Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Kilkukrotne przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Kilkukrotne przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym 

Kierujący pojazdem, który przekroczył prędkość o ponad 50 km/h w terenie zabudowany niewątpliwie zmuszony będzie zmierzyć się z wieloma następstwami swojej brawurowej jazdy. W tego rodzaju sprawach zazwyczaj dochodzi do przeplatania się postępowania administracyjnego, mandatowego, a nawet karnego. Stąd też niniejszym artykułem wyjaśnię podstawowe aspekty związane z odpowiedzialnością za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym. 

Wielokrotnie spotykam się z pytaniem – czy funkcjonariusz Policji może odstąpić od zatrzymania prawa jazdy w sytuacji przekroczenia prędkości o ponad 50km/h? Odpowiedź może nie być zadowalająca dla wielu, jednakże nie. Policjant działa w oparciu o ustawę prawo o ruchu drogowym, w związku z czym zgodnie z treścią art. 135 ust. 1 pkt 2 lit. a przywołanej powyżej ustawy, policjant zatrzyma prawo jazdy w przypadku ujawnienia czynu polegającego na kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym. 

Zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące

Następnie Policja przekaże zatrzymane prawo jazdy właściwemu staroście, który wyda decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy na okres 3 miesięcy.

Nie należy zapominać również o konsekwencjach związanych z popełnieniem wykroczenia na drodze, bowiem jak stanowi art. 92a § 2 kodeksu wykroczeń - kierujący, który prowadząc pojazd nie stosuje się do ograniczenia prędkości określonego ustawą lub znakiem drogowym i przekracza je o ponad 30 km/h musi liczyć się z poniesieniem kary grzywny w wysokości nie niższej niż 800 zł. A także odpowiednią ilością punktów karnych – w przypadku przekroczenia o ponad 50 km/h będzie to odpowiednio 13, 14 lub 15 punktów karnych. 

Drugie przekroczenie prędkości o 50 km/h - konsekwencje

Jeżeli w okresie 3 – miesięcznego zatrzymania prawa jazdy zdarzy się, że dojdzie do ponownego zatrzymania przez Policję należy wiedzieć, że po raz kolejny kierujący naraża się na poniesienie niemałych konsekwencji. Mogłoby wydawać się, że w sytuacji, kiedy to kierujący ma ‘’zabrane’’ prawo jazdy, poza ewentualnym mandatem, nie spotka go już nic gorszego - nic bardziej mylnego. 

W pierwszej kolejności należy przygotować się na reperkusje administracyjne, bowiem jak stanowi art. 102 ust. 1 pkt 1d ustawy o kierujących pojazdami, 3 – miesięczny okres zatrzymania prawa jazdy ulegnie wydłużeniu do łącznie 6 miesięcy. 

Ponadto, kierowca odpowie w takiej sytuacji ponownie za wykroczenie z art. 92a k.w. tj. przekroczenie prędkości, ale również za prowadzenie pojazdu bez uprawnień – art. 94 k.w., czym naraża się już nie tylko na postępowanie mandatowe, ale skierowanie wniosku o ukaranie do Sądu i orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów, który zgodnie z treścią art. 29 § 1 k.w. wynosi od 6 miesięcy do 3 lat. 

Czy prowadzenie samochodu w okresie zatrzymania prawa jazdy jest przestępstwem?

Zgodnie z treścią art. 180a k.k.,, kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, prowadzi pojazd mechaniczny, nie stosując się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.’’

Na pierwszy rzut oka mogłoby wydawać się, że kierowanie pojazdami mechanicznymi w okresie zatrzymania prawa jazdy jest przestępstwem, za które sprawca może zostać pozbawiony wolności. 

Jednakże w tym miejscu kluczowa jest analiza jednego zdania w przywołanym powyżej przepisie - ‘’nie stosując się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami’’. Oznacza to, że zatrzymanie prawa jazdy przez Policję na podstawie art. 135 ustawy prawo o ruchu drogowym nie jest tym samym co cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami, o którym mowa w art. 180a k.k. 

Zatrzymanie prawa jazdy a możliwość prowadzenia pojazdów

W wyroku z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie o sygn. akt: II KK 145/20 Sąd Najwyższy orzekł ,,kryminalizacji na podstawie art. 180a k.k. nie podlega prowadzenie pojazdu przez osobę nieposiadającą uprawnień do prowadzenia pojazdów z powodu zatrzymania dokumentu prawa jazdy na podstawie Prawa o ruchu drogowym lub ustawy o kierujących pojazdami. Zatrzymanie prawa jazdy nie powoduje bowiem utraty samych uprawnień, które jedynie zostają czasowo zawieszone z racji braku dokumentu potwierdzającego ich posiadanie.’’

Tym samym, nie wypełnia znamion przestępstwa osoba, która nie stosuje się do decyzji starosty o zatrzymaniu prawa jazdy na podstawie art. 102 ust. 1 pkt 1d ustawy stanowiącym o tym, że starosta wyda decyzję o przedłużeniu okresu zatrzymania prawa jazdy do 6 miesięcy, wobec osoby, która dopuściła się kierowania pojazdem silnikowym pomimo wydania ówcześnie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy na okres 3 miesięcy.  Jeśli więc w czasie okresu zatrzymania prawa jazdy, prowadziłeś pojazd i zostałeś ,,złapany’’ – pamiętaj, że popełniasz wykroczenie, a nie przestępstwo, bowiem twoje uprawnienia do kierowania pojazdami nie zostały cofnięte. 

