Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Niewskazanie kierującego pojazdem droższe

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Niewskazanie kierującego pojazdem droższe

Niewskazanie kierującego pojazdem sfotografowanym przez fotoradar to wykroczenie. Ma się jednak stać deliktem administracyjnym, a kara znacznie wzrośnie.

Kary z fotoradaru skuteczniej egzekwowane

Tak w skrócie można scharakteryzować nowy projekt Ministerstwa Infrastruktury i Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Główne założenie to skonstruowanie możliwie najbardziej optymalnego sposobu karania kierowców, którzy przekraczają dozwoloną prędkość i powodują niebezpieczeństwo dla innych uczestników ruchu drogowego.

Kolejna kwestia to zwiększenie zdolności egzekwowania nakładanych kar. Warto przy tym wspomnieć, że z zarejestrowanych przez fotoradary w latach 2015-2017 przeszło 200000 wykroczeń aż 115000 postępowań przedawniło się. To natomiast przekłada się na wielomilionowe braki w budżecie państwa.

Niewskazanie kierującego pojazdem powodem przedawnień

Bardzo częstą przyczyną nieskutecznego egzekwowania kar jest niewskazanie kierującego pojazdem sfotografowanym przez fotoradar. W teorii bowiem właściciel pojazdu uwiecznionego na zdjęciu z fotoradaru otrzymuje informację o zarejestrowanym przekroczeniu prędkości. Powinien on wówczas wskazać, kto prowadził pojazd. Jeśli tego nie zrobi, grozi mu kara grzywny. Może jednak wskazać osobę inną niż on sam, ta osoba wskazuje kolejną, aż w końcu nadchodzi termin przedawnienia.

Pomysł resortu infrastruktury i GITD zakłada zastąpienie kary grzywny za niewskazanie kierującego pojazdem przez właściciela jako wykroczenie, karą pieniężną za delikt administracyjny. Wymiar kary miałby być dwukrotnością grzywny grożącej za dane przekroczenie dozwolonej prędkości. Dla przykładu, jeśli przekroczenie prędkości o 30 km/h wiąże się z karą grzywny w do 200 złotych, to kara za delikt administracyjny wyniesie 400 złotych, za to bez punktów karnych.

Kierowca potwierdzi

Co istotne, właściciel pojazdu będzie obowiązany uzyskać oświadczenie osoby, której użyczył pojazd, gdzie własnoręcznym podpisem potwierdzi ona ten fakt. Tyle, że to wciąż jedynie potwierdzenie użyczenia pojazdu, a nie przyznanie się do popełnienia wykroczenia. Bez oświadczenia właściciel również zostanie ukarany za niewskazanie kierującego pojazdem.
Wyjątkiem od tego mechanizmu będą sytuacje, w których pojazd jest własnością firmy leasingowej. Wówczas przedstawiciel takiej firmy będzie obowiązany wskazać kierującego pojazdem zgodnie z dotychczasowymi regulacjami.

Cudzoziemcy nie uciekną przed fotoradarem

Propozycja zmian obejmuje też ułatwienie egzekwowania kar od cudzoziemców, szczególnie spoza Unii Europejskiej. Jeśli taki kierowca zostanie zatrzymany przez funkcjonariuszy policji za przekroczenie dozwolonej prędkości, ale będzie miał ciążące na sobie inne wykroczenia zarejestrowane przez fotoradar, zostanie w trybie przyspieszonym ukarany za te wszystkie wykroczenia jednocześnie.

Tymczasem o pomyśle RPO, by złagodzić przepisy w zakresie mandatów z fotoradaru, pisze na swoim blogu adwokat Bernard Piechota.

Sprawy karne Łódź Zgierz adwokat

Świadczymy kompleksową pomoc prawną w sprawach karnych i karno-skarbowych. Oferujemy także pomoc prawną w sprawach karnych na etapie postępowania wykonawczego. Nasze kancelarie adwokackie mieszczą się w Łodzi i Zgierzu. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych usług prawnych i do kontaktu.

 

 

Słowa kluczowe: adwokat sprawy karne Łódź, adwokat Łódź, adwokat Zgierz, porady prawne Łódź, adwokat w Łodzi, kancelaria adwokacka Łódź

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy karne i karno skarbowe
Przedawnienie karalności czynów nieletnich Przestępstwo niealimentacji po zmianach Możliwość wykorzystania zeznań złożonych w charakterze świadka Odpowiedzialność karna za handel podrobionymi ubraniami i perfumami Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy Jazda pod wpływem środka odurzającego Błędy w pomiarach alkomatami Przesłuchanie świadka z udziałem biegłego psychologa Czy tymczasowo aresztowany może korzystać z telefonu? Wyrok łączny - przepisy przejściowe Przesłuchanie oskarżonego w drodze pomocy prawnej Jak obejść zakaz prowadzenia pojazdów? Ponowny wniosek o odroczenie wykonania kary Dowód z podsłuchu w postępowaniach karnych Uchylenie mandatu Okazanie dowodów rzeczowych na rozprawie Warunkowe umorzenie postępowania a zaświadczenie o niekaralności Nabycie broni od sprzedawcy a posiadanie broni bez zezwolenia Występek o charakterze chuligańskim Dozór elektroniczny - adwokat Łódź Zgierz Ozorków Odroczenie wykonania kary Kara podlegająca wykonaniu w systemie dozoru elektronicznego Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary Wykorzystanie dowodów z kontroli operacyjnej Wyrok w sprawie karnej a punkty karne Wykonanie kary pozbawienia wolności poza granicami Polski Prekluzja dowodowa w postępowaniu karnym - nowości w prawie karnym Zatrzymanie prawa jazdy a zakaz prowadzenia pojazdów Zamiana prac społecznych na inną karę Zmiana w Kodeksie karnym. Więcej kar pozbawienia wolności. Lichwa. Odpowiedzialność karna po nowemu Pieszy może się mylić Dozór elektroniczny - wcześniejsze zakończenie Zorganizowana grupa przestępcza a dozór elektroniczny Odbycie kary ograniczenia wolności poza granicami Polski Czy hejter w sieci jest bezkarny? Pobyt w zakładzie psychiatrycznym jako środek zabezpieczający Uprawnienia zatrzymanego Zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową Czy detektyw może założyć nam GPS? Dziedziczenie przez spadkobierców skazanego obowiązków wynikających z wyroku karnego Grooming - co to takiego? Rozpowszechnianie nagich zdjęć lub filmów Czy mogę odmówić składania zeznań? Naruszenie nietykalności cielesnej- 217 k.k. Kilka kar do odbycia a dozór elektroniczny Uchylenie prawomocnego mandatu – jak to zrobić? Sąd nie wyraził zgody na blokadę alkoholową- co dalej? Co to znaczy znaczna, nieznaczna ilość marihuany? Dozór elektroniczny – zmiany od 1 stycznia 2023 r. Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych a skuter czy microcar. Jak uniknąć kary ograniczenia wolności? List żelazny – czym jest i jak go uzyskać Czy można skrócić zakaz prowadzenia pojazdów? Czym jest stalking? Środki odurzające, substancje psychotropowe, środki zastępcze, dopalacze – czyli? Kilkukrotne przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym Uchylanie się od obowiązku naprawienia szkody na gruncie kodeksu karnego (art. 244c) Zatarcie skazania - kiedy, jak, gdzie?