Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Grooming - co to takiego?

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Grooming - co to oznacza?

Słowo ‘grooming’ wywodzi się z języka angielskiego i oznacza ‘przygotowanie, dbanie’. Grooming to nic innego jak zachowanie dorosłego polegające na szukaniu kontaktu z małoletnimi za pośrednictwem Internetu. Innymi słowy, groomingiem będzie każde zachowanie polegające na uwodzeniu małoletniego. W odniesieniu do określonego wyżej znaczenia danego terminu- grooming to działanie zmierzające przede wszystkim do wykorzystania seksualnego ofiary. Sprawca ‘’przygotowuje, dba’’ o ofiarę, stosując liczne techniki manipulacyjne, zdobywając zaufanie małoletniego, aby doprowadzić do zamierzonego celu. Na gruncie polskiego Kodeksu karnego zjawisko groomingu postrzegane jest jako przestępstwo przeciw wolności seksualnej od 2010 r.

Co grozi za uwodzenie małoletniego w sieci?

Przestępstwo groominu uregulowane jest w art. 200a Kodeksu karnego. Niniejszy przepis wskazuje, że wszelkie działania zmierzające do obcowania płciowego z małoletnim poniżej 15 lat, polegające również na nakłanianiu do czynów seksualnych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej podlegają  karze pozbawienia wolności na okres lat 3. Ponadto, art. 200a § 2 określa, że złożenie propozycji małoletniemu o podłożu seksualnym za pośrednictwem sieci  oraz działanie zmierzające do jej realizacji, ulega penalizacji- grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności na okres lat 2. Zatem art. 200a k.k. ogranicza sprawcę, penalizując jego zachowania, zanim jeszcze wypełni on znamiona określone w art. 197 § 1 albo 200 § 1 k.k. Czyn stypizowany w art. 200a k.k. jest więc działaniem w zamiarze bezpośrednim, gdyż trudno jest zobrazować sytuację, w której sprawca uwodząc małoletniego w sieci a następnie zmierzając do jego wykorzystania, działa w zamiarze ewentualnym.

Obraz sprawcy groomingu

Statystycznie sprawcami przestępstwa groomingu są mężczyźni w średnim wieku. Przeważnie są to osoby upośledzone umysłowo, które posiadają zaburzenia na tle pedofilnym. Jednakże nie wszyscy sprawcy dopuszczający się groomingu są pedofilami. Coraz częściej zdarza się, że są to osoby nastawione na zysk z materiałów uzyskanych od małoletniego. Treści pornograficzne utrwalające dzieci, cieszą się niechlubną popularnością, przez co dla wielu jest to możliwość do zarobku. Sprawca groomingu przed przystąpieniem do uwodzenia małoletniego dokonuje selekcji, tak aby wybrać najatrakcyjniejszą ofiarę- najbardziej podatną na manipulację. Przede wszystkim najbardziej narażone są dzieci posiadające konta na portalach społecznościowych oraz komunikatorach do nawiązywania kontaktów. Szczególny sposób nawiązywania kontaktów w sieci umożliwia sprawcy pełną pseudonimizację. Oznacza to, że sprawca będący mężczyzną w średnim wieku, może przedstawić się małoletniemu, jako rówieśnik szukający nowych przyjaciół- w ten sposób wprowadzając ofiarę w błąd.

W swym przestępnym działaniu sprawcy charakteryzują się wysokim stopniem przebiegłości. Kolejno podejmowane kroki względem niczego nie podejrzewającego dziecka, nakierowane są na zdobycie jego zaufania. Sprawca stara zaprzyjaźnić się z ofiarą, dając jej poczucie bezpieczeństwa, zrozumienia. Z czasem z pozoru niewinna relacja zaczyna nabierać elementów o tle seksualnym- sprawca może prosić małoletniego o różnorakie zdjęcia czy też składać propozycje. Ofiara wraz z upływem czasu coraz bardziej angażuje się emocjonalnie w relację ze sprawcą i nie dostrzega czyhającego zagrożenia. Ostatnim etapem dla sprawcy jest doprowadzenie małoletniego do obcowania płciowego czy też dokonanie czynu lubieżnego.

