Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Czy detektyw może założyć nam GPS?

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Na co może sobie pozwolić detektyw?

Czy w dobie wszechobecnego rozwoju techniki detektyw może zamontować nam urządzenia śledzące np. GPS, bądź urządzenia rejestrujące nasze rozmowy? Jak to wygląda z punktu widzenia prawnego?

Nielegalne uzyskanie informacji przez detektywa

W tym miejscu musimy odwołać się do art. 267 Kodeksu karnego, gdzie wskazano, że kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Tej samej karze podlega, kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do całości lub części systemu informatycznego. Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem.

Uzyskanie dostępu do informacji musi nastąpić bez uprawnienia, czyli musi mieć charakter nielegalny. Powyżej wskazany przepis nie obejmuje – co oczywiste – sytuacji uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa pozwalających na stosowanie urządzeń podsłuchowych i innych urządzeń przeznaczonych do pozyskiwania informacji np. przewidzianych w ustawie o Policji, ustawie o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy Agencji Wywiadu.

Co wolno detektywowi?

Faktem doskonale znanym jest to, że wykonywanie zawodu detektywa wiąże się z podejmowaniem działań ryzykownych, ale w granicach prawa. Ustawa o usługach detektywistycznych w sposób szeroki określa zakres przedmiotowy informacji, które mogą być przez detektywa pozyskiwane. Uzyskiwanie, przetwarzanie i przekazywanie tych danych może odbywać się jednak w formach i zakresach niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów.

Należy przyjąć, że posłużenie się przez agencję detektywistyczną nadajnikiem GPS nie jest dopuszczalnym działaniem w ramach ustawowego uregulowania działalności detektywistycznej. Trzeba zauważyć, że art. 7 ustawy o usługach detektywistycznych pozwala agencjom detektywistycznym wykonywać czynności operacyjne niezastrzeżone dla innych organów Państwa, natomiast art. 19 ustawy o Policji stanowi, że uzyskiwanie tego typu danych jak z nadajników GPS należy do kompetencji policji. 

Sprawy karne - adwokat Łódź Ozorków Zgierz

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług prawnych z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego. Nasze kancelarie adwokackie mieszczą się w Łodzi oraz w Zgierzu. Oferujemy pomoc prawną w sprawach karnych zarówno na etapie postępowania przed prokuratorem, w sądzie I i II instancji jak i na etapie postępowania wykonawczego.

Słowa kluczowe: adwokat Łódź, sprawy karne, obrona w sprawach karnych, adwokat w Zgierzu, porady prawne, prawnik Łódź, kancelaria adwokacka

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy karne i karno skarbowe
Przedawnienie karalności czynów nieletnich Przestępstwo niealimentacji po zmianach Możliwość wykorzystania zeznań złożonych w charakterze świadka Odpowiedzialność karna za handel podrobionymi ubraniami i perfumami Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy Jazda pod wpływem środka odurzającego Błędy w pomiarach alkomatami Przesłuchanie świadka z udziałem biegłego psychologa Czy tymczasowo aresztowany może korzystać z telefonu? Wyrok łączny - przepisy przejściowe Przesłuchanie oskarżonego w drodze pomocy prawnej Jak obejść zakaz prowadzenia pojazdów? Ponowny wniosek o odroczenie wykonania kary Dowód z podsłuchu w postępowaniach karnych Uchylenie mandatu Okazanie dowodów rzeczowych na rozprawie Warunkowe umorzenie postępowania a zaświadczenie o niekaralności Nabycie broni od sprzedawcy a posiadanie broni bez zezwolenia Występek o charakterze chuligańskim Dozór elektroniczny - adwokat Łódź Zgierz Ozorków Odroczenie wykonania kary Kara podlegająca wykonaniu w systemie dozoru elektronicznego Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary Wykorzystanie dowodów z kontroli operacyjnej Wyrok w sprawie karnej a punkty karne Wykonanie kary pozbawienia wolności poza granicami Polski Prekluzja dowodowa w postępowaniu karnym - nowości w prawie karnym Zatrzymanie prawa jazdy a zakaz prowadzenia pojazdów Zamiana prac społecznych na inną karę Niewskazanie kierującego pojazdem droższe Zmiana w Kodeksie karnym. Więcej kar pozbawienia wolności. Lichwa. Odpowiedzialność karna po nowemu Pieszy może się mylić Dozór elektroniczny - wcześniejsze zakończenie Zorganizowana grupa przestępcza a dozór elektroniczny Odbycie kary ograniczenia wolności poza granicami Polski Czy hejter w sieci jest bezkarny? Pobyt w zakładzie psychiatrycznym jako środek zabezpieczający Uprawnienia zatrzymanego Zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową Dziedziczenie przez spadkobierców skazanego obowiązków wynikających z wyroku karnego Grooming - co to takiego? Rozpowszechnianie nagich zdjęć lub filmów Czy mogę odmówić składania zeznań? Naruszenie nietykalności cielesnej- 217 k.k. Kilka kar do odbycia a dozór elektroniczny Uchylenie prawomocnego mandatu – jak to zrobić? Sąd nie wyraził zgody na blokadę alkoholową- co dalej? Co to znaczy znaczna, nieznaczna ilość marihuany? Dozór elektroniczny – zmiany od 1 stycznia 2023 r. Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych a skuter czy microcar. Jak uniknąć kary ograniczenia wolności? List żelazny – czym jest i jak go uzyskać Czy można skrócić zakaz prowadzenia pojazdów? Czym jest stalking? Środki odurzające, substancje psychotropowe, środki zastępcze, dopalacze – czyli? Kilkukrotne przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym Uchylanie się od obowiązku naprawienia szkody na gruncie kodeksu karnego (art. 244c) Zatarcie skazania - kiedy, jak, gdzie?