Jazda samochodem w czasie 6 – miesięcznego przedłużonego okresu zatrzymania prawa jazdy

Jak już zostało wspomniane powyżej, kierujący pojazdem w czasie 3 – miesięcznego okresu zatrzymania prawa jazdy naraża się na przedłużenie zatrzymania ,,prawka’’ do 6 miesięcy. Jeśli jednak w przedłużonym czasie kierowca zostanie złapany, starosta wyda decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami – art. 103 ust. 1 pkt 5 ustawa o kierujących pojazdami. 

W tym miejscu warto nadmienić, że kierowca, który nie stosuje się do decyzji administracyjnej, w której jego uprawnienia do kierowania pojazdami zostały cofnięte, naraża się na karę grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 – 180a k.k. Wówczas Sąd obligatoryjnie zastosuje również środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, który zgodnie z art. 43 § 1 k.k. orzeka się na okres od roku do lat 15.

W razie grożącego zarzutu z art.180a k.k. niezbędna może okazać się pomoc doświadczonego adwokata, który przede wszystkim zbada, czy czyn został popełniony w okresie, w którym decyzja o cofnięciu uprawnień była wykonalna, a także dokona kompleksowej analizy pod kątem uniknięcia odpowiedzialności karnej, czy też możliwości zastosowania instytucji warunkowego umorzenia postępowania.  

Adwokat sprawy karne - Łódź Zgierz Ozorków 

Nasza Kancelaria Adwokacka oferuje pomoc prawną m.in. w sprawach z zakresu prawa karnego. Zapewniamy obronę zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego jak i wykonawczego. Nasze kancelarie adwokackie mieszczą się w Łodzi, Zgierzu oraz w Ozorkowie. Zapraszamy na konsultacje

Słowa kluczowe: sprawy karne Łódź, adwokat prawo karne, porady prawne Zgierz, dobry adwokat w Zgierzu, adwokat w Łodzi, skuteczny adwokat Łódź, porady prawne Łódź

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy karne i karno skarbowe
Przedawnienie karalności czynów nieletnich Przestępstwo niealimentacji po zmianach Możliwość wykorzystania zeznań złożonych w charakterze świadka Odpowiedzialność karna za handel podrobionymi ubraniami i perfumami Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy Jazda pod wpływem środka odurzającego Błędy w pomiarach alkomatami Przesłuchanie świadka z udziałem biegłego psychologa Czy tymczasowo aresztowany może korzystać z telefonu? Wyrok łączny - przepisy przejściowe Przesłuchanie oskarżonego w drodze pomocy prawnej Jak obejść zakaz prowadzenia pojazdów? Ponowny wniosek o odroczenie wykonania kary Dowód z podsłuchu w postępowaniach karnych Uchylenie mandatu Okazanie dowodów rzeczowych na rozprawie Warunkowe umorzenie postępowania a zaświadczenie o niekaralności Nabycie broni od sprzedawcy a posiadanie broni bez zezwolenia Występek o charakterze chuligańskim Dozór elektroniczny - adwokat Łódź Zgierz Ozorków Odroczenie wykonania kary Kara podlegająca wykonaniu w systemie dozoru elektronicznego Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary Wykorzystanie dowodów z kontroli operacyjnej Wyrok w sprawie karnej a punkty karne Wykonanie kary pozbawienia wolności poza granicami Polski Prekluzja dowodowa w postępowaniu karnym - nowości w prawie karnym Zatrzymanie prawa jazdy a zakaz prowadzenia pojazdów Zamiana prac społecznych na inną karę Niewskazanie kierującego pojazdem droższe Zmiana w Kodeksie karnym. Więcej kar pozbawienia wolności. Lichwa. Odpowiedzialność karna po nowemu Pieszy może się mylić Dozór elektroniczny - wcześniejsze zakończenie Zorganizowana grupa przestępcza a dozór elektroniczny Odbycie kary ograniczenia wolności poza granicami Polski Czy hejter w sieci jest bezkarny? Pobyt w zakładzie psychiatrycznym jako środek zabezpieczający Uprawnienia zatrzymanego Zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową Czy detektyw może założyć nam GPS? Dziedziczenie przez spadkobierców skazanego obowiązków wynikających z wyroku karnego Grooming - co to takiego? Rozpowszechnianie nagich zdjęć lub filmów Czy mogę odmówić składania zeznań? Naruszenie nietykalności cielesnej- 217 k.k. Kilka kar do odbycia a dozór elektroniczny Uchylenie prawomocnego mandatu – jak to zrobić? Sąd nie wyraził zgody na blokadę alkoholową- co dalej? Co to znaczy znaczna, nieznaczna ilość marihuany? Dozór elektroniczny – zmiany od 1 stycznia 2023 r. Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych a skuter czy microcar. Jak uniknąć kary ograniczenia wolności? List żelazny – czym jest i jak go uzyskać Czy można skrócić zakaz prowadzenia pojazdów? Czym jest stalking? Środki odurzające, substancje psychotropowe, środki zastępcze, dopalacze – czyli? Uchylanie się od obowiązku naprawienia szkody na gruncie kodeksu karnego (art. 244c) Zatarcie skazania - kiedy, jak, gdzie?