Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Czy hejter w sieci jest bezkarny?

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Czy hejter w sieci jest bezkarny?

Hejterzy często czują się anonimowi i bezkarni, czy słusznie? W jaki sposób namierzyć hejtera w internecie? W jaki sposób może pomóc adwokat?

Wraz z rozwojem Internetu, wzrostem popularności blogów internetowych, a także przeniesieniem znacznej części biznesów do sfery online, zaczęło również nasilać się zjawisko tzw. hejtu. Problem ten, choć może również występować w świecie rzeczywistym, w sieci stanowi znacznie większy problem. Hejterzy często czują się anonimowi i bezkarni, a publikując obraźliwe komentarze nie odczuwają, że rzeczywiście mogą kogoś w ten sposób skrzywdzić. Czasy, w których nie dało się namierzyć osoby publikującej internetowy hejt jednak już dawno minęły, a dziś zadanie to nie stanowi większego wyzwania.

Coraz częściej hejterzy publikują również pod własnym nazwiskiem, co tylko ułatwi podjęcie odpowiednich korków prawnych. Jeżeli padłeś ofiarą hejtu – wiedz, że nie musisz być bezradny i pozwalać się atakować. Prawo daje szereg możliwości reakcji na taką sytuację. Jeżeli więc spotkałeś się z hejterem, skontaktuj się z adwokatem, który udzieli porady prawnej i pomoże znaleźć najlepsze wyjście z sytuacji. W dzisiejszym artykule przeczytasz o najlepszych sposobach prawnej walki z hejtem w sieci.

Ochrona dóbr osobistych a hejt w Internecie

Przede wszystkim obraźliwe komentarze publikowane w Internecie, czyli tzw. hejt mogą naruszać dobra osobiste atakowanej osoby. Zgodnie z art. 23 kodeksu cywilnego, każdemu człowiekowi przysługują dobra osobiste, które pozostają pod ochroną prawa cywilnego. Ustawodawca jedynie przykładowo wymienia takie dobra jak: zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska. Ponadto do katalogu dóbr osobistych zalicza się również dobre imię, godność czy renomę firmy. Hejt z całą pewnością narusza więc dobra osobie, które przysługują każdemu człowiekowi.

Osoba, której dobra osobiste zostały naruszone zachowaniem hejtera może żądać zaniechania takiego działania, a także usunięcia skutków, jakie powstały na skutego tego zachowania. Zazwyczaj przyjmować będzie to formę złożenia oświadczenia w odpowiedniej formie i o określonej treści. Możliwe jest także zasądzenie zadośćuczynienia pieniężnego lub nakazania zapłaty odpowiedniej kwoty na wskazany przez pokrzywdzonego cel społeczny.

Można sobie również wyobrazić sytuację, w której na skutek naruszeń hejtera powstaje rzeczywista szkoda majątkowa, np. wskutek oczerniających komentarzy publikowanych w sieci, przedsiębiorca traci klientów. W takiej sytuacji poszkodowany może żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych i dochodzić odszkodowania. Wykazanie powstania szkody przed sądem nie jest jednak zadaniem prostym i w takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy prawnej adwokata.

Hej w Internecie a odpowiedzialność karna

Publikowanie komentarzy zawierających hejt może również realizować znamiona czynów zabronionych. Niemal w każdym przypadku hejter może ponieść odpowiedzialność karną za zniewagę. Art. 216 kodeksu karnego, który określa to przestępstwo, wprowadza również typ kwalifikowany, dotyczący znieważania za pomocą środków masowego komunikowania, a więc np. za pośrednictwem portali internetowych, takich jak Facebook czy Instagram. W takim przypadku zagrożenie karą jest wyższe, a sprawca może zostać skazany nawet na karę pozbawienia wolności do roku.

Hejt w sieci może również stanowić zniesławienie, polegające na pomawianiu innej osoby, grupy osób, instytucji, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej o takie zachowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zachowania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności. Wiele komentarzy dotyczących np. usług świadczonych przez konkurencyjne firmy może realizować znamiona tego czynu zabronionego.

