Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Rozpowszechnianie nagich zdjęć lub filmów

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Konsekwencje prawne za rozpowszechnianie nagich zdjęć lub filmów

W dobie cyfryzacji coraz bardziej na popularności zyskuje udostępnianie intymnych zdjęć lub filmów. Rozpowszechnienie niniejszych treści może mieć wymiar filtru na odległość lub służyć jako źródło dochodu. Jeśli jednak zdjęcie/film utrwalające nagość zostanie przekazane dalej, wbrew woli autora, to czy grozi za to odpowiedzialność karna?

Odpowiedzialność na gruncie kodeksu karnego - 191a k.k.

Zgodnie z treścią art. 191a kodeksu karnego (dalej k.k.), osoba, która dopuszcza się utrwalania oraz rozpowszechniania wizerunku osoby nagiej lub w trakcie czynności seksualnej, a jednocześnie działa wbrew jej woli, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Naruszenie intymności seksualnej jest przestępstwem, które zgodnie z art. 191a § 2 k.k. ścigane jest na wniosek poszkodowanego. W powyższej sytuacji należy więc złożyć odpowiednie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do policji lub prokuratury, w którym pokrzywdzony uzasadni możliwość wystąpienia czynu zabronionego.

Nie zawsze na korzyść pokrzywdzonego

Z udostępnianiem intymnych treści wiąże się nieoczywista interpretacja przytaczanego art. 191a k.k. Na podstawie treści niniejszego przepisu domniemywać można, że odpowiedzialności karnej podlegać będzie każdy, kto przekaże dalej środek w postaci nagiego zdjęcia/filmu bez zgody utrwalonego. Jednak podążając za orzecznictwem, a także stanowiskiem zajętym przez Sąd Najwyższy, nie będzie czynem zabronionym udostępnienie intymnej treści niewielkiej grupie adresatów, bądź jednej osobie. Jest to więc pewnego rodzaju pokrzywdzenie dla ofiary niniejszego procederu, gdyż czyn zostanie uznany za możliwy do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej w sytuacji, kiedy treść zostanie rozpowszechniona za pomocą środka masowego przekazu. Wnioskować można, że dane zdjęcie/film powinno być udostępnione w taki sposób, aby każdy bez najmniejszego problemu miał możliwość zapoznać się z jego treścią- wtedy możliwe będzie pociągnięcie do odpowiedzialności rozpowszechniającego.

Szantaż nagimi zdjęciami

Groźba udostępnienia nagich zdjęć/filmów jest przestępstwem, które umożliwia zakwalifikowanie niniejszego czynu pod art. 191a k.k. Warto wspomnieć, że odpowiedzialności karnej podlegać będzie również ten, kto za pomocą podstępu lub przymusu utrwala/rozpowszechnia intymne treści bez zgody pokrzywdzonego. Ponadto wywoływanie w ofierze strachu oraz wstydu, prowadzi do naruszenia wolności osobistej/czci, a tym samym naruszenia dobra osobistego, co w konsekwencji art. 23 kodeksu cywilnego umożliwia dochodzenie roszczeń z tego tytułu. Szantażowany może więc domagać się również zadośćuczynienia od sprawcy w procesie cywilnym, wobec naruszenia dobra prawem chronionego, a dodatkowo wszcząć wobec niego proces karny.

Sprawy karne – pomoc prawna Łódź Zgierz

Zapraszamy do skorzystania z usług prawnych oferowanych przez naszą kancelarię adwokacką z zakresu prawa karnegoZapraszamy na konsultację prawną, gdzie zostanie omówiona Państwa sprawa i zostaną zaproponowane możliwe rozwiązania prawne.

Słowa kluczowe: sprawy karne, obrońca Łódź, adwokat Łódź, porady prawne Zgierz, adwokat w Zgierzu, adwokat w Łodzi, kancelaria prawna Łódź

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy karne i karno skarbowe
Przedawnienie karalności czynów nieletnich Przestępstwo niealimentacji po zmianach Możliwość wykorzystania zeznań złożonych w charakterze świadka Odpowiedzialność karna za handel podrobionymi ubraniami i perfumami Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy Jazda pod wpływem środka odurzającego Błędy w pomiarach alkomatami Przesłuchanie świadka z udziałem biegłego psychologa Czy tymczasowo aresztowany może korzystać z telefonu? Wyrok łączny - przepisy przejściowe Przesłuchanie oskarżonego w drodze pomocy prawnej Jak obejść zakaz prowadzenia pojazdów? Ponowny wniosek o odroczenie wykonania kary Dowód z podsłuchu w postępowaniach karnych Uchylenie mandatu Okazanie dowodów rzeczowych na rozprawie Warunkowe umorzenie postępowania a zaświadczenie o niekaralności Nabycie broni od sprzedawcy a posiadanie broni bez zezwolenia Występek o charakterze chuligańskim Dozór elektroniczny - adwokat Łódź Zgierz Ozorków Odroczenie wykonania kary Kara podlegająca wykonaniu w systemie dozoru elektronicznego Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary Wykorzystanie dowodów z kontroli operacyjnej Wyrok w sprawie karnej a punkty karne Wykonanie kary pozbawienia wolności poza granicami Polski Prekluzja dowodowa w postępowaniu karnym - nowości w prawie karnym Zatrzymanie prawa jazdy a zakaz prowadzenia pojazdów Zamiana prac społecznych na inną karę Niewskazanie kierującego pojazdem droższe Zmiana w Kodeksie karnym. Więcej kar pozbawienia wolności. Lichwa. Odpowiedzialność karna po nowemu Pieszy może się mylić Dozór elektroniczny - wcześniejsze zakończenie Zorganizowana grupa przestępcza a dozór elektroniczny Odbycie kary ograniczenia wolności poza granicami Polski Czy hejter w sieci jest bezkarny? Pobyt w zakładzie psychiatrycznym jako środek zabezpieczający Uprawnienia zatrzymanego Zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową Czy detektyw może założyć nam GPS? Dziedziczenie przez spadkobierców skazanego obowiązków wynikających z wyroku karnego Grooming - co to takiego? Czy mogę odmówić składania zeznań? Naruszenie nietykalności cielesnej- 217 k.k. Kilka kar do odbycia a dozór elektroniczny Uchylenie prawomocnego mandatu – jak to zrobić? Sąd nie wyraził zgody na blokadę alkoholową- co dalej? Co to znaczy znaczna, nieznaczna ilość marihuany? Dozór elektroniczny – zmiany od 1 stycznia 2023 r. Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych a skuter czy microcar. Jak uniknąć kary ograniczenia wolności? List żelazny – czym jest i jak go uzyskać Czy można skrócić zakaz prowadzenia pojazdów? Czym jest stalking? Środki odurzające, substancje psychotropowe, środki zastępcze, dopalacze – czyli? Kilkukrotne przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym Uchylanie się od obowiązku naprawienia szkody na gruncie kodeksu karnego (art. 244c) Zatarcie skazania - kiedy, jak, gdzie?