Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Lichwa. Odpowiedzialność karna po nowemu

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Lichwa. Odpowiedzialność karna po nowemu

Epidemia koronawirusa niesie ze sobą zmiany niemal w każdej gałęzi prawa, na przykład w prawie karnym. Dotyczy to nawet nieoczywistych przestępstw, takich jak lichwa.

Lichwa – co to takiego?

Lichwa to inaczej wyzysk, polegający na tym, że sprawca wyzyskuje przymusowe położenie innego podmiotu i zawiera z nim umowę, na mocy której nakłada na nią obowiązek świadczenia niewspółmierne względem własnego świadczenia. Klasycznym przykładem lichwy jest udzielenie pożyczki z zawyżonymi odsetkami czy innymi opłatami, które prowadzą do nieuczciwego wzbogacenia się pożyczkodawcy.

Zgodnie z dotychczasową regulacją art. 304 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz.U. 2019 nr 0 poz. 1950) lichwa była przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 3: „Kto, wyzyskując przymusowe położenie innej osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, zawiera z nią umowę, nakładając na nią obowiązek świadczenia niewspółmiernego ze świadczeniem wzajemnym, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Szersza odpowiedzialność

Tymczasem Ustawa z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 nr 0 poz. 875), określanej powszechnie „Tarczą Antykryzysową 3.0”, w art. 8 znowelizowała przepisy dotyczące lichwy z Kodeksu karnego.

W ten sposób wcześniejszy art. 304 k.k. stał się §1 tegoż artykułu, a po nim dodano jeszcze dwa kolejne paragrafy: „§ 2. Kto, w zamian za udzielone osobie fizycznej świadczenie pieniężne wynikające z umowy pożyczki, kredytu lub innej umowy, której przedmiotem jest udzielenie takiego świadczenia z obowiązkiem jego zwrotu, niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby, żąda od niej zapłaty kosztów innych niż odsetki w kwocie co najmniej dwukrotnie przekraczającej maksymalną wysokość tych kosztów określoną w ustawie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. Tej samej karze podlega, kto, w związku z udzieleniem osobie fizycznej świadczenia pieniężnego wynikającego z umowy pożyczki, kredytu lub innej umowy, której przedmiotem jest udzielenie świadczenia pieniężnego z obowiązkiem jego zwrotu, niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby, żąda od niej zapłaty odsetek w wysokości co najmniej dwukrotnie przekraczającej stopę odsetek maksymalnych lub odsetek maksymalnych za opóźnienie, określonych w ustawie”.

Skutki w praktyce

Praktycznie więc lichwa będzie teraz rozumiana nie tylko jako zawarcie umowy zobowiązującej do świadczenia niewspółmiernego ze świadczeniem wzajemnych. Dodatkowo bowiem karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 podlega także ten, kto żąda zapłaty kosztów innych niż odsetki w wysokości co najmniej dwukrotnie przekraczającą maksymalną, ustawową wysokość tych kosztów. Podobna odpowiedzialność grozi temu, kto żąda zapłaty odsetek co najmniej dwukrotnie przekraczających ustawowo określonych stóp odsetek maksymalnych lub maksymalnych za opóźnienie.

 

Sprawy karne adwokat Łódź Zgierz

Adwokat Piotr Sęk świadczy pomoc prawną m.in. w sprawach z zakresu prawa karnego. Kancelarie adwokackie adwokata Piotra Sęka mieszczą się w Łodzi oraz w Zgierzu. Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby zainteresowane podjęciem współpracy z naszą kancelarią. Więcej informacji na temat oferowanych przez nas usług znajdziecie Państwo w zakładce oferta.

 

Słowa kluczowe: adwokat w Zgierzu, adwokat w Łodzi, adwokat Łódź, kancelaria Adwokacka Łódź, sprawy karne adwokat Łódź, porady prawne Zgierz

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy karne i karno skarbowe
Przedawnienie karalności czynów nieletnich Przestępstwo niealimentacji po zmianach Możliwość wykorzystania zeznań złożonych w charakterze świadka Odpowiedzialność karna za handel podrobionymi ubraniami i perfumami Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy Jazda pod wpływem środka odurzającego Błędy w pomiarach alkomatami Przesłuchanie świadka z udziałem biegłego psychologa Czy tymczasowo aresztowany może korzystać z telefonu? Wyrok łączny - przepisy przejściowe Przesłuchanie oskarżonego w drodze pomocy prawnej Jak obejść zakaz prowadzenia pojazdów? Ponowny wniosek o odroczenie wykonania kary Dowód z podsłuchu w postępowaniach karnych Uchylenie mandatu Okazanie dowodów rzeczowych na rozprawie Warunkowe umorzenie postępowania a zaświadczenie o niekaralności Nabycie broni od sprzedawcy a posiadanie broni bez zezwolenia Występek o charakterze chuligańskim Dozór elektroniczny - adwokat Łódź Zgierz Ozorków Odroczenie wykonania kary Kara podlegająca wykonaniu w systemie dozoru elektronicznego Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary Wykorzystanie dowodów z kontroli operacyjnej Wyrok w sprawie karnej a punkty karne Wykonanie kary pozbawienia wolności poza granicami Polski Prekluzja dowodowa w postępowaniu karnym - nowości w prawie karnym Zatrzymanie prawa jazdy a zakaz prowadzenia pojazdów Zamiana prac społecznych na inną karę Niewskazanie kierującego pojazdem droższe Zmiana w Kodeksie karnym. Więcej kar pozbawienia wolności. Pieszy może się mylić Dozór elektroniczny - wcześniejsze zakończenie Zorganizowana grupa przestępcza a dozór elektroniczny Odbycie kary ograniczenia wolności poza granicami Polski Czy hejter w sieci jest bezkarny? Pobyt w zakładzie psychiatrycznym jako środek zabezpieczający Uprawnienia zatrzymanego Zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową Czy detektyw może założyć nam GPS? Dziedziczenie przez spadkobierców skazanego obowiązków wynikających z wyroku karnego Grooming - co to takiego? Rozpowszechnianie nagich zdjęć lub filmów Czy mogę odmówić składania zeznań? Naruszenie nietykalności cielesnej- 217 k.k. Kilka kar do odbycia a dozór elektroniczny Uchylenie prawomocnego mandatu – jak to zrobić? Sąd nie wyraził zgody na blokadę alkoholową- co dalej? Co to znaczy znaczna, nieznaczna ilość marihuany? Dozór elektroniczny – zmiany od 1 stycznia 2023 r. Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych a skuter czy microcar. Jak uniknąć kary ograniczenia wolności? List żelazny – czym jest i jak go uzyskać Czy można skrócić zakaz prowadzenia pojazdów? Czym jest stalking? Środki odurzające, substancje psychotropowe, środki zastępcze, dopalacze – czyli? Kilkukrotne przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym Uchylanie się od obowiązku naprawienia szkody na gruncie kodeksu karnego (art. 244c) Zatarcie skazania - kiedy, jak, gdzie?