Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Sąd nie wyraził zgody na blokadę alkoholową- co dalej?

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Sąd nie wyraził zgody na blokadę alkoholową- co dalej?

Orzeczenie przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów jest wyjątkowo dotkliwe dla wielu kierowców. Jednakże, mimo czasowej lub bezterminowej utraty prawa jazdy, dzięki instytucji blokady alkoholowej kierowca ma możliwość szybszego powrotu ‘’za kółko’’.
Co jednak w sytuacji, kiedy sąd nie wyrazi zgody na zastosowanie blokady alkoholowej?

Czym jest blokada alkoholowa?  

Blokada alkoholowa (antyalkoholowa) jest specjalnym urządzeniem, które montowane jest w pojeździe, przy pomocy którego chce przemieszczać się kierowca. Mechanizm blokady monitoruje stan trzeźwości poprzez analizę powietrza wydychanego przez kierującego. Jak konkretyzuje ustawa kodeks ruchu drogowego, jeśli blokada wykryje co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3 (0,2 promila) alkoholu w wydychanym powietrzu, silnik samochodu się nie uruchomi.

Kto może starać się o blokadę alkoholową?

Kierowca, wobec którego orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, może starać się o blokadę alkoholową, jeśli wykonał co najmniej połowę orzeczonego środka. Jeśli wobec kierowcy zastosowano dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może on starać się o zastosowanie blokady, jeśli orzeczony zakaz wykonywał przez co najmniej 10 lat. 

Jak uzyskać blokadę alkoholową?

Przed złożeniem wniosku do sądu o zgodę na blokadę alkoholową – zmianę zakazu prowadzenia pojazdów, należy w pierwszej kolejności zastanowić się, czy spełnione są określone przesłanki. O wcześniejsze odzyskanie prawa jazdy może ubiegać się osoba, która: została skazana prawomocnym wyrokiem w związku z prowadzeniem pojazdu, wobec której, orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów czasowy/bezterminowy, wykonała, co najmniej połowę orzeczono wymiaru zakazu, wykazuje prawidłową postawę; nie wykazywała w czasie późniejszym zachowań wskazujących na ponowne popełnienie wykroczenia/przestępstwa; wyraża skruchę; stosunek wobec potencjalnego pokrzywdzonego itd.

Czy sąd może uchylić blokadę alkoholową?

Jeżeli w czasie trwania blokady, kierowca dopuści się ponownego naruszenia zasad lub bezpieczeństwa ruchu drogowego sąd może cofnąć wyrażoną ówcześnie zgodę na blokadę alkoholową. Cofnięcie zgody przez sąd na blokadę alkoholową równoznaczne jest z pozbawieniem możliwości prowadzenia pojazdów.

Sąd nie wyraził zgody na blokadę alkoholową

Jeżeli pomimo prawidłowo złożonego wniosku sąd odmówił skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów poprzez blokadę alkoholową, wnioskodawca ma możliwość odwołania się od orzeczenia sądu. Odwołanie od decyzji składa się w formie zażalenia na postanowienie wydane przez sąd. Ważnym aspektem w odwołaniu się od orzeczenia sądowego jest czas. Bowiem na złożenie zażalenia kierowca lub jego adwokat ma jedynie 7 dni od doręczenia postanowienia o odmowie wyrażania zgody na blokadę alkoholową lub od dnia ogłoszenie postanowienia, o ile kierowca uczestniczył w posiedzeniu sądu, na którym wydano orzeczenie. Zażalenie jest pismem formalnym, które musi spełniać określone warunki, jeśli więc zależy ci na prawidłowo skonstruowanym odwołaniu, popartym właściwą argumentacją, warto zlecić sporządzenie pisma adwokatowi. 

Sprawy karne – adwokat w Łodzi – adwokat w Zgierzu

Kancelaria adwokacka adwokata Piotra Sęk oferuje kompleksową pomoc prawną m.in. w sprawach karnych, począwszy od etapu postępowania przygotowawczego, po etap sądowy, aż po etap postępowania wykonawczego. Zapraszamy do kontaktu, w celu omówienia Państwa sprawy karnej i przedawnienia możliwych rozwiązań prawnych. 

Słowa kluczowe: adwokat sprawy karne, adwokat w Łodzi, pomoc prawna Łódź, adwokat w Zgierzu, porady prawne on-line, kancelaria adwokacka Łodź, obrona w sprawach karnych, blokada alkoholowa

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy karne i karno skarbowe
Przedawnienie karalności czynów nieletnich Przestępstwo niealimentacji po zmianach Możliwość wykorzystania zeznań złożonych w charakterze świadka Odpowiedzialność karna za handel podrobionymi ubraniami i perfumami Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy Jazda pod wpływem środka odurzającego Błędy w pomiarach alkomatami Przesłuchanie świadka z udziałem biegłego psychologa Czy tymczasowo aresztowany może korzystać z telefonu? Wyrok łączny - przepisy przejściowe Przesłuchanie oskarżonego w drodze pomocy prawnej Jak obejść zakaz prowadzenia pojazdów? Ponowny wniosek o odroczenie wykonania kary Dowód z podsłuchu w postępowaniach karnych Uchylenie mandatu Okazanie dowodów rzeczowych na rozprawie Warunkowe umorzenie postępowania a zaświadczenie o niekaralności Nabycie broni od sprzedawcy a posiadanie broni bez zezwolenia Występek o charakterze chuligańskim Dozór elektroniczny - adwokat Łódź Zgierz Ozorków Odroczenie wykonania kary Kara podlegająca wykonaniu w systemie dozoru elektronicznego Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary Wykorzystanie dowodów z kontroli operacyjnej Wyrok w sprawie karnej a punkty karne Wykonanie kary pozbawienia wolności poza granicami Polski Prekluzja dowodowa w postępowaniu karnym - nowości w prawie karnym Zatrzymanie prawa jazdy a zakaz prowadzenia pojazdów Zamiana prac społecznych na inną karę Niewskazanie kierującego pojazdem droższe Zmiana w Kodeksie karnym. Więcej kar pozbawienia wolności. Lichwa. Odpowiedzialność karna po nowemu Pieszy może się mylić Dozór elektroniczny - wcześniejsze zakończenie Zorganizowana grupa przestępcza a dozór elektroniczny Odbycie kary ograniczenia wolności poza granicami Polski Czy hejter w sieci jest bezkarny? Pobyt w zakładzie psychiatrycznym jako środek zabezpieczający Uprawnienia zatrzymanego Zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową Czy detektyw może założyć nam GPS? Dziedziczenie przez spadkobierców skazanego obowiązków wynikających z wyroku karnego Grooming - co to takiego? Rozpowszechnianie nagich zdjęć lub filmów Czy mogę odmówić składania zeznań? Naruszenie nietykalności cielesnej- 217 k.k. Kilka kar do odbycia a dozór elektroniczny Uchylenie prawomocnego mandatu – jak to zrobić? Co to znaczy znaczna, nieznaczna ilość marihuany? Dozór elektroniczny – zmiany od 1 stycznia 2023 r. Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych a skuter czy microcar. Jak uniknąć kary ograniczenia wolności? List żelazny – czym jest i jak go uzyskać Czy można skrócić zakaz prowadzenia pojazdów? Czym jest stalking? Środki odurzające, substancje psychotropowe, środki zastępcze, dopalacze – czyli? Kilkukrotne przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym Uchylanie się od obowiązku naprawienia szkody na gruncie kodeksu karnego (art. 244c) Zatarcie skazania - kiedy, jak, gdzie?