Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Naruszenie nietykalności cielesnej- 217 k.k.

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Naruszenie nietykalności cielesnej- 217 k.k.

Przestępstwo przeciwko czci i nietykalności seksualnej uregulowane jest w art. 217 kodeksu karnego. W doktrynie podkreśla się, że zachowanie podlegające penalizacji w niniejszym przepisie polega przede wszystkim na działaniu względem ciała drugiego wbrew jego woli oraz akceptacji - nie musi być to czyn, który wywołał ból osobie pokrzywdzonej, jednakże zwraca się nacisk na jego fizyczny charakter.

Na czym polega naruszenie nietykalności?

Zgodnie z treścią wspomnianego wyżej przepisu, znamiona przedmiotowego przestępstwa wypełnia osoba, która uderza człowieka lub w jakiś inny sposób ingeruje w jego nietykalność cielesną - wskazuję się więc na fizyczny aspekt naruszenia. Poprzez ‘’uderzenie’’ należy rozumieć skierowanie ciosu wobec drugiej osoby za pomocą ręki, nogi czy też innej części ciała. Zadanie ciosu może nastąpić jednakowo bez użycia jakiegokolwiek przedmiotu, a także przy jego wykorzystaniu. Jako przykładowe sytuacje wymienia się szarpanie, oblanie, pociągnięcie za włosy, oplucie, uderzenie w twarz (spoliczkowanie), czy też pocałunek bez wyrażenia zgody.

W kontekście omawianego przepisu warto zwrócić uwagę na art. 159 k.k - bójka i pobicie niebezpiecznym przedmiotem, w którym ustawodawca wymienia broń palną, nóż, a także inne podobnie niebezpieczne przedmioty jak np. kastet. Na podstawie art. 159 i 217 k.k. widać jak cienka jest granica kwalifikacji prawnej czynu w zależności od użytego przedmiotu, a także skutków czynu zabronionego.

Odpowiedzialność karna- możliwość odstąpienia od wymierzenia kary

Sprawca w/w przestępstwa podlegać będzie grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawieniu wolności w wymiarze do roku. Jednakże w odniesieniu do art. 217 § 2 Kodeksu karnego sąd może odstąpić od wymierzenia kary. Zastosowanie odstąpienia od kary będzie możliwe, jeżeli naruszenie nietykalności cielesnej zostało wywołane przez wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności. Przejawem wyzywającego zachowania osoby pokrzywdzonej- inaczej prowokacji, będzie zachowanie polegające np. na znieważeniu albo naruszeniu nietykalności cielesnej w taki sposób, że u osoby sprowokowanej wystąpiło uzasadnione wzburzenie i odpowiedź w postaci naruszenia cielesności prowokującego.

Tryb prywatnoskargowy

Przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej należy do grupy przestępstw, które ścigane są w trybie prywatnoskargowym. Oznacza to, że w swoim interesie osoba pokrzywdzona jest odpowiedzialna za wszczęcie postępowania karnego. Przejawem takiego działania jest prywatny akt oskarżenia, który ze względu na swój charakter pozbawiony jest ‘’sztywnego’’ formalizmu- wymogi względem oskarżyciela prywatnego zostały ograniczone do minimum, niemniej zawsze warto rozważyć skorzystanie z pomocy adwokata, który w sposób profesjonalny przygotuje nie tylko sam prywatny akt oskarżenia, ale również będzie później reprezentował pokrzywdzonego przed sądem.

Kancelaria karna Łódź Zgierz

Oferujemy szeroko rozumianą pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa karnegoNasze kancelarie adwokackie mieszczą się w Łodzi oraz w Zgierzu. Zapraszamy do podjęcia współpracy. Wszelkie dane kontaktowe znajdują się z zakładce kontakt.

Słowa kluczowe: adwokat sprawy karne Łódź, adwokat Zgierz, kancelaria Zgierz, prawnik Łódź, porady prawne Łódź, karnista Łódź, porady prawne w Zgierzu

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy karne i karno skarbowe
Przedawnienie karalności czynów nieletnich Przestępstwo niealimentacji po zmianach Możliwość wykorzystania zeznań złożonych w charakterze świadka Odpowiedzialność karna za handel podrobionymi ubraniami i perfumami Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy Jazda pod wpływem środka odurzającego Błędy w pomiarach alkomatami Przesłuchanie świadka z udziałem biegłego psychologa Czy tymczasowo aresztowany może korzystać z telefonu? Wyrok łączny - przepisy przejściowe Przesłuchanie oskarżonego w drodze pomocy prawnej Jak obejść zakaz prowadzenia pojazdów? Ponowny wniosek o odroczenie wykonania kary Dowód z podsłuchu w postępowaniach karnych Uchylenie mandatu Okazanie dowodów rzeczowych na rozprawie Warunkowe umorzenie postępowania a zaświadczenie o niekaralności Nabycie broni od sprzedawcy a posiadanie broni bez zezwolenia Występek o charakterze chuligańskim Dozór elektroniczny - adwokat Łódź Zgierz Ozorków Odroczenie wykonania kary Kara podlegająca wykonaniu w systemie dozoru elektronicznego Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary Wykorzystanie dowodów z kontroli operacyjnej Wyrok w sprawie karnej a punkty karne Wykonanie kary pozbawienia wolności poza granicami Polski Prekluzja dowodowa w postępowaniu karnym - nowości w prawie karnym Zatrzymanie prawa jazdy a zakaz prowadzenia pojazdów Zamiana prac społecznych na inną karę Niewskazanie kierującego pojazdem droższe Zmiana w Kodeksie karnym. Więcej kar pozbawienia wolności. Lichwa. Odpowiedzialność karna po nowemu Pieszy może się mylić Dozór elektroniczny - wcześniejsze zakończenie Zorganizowana grupa przestępcza a dozór elektroniczny Odbycie kary ograniczenia wolności poza granicami Polski Czy hejter w sieci jest bezkarny? Pobyt w zakładzie psychiatrycznym jako środek zabezpieczający Uprawnienia zatrzymanego Zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową Czy detektyw może założyć nam GPS? Dziedziczenie przez spadkobierców skazanego obowiązków wynikających z wyroku karnego Grooming - co to takiego? Rozpowszechnianie nagich zdjęć lub filmów Czy mogę odmówić składania zeznań? Kilka kar do odbycia a dozór elektroniczny Uchylenie prawomocnego mandatu – jak to zrobić? Sąd nie wyraził zgody na blokadę alkoholową- co dalej? Co to znaczy znaczna, nieznaczna ilość marihuany? Dozór elektroniczny – zmiany od 1 stycznia 2023 r. Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych a skuter czy microcar. Jak uniknąć kary ograniczenia wolności? List żelazny – czym jest i jak go uzyskać Czy można skrócić zakaz prowadzenia pojazdów? Czym jest stalking? Środki odurzające, substancje psychotropowe, środki zastępcze, dopalacze – czyli? Kilkukrotne przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym Uchylanie się od obowiązku naprawienia szkody na gruncie kodeksu karnego (art. 244c) Zatarcie skazania - kiedy, jak, gdzie?