a dozór elektroniczny Odbycie kary ograniczenia wolności poza granicami Polski Czy hejter w sieci jest bezkarny? Pobyt w zakładzie psychiatrycznym jako środek zabezpieczający Uprawnienia zatrzymanego Zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową Czy detektyw może założyć nam GPS? Dziedziczenie przez spadkobierców skazanego obowiązków wynikających z wyroku karnego Grooming - co to takiego? Rozpowszechnianie nagich zdjęć lub filmów Czy mogę odmówić składania zeznań? Naruszenie nietykalności cielesnej- 217 k.k. Kilka kar do odbycia a dozór elektroniczny Uchylenie prawomocnego mandatu – jak to zrobić? Sąd nie wyraził zgody na blokadę alkoholową- co dalej? Co to znaczy znaczna, nieznaczna ilość marihuany? Dozór elektroniczny – zmiany od 1 stycznia 2023 r. Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych a skuter czy microcar. Jak uniknąć kary ograniczenia wolności? List żelazny – czym jest i jak go uzyskać Czy można skrócić zakaz prowadzenia pojazdów? Czym jest stalking? Środki odurzające, substancje psychotropowe, środki zastępcze, dopalacze – czyli? Kilkukrotne przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym Uchylanie się od obowiązku naprawienia szkody na gruncie kodeksu karnego (art. 244c) Zatarcie skazania - kiedy, jak, gdzie?