Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary

obrona w sprawach karnych adwokat ŁódźCzy istnieje możliwość uniknięcia odbywania orzeczonej kary w całości? Czym jest warunkowe przedterminowe zwolnienie? Jakie przesłanki należy spełnić, aby uzyskać warunkowe przedterminowe zwolnienie? W jaki sposób adwokat może pomóc w uzyskaniu warunkowego przedterminowego zwolnienia? 

 

Warunkowe przedterminowe zwolnienie 

Zgodnie z regulacjami zawartymi w Kodeksie karnym, osobę skazaną na karę pozbawienia wolności sąd może warunkowo zwolnić z odbycia reszty kary tylko wówczas, gdy jego osobista postawa, właściwości i warunki osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po jego popełnieniu i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, że skazany po zwolnieniu będzie stosował się do orzeczonego środka karnego lub zabezpieczającego i przestrzegał porządku prawnego.  W szczególności ma się w tym miejscu na myśli fakt, że skazany nie popełni ponownie przestępstwa.

 

Przesłanki przedterminowego warunkowego zwolnienia

Osobę skazaną można warunkowo zwolnić po odbyciu co najmniej połowy kary. Jeżeli mamy do czynienia z tzw. recydywistą, to wówczas skazanego określonego w art. 64 § 1 Kodeksu karnego można warunkowo zwolnić po odbyciu 2/3 kary, natomiast jeżeli chodzi o multi recydywistów określonych w art. 64 § 2 Kodeksu karnego to dopiero po odbyciu 3/4 kary.

eżeli chodzi o karę 25 lat pozbawienia wolności to skazanego na taką karę można warunkowo zwolnić po odbyciu 15 lat kary, natomiast skazanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności po odbyciu 25 lat kary. Co istotne z punktu widzenia w/w możliwości, w szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd orzekający, wymierzając karę pozbawienia wolności może wyznaczyć surowsze ograniczenia do skorzystania przez skazanego z warunkowego zwolnienia niż przewidziane powyżej.

 


Okres próby w razie warunkowego przedterminowego zwolnienia

W razie warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary, czas pozostały do odbycia kary stanowi okres próby. Okres ten jednak nie może być krótszy niż 2 lata, ani dłuższy niż 5 lat. Jeżeli mamy do czynienia z multirecydywistą, to wówczas okres próby nie może być krótszy niż 3 lata. Natomiast w razie warunkowego zwolnienia z kary 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności okres próby wynosi aż 10 lat.

 

Ponowne warunkowe przedterminowe zwolnienie

Oczywiście uzyskanie warunkowego przedterminowego zwolnienia nie oznacza, że nie może zostać ono odwołane. W razie odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia ponowne uzyskanie warunkowego zwolnienia nie może nastąpić przed odbyciem, po ponownym osadzeniu, przynajmniej roku kary pozbawienia wolności, a w wypadku kary 25 lat pozbawienia wolności lub kary dożywotniego pozbawienia wolności przed odbyciem minimum 5 lat kary.

 

Uznanie kary jako odbytej

W sytuacji, gdy w okresie samej próby i dodatkowo w ciągu 6 miesięcy od jej zakończenia nie odwołano warunkowego przedterminowego zwolnienia, karę uważa się wówczas za odbytą z chwilą warunkowego zwolnienia.

Adwokat w Łodzi Zgierzu - sprawy karne - obrona w sprawach karnych

Adwokat Piotr Sęk świadczy kompleksową pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa karnego, karno-skarbowego, wykroczeniowego, karnego-wykonawczego, czy też w sprawach dot. postępowań nieletnich. Nasza Kancelaria Adwokacka posiada wieloletnie doświadczenie w obronach w sprawach karnych jak i w reprezentacji osób pokrzywdzonych przestępstwami. Zapraszamy do kontaktu.

 

Słowa kluczowe: adwokat w Łodzi, kancelaria adwokacka Łódź, porady prawne Zgierz, prawo karne adwokat Zgierz, dobry karnista adwokat Łódź, kancelaria adwokacka Łódź

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy karne i karno skarbowe
Przedawnienie karalności czynów nieletnich Przestępstwo niealimentacji po zmianach Możliwość wykorzystania zeznań złożonych w charakterze świadka Odpowiedzialność karna za handel podrobionymi ubraniami i perfumami Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy Jazda pod wpływem środka odurzającego Błędy w pomiarach alkomatami Przesłuchanie świadka z udziałem biegłego psychologa Czy tymczasowo aresztowany może korzystać z telefonu? Wyrok łączny - przepisy przejściowe Przesłuchanie oskarżonego w drodze pomocy prawnej Jak obejść zakaz prowadzenia pojazdów? Ponowny wniosek o odroczenie wykonania kary Dowód z podsłuchu w postępowaniach karnych Uchylenie mandatu Okazanie dowodów rzeczowych na rozprawie Warunkowe umorzenie postępowania a zaświadczenie o niekaralności Nabycie broni od sprzedawcy a posiadanie broni bez zezwolenia Występek o charakterze chuligańskim Dozór elektroniczny - adwokat Łódź Zgierz Ozorków Odroczenie wykonania kary Kara podlegająca wykonaniu w systemie dozoru elektronicznego Wykorzystanie dowodów z kontroli operacyjnej Wyrok w sprawie karnej a punkty karne Wykonanie kary pozbawienia wolności poza granicami Polski Prekluzja dowodowa w postępowaniu karnym - nowości w prawie karnym Zatrzymanie prawa jazdy a zakaz prowadzenia pojazdów Zamiana prac społecznych na inną karę Niewskazanie kierującego pojazdem droższe Zmiana w Kodeksie karnym. Więcej kar pozbawienia wolności. Lichwa. Odpowiedzialność karna po nowemu Pieszy może się mylić Dozór elektroniczny - wcześniejsze zakończenie Zorganizowana grupa przestępcza a dozór elektroniczny Odbycie kary ograniczenia wolności poza granicami Polski Czy hejter w sieci jest bezkarny? Pobyt w zakładzie psychiatrycznym jako środek zabezpieczający Uprawnienia zatrzymanego Zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową Czy detektyw może założyć nam GPS? Dziedziczenie przez spadkobierców skazanego obowiązków wynikających z wyroku karnego Grooming - co to takiego? Rozpowszechnianie nagich zdjęć lub filmów Czy mogę odmówić składania zeznań? Naruszenie nietykalności cielesnej- 217 k.k. Kilka kar do odbycia a dozór elektroniczny Uchylenie prawomocnego mandatu – jak to zrobić? Sąd nie wyraził zgody na blokadę alkoholową- co dalej? Co to znaczy znaczna, nieznaczna ilość marihuany? Dozór elektroniczny – zmiany od 1 stycznia 2023 r. Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych a skuter czy microcar. Jak uniknąć kary ograniczenia wolności? List żelazny – czym jest i jak go uzyskać Czy można skrócić zakaz prowadzenia pojazdów?