Obrona przed groomingiem

W pierwszej kolejności, aby ustrzec się przed negatywnymi konsekwencjami znajomości w sieci, opiekunowie powinni na bieżąco kontrolować poczynania małoletnich. Warto również uświadamiać dzieci od najmłodszych lat, że w Internecie istnieje wiele niebezpieczeństw, a wszelkie podejrzane ruchy w sieci powinny od raz być zgłaszane osobom najbliższym.
Jeśli jednak zajdzie podejrzenie, że dziecko padło ofiarą groominu warto wiedzieć, że przestępstwo to jest ścigane z oskarżenia publicznego. Zatem po zgłoszeniu danego przestępstwa na policji lub prokuraturze, niezbędne czynności zmierzające do ujęcia sprawcy należeć będą do obowiązków odpowiednich służb.

Sprawy karne – kancelaria adwokacka w Łodzi

Potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie karnej? Zostały Ci przedstawione zarzuty? Otrzymałeś akt oskarżenia? Kogoś bliskiego z twojego otoczenia zatrzymano? Zapraszamy do skorzystania z naszych usług prawnych z zakresu prawa karnego.

Słowa kluczowe: sprawy karne Łódź, adwokat w Łodzi, karnista Łódź, porady prawne Zgierz, adwokat Zgierz, Kancelaria Adwokacka Łódź, prawnik Zgierz

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy karne i karno skarbowe
Przedawnienie karalności czynów nieletnich Przestępstwo niealimentacji po zmianach Możliwość wykorzystania zeznań złożonych w charakterze świadka Odpowiedzialność karna za handel podrobionymi ubraniami i perfumami Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy Jazda pod wpływem środka odurzającego Błędy w pomiarach alkomatami Przesłuchanie świadka z udziałem biegłego psychologa Czy tymczasowo aresztowany może korzystać z telefonu? Wyrok łączny - przepisy przejściowe Przesłuchanie oskarżonego w drodze pomocy prawnej Jak obejść zakaz prowadzenia pojazdów? Ponowny wniosek o odroczenie wykonania kary Dowód z podsłuchu w postępowaniach karnych Uchylenie mandatu Okazanie dowodów rzeczowych na rozprawie Warunkowe umorzenie postępowania a zaświadczenie o niekaralności Nabycie broni od sprzedawcy a posiadanie broni bez zezwolenia Występek o charakterze chuligańskim Dozór elektroniczny - adwokat Łódź Zgierz Ozorków Odroczenie wykonania kary Kara podlegająca wykonaniu w systemie dozoru elektronicznego Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary Wykorzystanie dowodów z kontroli operacyjnej Wyrok w sprawie karnej a punkty karne Wykonanie kary pozbawienia wolności poza granicami Polski Prekluzja dowodowa w postępowaniu karnym - nowości w prawie karnym Zatrzymanie prawa jazdy a zakaz prowadzenia pojazdów Zamiana prac społecznych na inną karę Niewskazanie kierującego pojazdem droższe Zmiana w Kodeksie karnym. Więcej kar pozbawienia wolności. Lichwa. Odpowiedzialność karna po nowemu Pieszy może się mylić Dozór elektroniczny - wcześniejsze zakończenie Zorganizowana grupa przestępcza a dozór elektroniczny Odbycie kary ograniczenia wolności poza granicami Polski Czy hejter w sieci jest bezkarny? Pobyt w zakładzie psychiatrycznym jako środek zabezpieczający Uprawnienia zatrzymanego Zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową Czy detektyw może założyć nam GPS? Dziedziczenie przez spadkobierców skazanego obowiązków wynikających z wyroku karnego Rozpowszechnianie nagich zdjęć lub filmów Czy mogę odmówić składania zeznań? Naruszenie nietykalności cielesnej- 217 k.k. Kilka kar do odbycia a dozór elektroniczny Uchylenie prawomocnego mandatu – jak to zrobić? Sąd nie wyraził zgody na blokadę alkoholową- co dalej? Co to znaczy znaczna, nieznaczna ilość marihuany? Dozór elektroniczny – zmiany od 1 stycznia 2023 r. Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych a skuter czy microcar. Jak uniknąć kary ograniczenia wolności? List żelazny – czym jest i jak go uzyskać Czy można skrócić zakaz prowadzenia pojazdów?