Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Kara podlegająca wykonaniu w systemie dozoru elektronicznego

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

 Dozór elektroniczny - wysokość kary pozbawienia wolności

dozór elektroniczny adwokat Łódź ZgierzZgodnie z Kodeksem karnym wykonawczym, sąd penitencjarny może udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku. Niekiedy u Klientów nasuwają się wątpliwości, co do rozumienia ustawowego zapisu o karze pozbawienia wolności nieprzekraczającej jednego roku, które postaramy się poniżej rozwiać.

Przede wszystkim należy wskazać, że Kodeks karny wykonawczy pod tym sformułowaniem rozumie zarówno karę pozbawienia wolności o charakterze bezwzględnym jak i karę pozbawienia wolności orzeczoną przy zastosowaniu dobrodziejstwa warunkowego zawieszenia jej wykonania, której wykonanie następnie zarządzono.

Warunek kary jednego roku pozbawienia wolności będzie też spełniony, gdy skazanemu wymierzono dwie lub więcej niepodlegających łączeniu kar pozbawienia wolności, które skazany ma odbyć kolejno, nieprzekraczających jednak w sumie roku. W sytuacji wydania wyroku łącznego niezbędnym warunkiem udzielenia przez sąd takiego zezwolenia jest również to, aby wymierzona kara łączna nie była wyższa od roku pozbawienia wolności.

Co istotne i co tak naprawdę budzi największe zainteresowanie Klientów jest to, iż o zaistnieniu przesłanki formalnej umożliwiając zastosowanie dozoru elektronicznego nie decyduje suma kar, jakie pozostały skazanemu do odbycia w momencie orzekania w tym przedmiocie, lecz suma kar, jakie skazany kolejno odbywał. Wykładnia zapisów ustawy sprzeciwia się przyjęciu, że chodzi tu o sumę kar, które nadają się do wykonania w chwili orzekania o dozorze elektronicznym.

 

Kara wymierzona w wyroku, czy kara pozostała do odbycia?

Inaczej mówiąc, zgodę na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego można wyrazić jedynie temu skazanemu, wobec którego orzeczono karę lub kary pozbawienia wolności kolejno odbywane w wymiarze łącznie nieprzekraczającym roku, bez względu na to, w jakim wymiarze kara ta lub suma kar pozostała jeszcze do wykonania w momencie rozpoznawania wniosku skazanego o dozór elektroniczny. Co istotne, odroczenie wykonania kary nie eliminuje wykonalności kary i nie zmienia wzajemnej relacji pomiędzy karami podlegającymi odbyciu kolejno po sobie.

Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Łodzi w jednym ze swoich wyroków, w przepisie art. 43La § 6 k.k.w. chodzi o sumę kar orzeczonych, a nie o wymiar kary pozostałej do odbycia w czasie orzekania. Odmienny pogląd prowadziłby do poddawania dozorowi elektronicznemu nawet skazanych na 25 lat pozbawienia wolności, gdy pozostanie im odpowiednio krótki czas do odbycia całej kary, to zaś nie byłoby do zaakceptowania.

Co do kary pozbawienia wolności skróconej w trybie art. 75 § 3a k.k. Karą orzeczoną w rozumieniu art. 43la § 1 pkt 1 k.k.w. jest wyłącznie kara wymierzona w wyroku. W art. 75 § 3a k.k. dochodzi jedynie do uregulowania kwestii jej wykonania poprzez zastosowanie swoistej instytucji redukcji polegającej na jej skróceniu. Poprzez pojęcie kary nieprzekraczającej roku należy rozumieć wymiar kary orzeczonej w wyroku, a nie karę, która będzie podlegała faktycznemu wykonaniu po jej skróceniu w trybie art. 75 § 3a k.k.

 

Adwokat Łódź Zgierz – sprawy karne

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach karnych. Świadczymy pomoc prawną zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego jak i wykonawczego. Nasza Kancelaria Adwokacka świadczy swoje usługi przede wszystkim na terenie województwa łódzkiego, niemniej zapewniamy również reprezentację swoich Klientów na terenie całej Polski. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej Kancelarii Adwokackiej.

 

Słowa kluczowe: sprawy karne, adwokat Łódź, dozór elektroniczny, adwokat Zgierz, porady prawne Łódź, dobry karnista Łódź, prawnik Zgierz, kancelaria adwokacka Łódź

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy karne i karno skarbowe
Przedawnienie karalności czynów nieletnich Przestępstwo niealimentacji po zmianach Możliwość wykorzystania zeznań złożonych w charakterze świadka Odpowiedzialność karna za handel podrobionymi ubraniami i perfumami Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy Jazda pod wpływem środka odurzającego Błędy w pomiarach alkomatami Przesłuchanie świadka z udziałem biegłego psychologa Czy tymczasowo aresztowany może korzystać z telefonu? Wyrok łączny - przepisy przejściowe Przesłuchanie oskarżonego w drodze pomocy prawnej Jak obejść zakaz prowadzenia pojazdów? Ponowny wniosek o odroczenie wykonania kary Dowód z podsłuchu w postępowaniach karnych Uchylenie mandatu Okazanie dowodów rzeczowych na rozprawie Warunkowe umorzenie postępowania a zaświadczenie o niekaralności Nabycie broni od sprzedawcy a posiadanie broni bez zezwolenia Występek o charakterze chuligańskim Dozór elektroniczny - adwokat Łódź Zgierz Ozorków Odroczenie wykonania kary Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary Wykorzystanie dowodów z kontroli operacyjnej Wyrok w sprawie karnej a punkty karne Wykonanie kary pozbawienia wolności poza granicami Polski Prekluzja dowodowa w postępowaniu karnym - nowości w prawie karnym Zatrzymanie prawa jazdy a zakaz prowadzenia pojazdów Zamiana prac społecznych na inną karę Niewskazanie kierującego pojazdem droższe Zmiana w Kodeksie karnym. Więcej kar pozbawienia wolności. Lichwa. Odpowiedzialność karna po nowemu Pieszy może się mylić Dozór elektroniczny - wcześniejsze zakończenie Zorganizowana grupa przestępcza a dozór elektroniczny Odbycie kary ograniczenia wolności poza granicami Polski Czy hejter w sieci jest bezkarny? Pobyt w zakładzie psychiatrycznym jako środek zabezpieczający Uprawnienia zatrzymanego Zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową Czy detektyw może założyć nam GPS? Dziedziczenie przez spadkobierców skazanego obowiązków wynikających z wyroku karnego Grooming - co to takiego? Rozpowszechnianie nagich zdjęć lub filmów Czy mogę odmówić składania zeznań? Naruszenie nietykalności cielesnej- 217 k.k. Kilka kar do odbycia a dozór elektroniczny Uchylenie prawomocnego mandatu – jak to zrobić? Sąd nie wyraził zgody na blokadę alkoholową- co dalej? Co to znaczy znaczna, nieznaczna ilość marihuany? Dozór elektroniczny – zmiany od 1 stycznia 2023 r. Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych a skuter czy microcar. Jak uniknąć kary ograniczenia wolności? List żelazny – czym jest i jak go uzyskać Czy można skrócić zakaz prowadzenia pojazdów? Czym jest stalking? Środki odurzające, substancje psychotropowe, środki zastępcze, dopalacze – czyli? Kilkukrotne przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym Uchylanie się od obowiązku naprawienia szkody na gruncie kodeksu karnego (art. 244c) Zatarcie skazania - kiedy, jak, gdzie?