Jeżeli więc padłeś ofiarą hejtu i nie chcesz pozostawać bezczynny i chcesz walczyć z tym negatywnym zjawiskiem, udaj się do adwokata, który udzieli pomocy prawnej i pomoże wybrać najlepszą drogę walki o swoje naruszone prawa i dobra osobiste.

Pomoc w sprawach karnych – kancelaria Łódź

Oferujemy pomoc prawną w sprawach karnych na etapie postępowania przygotowawczego, na etapie postępowania sądowego oraz wykonawczego. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w szeroko rozumianych sprawach karnych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą usług prawnych i do kontaktu z naszą kancelarią adwokacką w Łodzi bądź w Zgierzu.

Słowa kluczowe: adwokat Łódź, sposób na hejtera, hejt w internecie, porady prawne, obsługa prawna, adwokat w Zgierzu, kancelaria adwokacka

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy karne i karno skarbowe
Przedawnienie karalności czynów nieletnich Przestępstwo niealimentacji po zmianach Możliwość wykorzystania zeznań złożonych w charakterze świadka Odpowiedzialność karna za handel podrobionymi ubraniami i perfumami Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy Jazda pod wpływem środka odurzającego Błędy w pomiarach alkomatami Przesłuchanie świadka z udziałem biegłego psychologa Czy tymczasowo aresztowany może korzystać z telefonu? Wyrok łączny - przepisy przejściowe Przesłuchanie oskarżonego w drodze pomocy prawnej Jak obejść zakaz prowadzenia pojazdów? Ponowny wniosek o odroczenie wykonania kary Dowód z podsłuchu w postępowaniach karnych Uchylenie mandatu Okazanie dowodów rzeczowych na rozprawie Warunkowe umorzenie postępowania a zaświadczenie o niekaralności Nabycie broni od sprzedawcy a posiadanie broni bez zezwolenia Występek o charakterze chuligańskim Dozór elektroniczny - adwokat Łódź Zgierz Ozorków Odroczenie wykonania kary Kara podlegająca wykonaniu w systemie dozoru elektronicznego Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary Wykorzystanie dowodów z kontroli operacyjnej Wyrok w sprawie karnej a punkty karne Wykonanie kary pozbawienia wolności poza granicami Polski Prekluzja dowodowa w postępowaniu karnym - nowości w prawie karnym Zatrzymanie prawa jazdy a zakaz prowadzenia pojazdów Zamiana prac społecznych na inną karę Niewskazanie kierującego pojazdem droższe Zmiana w Kodeksie karnym. Więcej kar pozbawienia wolności. Lichwa. Odpowiedzialność karna po nowemu Pieszy może się mylić Dozór elektroniczny - wcześniejsze zakończenie Zorganizowana grupa przestępcza a dozór elektroniczny Odbycie kary ograniczenia wolności poza granicami Polski Pobyt w zakładzie psychiatrycznym jako środek zabezpieczający Uprawnienia zatrzymanego Zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową Czy detektyw może założyć nam GPS? Dziedziczenie przez spadkobierców skazanego obowiązków wynikających z wyroku karnego Grooming - co to takiego? Rozpowszechnianie nagich zdjęć lub filmów Czy mogę odmówić składania zeznań? Naruszenie nietykalności cielesnej- 217 k.k. Kilka kar do odbycia a dozór elektroniczny Uchylenie prawomocnego mandatu – jak to zrobić? Sąd nie wyraził zgody na blokadę alkoholową- co dalej? Co to znaczy znaczna, nieznaczna ilość marihuany? Dozór elektroniczny – zmiany od 1 stycznia 2023 r. Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych a skuter czy microcar. Jak uniknąć kary ograniczenia wolności? List żelazny – czym jest i jak go uzyskać Czy można skrócić zakaz prowadzenia pojazdów? Czym jest stalking? Środki odurzające, substancje psychotropowe, środki zastępcze, dopalacze – czyli? Kilkukrotne przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym Uchylanie się od obowiązku naprawienia szkody na gruncie kodeksu karnego (art. 244c) Zatarcie skazania - kiedy, jak, gdzie?