Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Sposób na zakaz prowadzenia pojazdów – blokada alkoholowa

Środek karny w postaci zakazu prowadzeniu pojazdów jest bardzo często czymś co spędza sen z powiek osób skazanych. Czy da się coś z takim zakazem zrobić?

Skazując za przestępstwo polegające na prowadzeniu samochodu w stanie nietrzeźwości sąd obowiązkowo orzeka środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na określony czas. Jest to bardzo często – zwłaszcza dla osób wykonujących pracę zarobkową przy pomocy pojazdów mechanicznych – nie lada kłopot. Czy w takim przypadku da się coś z tym fantem zrobić?

Prowadzenie pojazdów mimo wyroku

W tym miejscu należy odwołać się do regulacji zawartych w Kodeksie karnym wykonawczym, a zwłaszcza do art. 182a, który stanowi, że możliwe jest orzeczenie o dalszym wykonywaniu zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, jeżeli: zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiary, a postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Wskazany przepis wprowadza podstawę prawną do zmiany formy stosowania orzeczonego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Chodzi w tym przypadku o możliwość dokonania modyfikacji treści, czy też formy stosowania środka karnego. Dobrodziejstwo z w/w przepisu można stosować zarówno do środków karnych orzeczonych na podstawie odpowiednich przepisów Kodeksu karnego jak i Kodeksu wykroczeń.

Blokada alkoholowa - kiedy i na jakich zasadach?

Jakie są warunki orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażanych w blokadę alkoholową? Kodeks karny wykonawczy uzależnia dokonanie modyfikacji formy dalszego wykonywania środka karnego od spełnienia dwóch przesłanek. Pierwsza przesłanka dotyczy okresu stosowania środka karnego, zaś druga dotyczy stwierdzenia pozytywnej oceny kryminologicznej.

Możliwość taka zachodzi tylko wówczas, gdy zakaz prowadzenia pojazdów był stosowany przez okres połowy orzeczonego wymiaru, a gdy orzeczono dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, to przez okres co najmniej 10 lat.

Co zaś oznacza pozytywna ocena kryminologiczna? To nic innego, jak dokonanie przez sąd ustaleń, że postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Blokada alkoholowa – jest to urządzenie uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu silnikowego, w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3. Blokada jest montowana w pojeździe przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.

Wykonywanie kar – pomoc prawna

Nasza Kancelaria AdwokackaŁodzi i Zgierzu świadczy pomoc prawną w sprawach karnych również na etapie postępowania wykonawczego. Prowadzimy sprawy nie tylko na obszarze województwa łódzkiego, ale na terenie całej Polski. Zapraszamy do kontaktu, celem omówienia Państwa sprawy.

Słowa kluczowe: sprawy karne adwokat, obrona w sprawach karnych, obrońca Łódź, adwokat Łódź, adwokat Zgierz, obrońca Zgierz, kancelaria adwokacka

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy karne i karno skarbowe
Przedawnienie karalności czynów nieletnich Przestępstwo niealimentacji po zmianach Możliwość wykorzystania zeznań złożonych w charakterze świadka Odpowiedzialność karna za handel podrobionymi ubraniami i perfumami Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy Jazda pod wpływem środka odurzającego Błędy w pomiarach alkomatami Przesłuchanie świadka z udziałem biegłego psychologa Czy tymczasowo aresztowany może korzystać z telefonu? Wyrok łączny - przepisy przejściowe Przesłuchanie oskarżonego w drodze pomocy prawnej Jak obejść zakaz prowadzenia pojazdów? Ponowny wniosek o odroczenie wykonania kary Dowód z podsłuchu w postępowaniach karnych Uchylenie mandatu Okazanie dowodów rzeczowych na rozprawie Warunkowe umorzenie postępowania a zaświadczenie o niekaralności Nabycie broni od sprzedawcy a posiadanie broni bez zezwolenia Występek o charakterze chuligańskim Dozór elektroniczny - adwokat Łódź Zgierz Ozorków Odroczenie wykonania kary Kara podlegająca wykonaniu w systemie dozoru elektronicznego Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary Wykorzystanie dowodów z kontroli operacyjnej Wyrok w sprawie karnej a punkty karne Wykonanie kary pozbawienia wolności poza granicami Polski Prekluzja dowodowa w postępowaniu karnym - nowości w prawie karnym Zatrzymanie prawa jazdy a zakaz prowadzenia pojazdów Zamiana prac społecznych na inną karę Niewskazanie kierującego pojazdem droższe Zmiana w Kodeksie karnym. Więcej kar pozbawienia wolności. Lichwa. Odpowiedzialność karna po nowemu Pieszy może się mylić Dozór elektroniczny - wcześniejsze zakończenie Zorganizowana grupa przestępcza a dozór elektroniczny Odbycie kary ograniczenia wolności poza granicami Polski Czy hejter w sieci jest bezkarny? Pobyt w zakładzie psychiatrycznym jako środek zabezpieczający Uprawnienia zatrzymanego Czy detektyw może założyć nam GPS? Dziedziczenie przez spadkobierców skazanego obowiązków wynikających z wyroku karnego Grooming - co to takiego? Rozpowszechnianie nagich zdjęć lub filmów Czy mogę odmówić składania zeznań? Naruszenie nietykalności cielesnej- 217 k.k. Kilka kar do odbycia a dozór elektroniczny Uchylenie prawomocnego mandatu – jak to zrobić? Sąd nie wyraził zgody na blokadę alkoholową- co dalej? Co to znaczy znaczna, nieznaczna ilość marihuany? Dozór elektroniczny – zmiany od 1 stycznia 2023 r. Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych a skuter czy microcar. Jak uniknąć kary ograniczenia wolności? List żelazny – czym jest i jak go uzyskać Czy można skrócić zakaz prowadzenia pojazdów? Czym jest stalking? Środki odurzające, substancje psychotropowe, środki zastępcze, dopalacze – czyli? Kilkukrotne przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym Uchylanie się od obowiązku naprawienia szkody na gruncie kodeksu karnego (art. 244c) Zatarcie skazania - kiedy, jak, gdzie?