Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Odpowiedzialność karna za handel podrobionymi ubraniami i perfumami

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Handel podrobionymi ubraniami i perfumami - konsekwencje prawne

Już od dość długiego czasu można było zaobserwować w Polsce duże przyzwolenie na handel podrobionymi ubraniami, zegarkami, czy perfumami. Niemalże na każdym bazarze można było dostać od ręki przykładowo sportowe buty znanych marek o połowę taniej niż w markowych sklepach. Nie wspomnę już o znanych serwisach aukcyjnych czy forach społecznościowych.

Czasy się zmieniają i widać, że spraw karnych związanych z oznaczaniem towarów podrobionymi znakami towarowymi jest coraz więcej.

Zgodnie z art. 305 ustawy prawo własności przemysłowej kto, w celu wprowadzenia do obrotu, oznacza towary podrobionym znakiem towarowym, zarejestrowanym znakiem towarowym, którego nie ma prawa używać lub dokonuje obrotu towarami oznaczonymi takimi znakami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.  Jeżeli jednak sprawca uczynił sobie z popełnienia takiego przestępstwa stałe źródło dochodu albo dopuszcza się tego przestępstwa w stosunku do towaru o znacznej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.

Zazwyczaj kary orzekane w tego typu sprawach – przynajmniej na razie – nie są nad wyraz surowe. Sprawy takie cały czas traktowane są z pobłażaniem. Problematyczna jest jednak w tego typu sprawach kwestia obowiązku naprawienia szkody. Ze swojego doświadczenia wiem, że np. przy zabezpieczeniu 5 podrobionych torebek znanej marki LV kwota odszkodowania, o jaką będzie starać się pokrzywdzona firma może sięgać nawet 100.000 zł, za same torebki! Nic dziwnego, skoro jedna oryginalna torebka w sklepie to koszt przeszło 20.000 zł. Nie trzeba chyba wspominać o tym, że zazwyczaj nikt nie zatrzyma u handlarza 5 torebek, tylko dziesiątki jak nie setki takich produktów. Dlatego też kwoty odszkodowania mogą być gigantyczne.

Konsekwencje związane z handlem podrobionymi produktami

Zgodnie z art. 46 Kodeksu karnego, w razie skazania sąd może orzec, a na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej orzeka, stosując przepisy prawa cywilnego, obowiązek naprawienia, w całości albo w części, wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Jeżeli zatem pokrzywdzona firma zgłosi wniosek o naprawienie szkody, to zgodnie z aktualnym brzmieniem w/w artykułu Sąd nie ma za bardzo pola manewru, aby takiego odszkodowania nie uwzględnić. Co zatem można zrobić? Jak uniknąć płacenia tak wysokich odszkodowań? Przede wszystkim skontaktować się z adwokatem przed podjęciem pochopnej decyzji.
Jak wynika z art. 46 Kodeksu karnego, sąd zasądzi obowiązek naprawienia szkody w razie skazania. Dlatego też adwokat powinien zaproponować Klientowi możliwość dogadania się z prokuratorem jeszcze na etapie postępowania przygotowawczego, aby zamiast aktu oskarżenia do sądu wysłać wniosek o tzw. warunkowe umorzenie postępowania karnego. Adwokat powinien przedstawić Klientowi zalety takiego rozwiązania.

Warunkowo umarzając postępowanie karne, Sąd nie ma możliwości zastosowania art. 46 § 1 lub 2 Kodeksu karnego. Podstawą orzeczenia obowiązku naprawienia szkody jest skazanie za jakiekolwiek przestępstwo, natomiast warunkowe umorzenie postępowania nie jest skazaniem.

Wysokość szkody


Zupełnie inną sprawą jest kwestia wykazania wysokości szkody. Zgodnie z art. 67 § 3 k.k., umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd zobowiązuje sprawcę do naprawienia szkody w całości lub w części. Pytanie, czy w sytuacji, gdy podrobiony towar zostanie zabezpieczony przed jego sprzedażą, to czy może być tu mowa o szkodzie? Dla przykładu Sąd Okręgowy w Łodzi w jednym ze swoich orzeczeń doszedł do wniosku, że niezbędne jest w tego typu przypadku wskazanie osób zainteresowanych zakupem podrobionego towaru, a także osób, które dokonały zakupu, takiego towaru sądząc, iż jest on oryginalny. W sytuacji, gdy towar zostaje zarekwirowany przed jego wejściem do obrotu, o szkodzie nie może być mowy.  

