Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Czy można skrócić zakaz prowadzenia pojazdów?

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Czy można skrócić zakaz prowadzenia pojazdów?

W jaki sposób można skrócić okres zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczony przez sąd karny?  W zasadzie nie ma miesiąca, aby nie trafiał do naszej kancelarii adwokackiej Klient z problemem orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów. Umówimy się, w dzisiejszych czasach zakaz prowadzenia pojazdów nawet na kilka miesięcy jest nie lada wyzwaniem, a co dopiero wówczas, kiedy zakaz został orzeczony na 3 bądź więcej lat. Bardzo często Klienci pytają, czy jest jakiś sposób, aby ten zakaz obejść, bądź go skrócić. 

Istnieje coś takiego jak blokada alkoholowa, jest to określenie potoczne. Urządzenie to umożliwia prowadzenie pojazdów mechanicznych po uprzedniej kontroli stanu trzeźwości kierowcy. Kwestie dotyczące w/w blokady alkoholowej reguluje Kodeks karny wykonawczy.

Blokada alkoholowa w aucie

Zgodnie z art.  182a. Kodeksu karnego wykonawczego, jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego na podstawie art. 42 § 3 lub 4 Kodeksu karnego przez okres co najmniej 10 lat, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, o której mowa w art. 2 pkt 84 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Jak wynika z powyższego, sąd może wyrazić zgodę, aby po upływie połowy okresu na jaki orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów poruszać się pojazdami mechanicznymi, jednak warunkiem będzie wyposażenie auta w certyfikowane urządzenie do pomiaru stanu trzeźwości.     

Sprawy karne – adwokat Ozorków Zgierz

Nasza kancelaria adwokacka oferuje pomoc prawną w sprawach karnych, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego jak i wykonawczego. Zapraszamy do jednej z naszych kancelarii mieszczących się w Ozorkowie, Zgierzu i Łodzi, w celu omówienia Państwa sprawy i wskazania możliwych rozwiązań prawnych. Dane kontaktowe znajdziecie Państwo w zakładce Kontakt.

Słowa kluczowe: sprawy karne, zakaz prowadzenia samochodu, porady prawne, adwokat Łódź, sprawy komunikacyjne, jazda pod wpływem alkoholu

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy karne i karno skarbowe
Przedawnienie karalności czynów nieletnich Przestępstwo niealimentacji po zmianach Możliwość wykorzystania zeznań złożonych w charakterze świadka Odpowiedzialność karna za handel podrobionymi ubraniami i perfumami Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy Jazda pod wpływem środka odurzającego Błędy w pomiarach alkomatami Przesłuchanie świadka z udziałem biegłego psychologa Czy tymczasowo aresztowany może korzystać z telefonu? Wyrok łączny - przepisy przejściowe Przesłuchanie oskarżonego w drodze pomocy prawnej Jak obejść zakaz prowadzenia pojazdów? Ponowny wniosek o odroczenie wykonania kary Dowód z podsłuchu w postępowaniach karnych Uchylenie mandatu Okazanie dowodów rzeczowych na rozprawie Warunkowe umorzenie postępowania a zaświadczenie o niekaralności Nabycie broni od sprzedawcy a posiadanie broni bez zezwolenia Występek o charakterze chuligańskim Dozór elektroniczny - adwokat Łódź Zgierz Ozorków Odroczenie wykonania kary Kara podlegająca wykonaniu w systemie dozoru elektronicznego Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary Wykorzystanie dowodów z kontroli operacyjnej Wyrok w sprawie karnej a punkty karne Wykonanie kary pozbawienia wolności poza granicami Polski Prekluzja dowodowa w postępowaniu karnym - nowości w prawie karnym Zatrzymanie prawa jazdy a zakaz prowadzenia pojazdów Zamiana prac społecznych na inną karę Niewskazanie kierującego pojazdem droższe Zmiana w Kodeksie karnym. Więcej kar pozbawienia wolności. Lichwa. Odpowiedzialność karna po nowemu Pieszy może się mylić Dozór elektroniczny - wcześniejsze zakończenie Zorganizowana grupa przestępcza a dozór elektroniczny Odbycie kary ograniczenia wolności poza granicami Polski Czy hejter w sieci jest bezkarny? Pobyt w zakładzie psychiatrycznym jako środek zabezpieczający Uprawnienia zatrzymanego Zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową Czy detektyw może założyć nam GPS? Dziedziczenie przez spadkobierców skazanego obowiązków wynikających z wyroku karnego Grooming - co to takiego? Rozpowszechnianie nagich zdjęć lub filmów Czy mogę odmówić składania zeznań? Naruszenie nietykalności cielesnej- 217 k.k. Kilka kar do odbycia a dozór elektroniczny Uchylenie prawomocnego mandatu – jak to zrobić? Sąd nie wyraził zgody na blokadę alkoholową- co dalej? Co to znaczy znaczna, nieznaczna ilość marihuany? Dozór elektroniczny – zmiany od 1 stycznia 2023 r. Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych a skuter czy microcar. Jak uniknąć kary ograniczenia wolności? List żelazny – czym jest i jak go uzyskać Czym jest stalking? Środki odurzające, substancje psychotropowe, środki zastępcze, dopalacze – czyli? Kilkukrotne przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym Uchylanie się od obowiązku naprawienia szkody na gruncie kodeksu karnego (art. 244c) Zatarcie skazania - kiedy, jak, gdzie?