Jak widać, niekiedy pójcie na współpracę z organami ścigania, może finalnie wyjść o wiele korzystniej dla oskarżonego niż pójście w zaparte. Adwokat powinien zaprezentować wszelkie za i przeciw danego rozwiązania. Zapraszamy do kontaktu w kwestii uzyskania porad prawnych związanych z prawem karnym.

Adwokat Łódź Zgierz - sprawy karne – prawo karne

Kancelaria Adwokacka w Łodzi z wieloletnim doświadczeniem w obronach w sprawach karnych. Prowadzimy m.in. sprawy dotyczące przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przeciwko wolności, przeciwko wolności seksualnej, przeciwko rodzinie i opiece, przeciwko prawom osób wykonującym pracę zarobkową, przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, przeciwko porządkowi publicznemu, przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, czy też przeciwko obrotowi gospodarczemu.Słowa kluczowe: sprawy karne, prawo karne, odpowiedzialność karna, handel podróbkami, adwokat Łódź, adwokat w Łodzi, porady prawne Łódź, adwokat Łódź sprawy karne, prawo karne adwokat Łódź

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy karne i karno skarbowe
Przedawnienie karalności czynów nieletnich Przestępstwo niealimentacji po zmianach Możliwość wykorzystania zeznań złożonych w charakterze świadka Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy Jazda pod wpływem środka odurzającego Błędy w pomiarach alkomatami Przesłuchanie świadka z udziałem biegłego psychologa Czy tymczasowo aresztowany może korzystać z telefonu? Wyrok łączny - przepisy przejściowe Przesłuchanie oskarżonego w drodze pomocy prawnej Jak obejść zakaz prowadzenia pojazdów? Ponowny wniosek o odroczenie wykonania kary Dowód z podsłuchu w postępowaniach karnych Uchylenie mandatu Okazanie dowodów rzeczowych na rozprawie Warunkowe umorzenie postępowania a zaświadczenie o niekaralności Nabycie broni od sprzedawcy a posiadanie broni bez zezwolenia Występek o charakterze chuligańskim Dozór elektroniczny - adwokat Łódź Zgierz Ozorków Odroczenie wykonania kary Kara podlegająca wykonaniu w systemie dozoru elektronicznego Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary Wykorzystanie dowodów z kontroli operacyjnej Wyrok w sprawie karnej a punkty karne Wykonanie kary pozbawienia wolności poza granicami Polski Prekluzja dowodowa w postępowaniu karnym - nowości w prawie karnym Zatrzymanie prawa jazdy a zakaz prowadzenia pojazdów Zamiana prac społecznych na inną karę Niewskazanie kierującego pojazdem droższe Zmiana w Kodeksie karnym. Więcej kar pozbawienia wolności. Lichwa. Odpowiedzialność karna po nowemu Pieszy może się mylić Dozór elektroniczny - wcześniejsze zakończenie Zorganizowana grupa przestępcza a dozór elektroniczny Odbycie kary ograniczenia wolności poza granicami Polski Czy hejter w sieci jest bezkarny? Pobyt w zakładzie psychiatrycznym jako środek zabezpieczający Uprawnienia zatrzymanego Zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową Czy detektyw może założyć nam GPS? Dziedziczenie przez spadkobierców skazanego obowiązków wynikających z wyroku karnego Grooming - co to takiego? Rozpowszechnianie nagich zdjęć lub filmów Czy mogę odmówić składania zeznań? Naruszenie nietykalności cielesnej- 217 k.k. Kilka kar do odbycia a dozór elektroniczny Uchylenie prawomocnego mandatu – jak to zrobić? Sąd nie wyraził zgody na blokadę alkoholową- co dalej? Co to znaczy znaczna, nieznaczna ilość marihuany? Dozór elektroniczny – zmiany od 1 stycznia 2023 r. Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych a skuter czy microcar. Jak uniknąć kary ograniczenia wolności? List żelazny – czym jest i jak go uzyskać Czy można skrócić zakaz prowadzenia pojazdów? Czym jest stalking? Środki odurzające, substancje psychotropowe, środki zastępcze, dopalacze – czyli? Kilkukrotne przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym Uchylanie się od obowiązku naprawienia szkody na gruncie kodeksu karnego (art. 244c) Zatarcie skazania - kiedy, jak, gdzie?