Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Zmiana w Kodeksie karnym. Więcej kar pozbawienia wolności.

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Zmiana w Kodeksie karnym. Więcej kar pozbawienia wolności

Zmiana w Kodeksie karnym wynikająca z „Tarczy Antykryzysowej 4.0” może spowodować częstsze orzekanie kar pozbawienia wolności. Jak to możliwe?

Jak było przed Tarczą Antykryzysową 4.0

 Artykuł 37a § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz.U. 2019 nr 0 poz. 1950) jeszcze niedawno (do 24.06.2020 – przyp. red.) brzmiał tak: „Art. 37a. Jeżeli ustawa przewiduje zagrożenie karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 8 lat, można zamiast tej kary orzec grzywnę albo karę ograniczenia wolności, o której mowa w art. 34 § 1a pkt 1 lub 4”.

Zmiana w Kodeksie karnym jednego przepisu

24 czerwca 2020 roku weszła w życie Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. 2020 nr 0 poz. 1086). Ten akt prawny określa się potocznie mianem „Tarczy Antykryzysowej 4.0”. Zawiera on jednak zmiany, które bezpośrednio niekoniecznie dotyczą COVID-19. Takim przykładem jest wspomniany art. 37a § 1 Kodeksu karnego, który od 24 czerwca 2020 roku przyjął następujące brzmienie: „Jeżeli przestępstwo jest zagrożone tylko karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 8 lat, a wymierzona za nie kara pozbawienia wolności nie byłaby surowsza od roku, sąd może zamiast tej kary orzec karę ograniczenia wolności nie niższą od 3 miesięcy albo grzywnę nie niższą od 100 stawek dziennych, jeżeli równocześnie orzeka środek karny, środek kompensacyjny lub przepadek.”

Co z tego wynika?

W praktyce oznacza to, że sądy mogą orzekać zamiast kary pozbawienia wolności kary ograniczenia wolności bądź grzywny, ale tylko wtedy, gdy za przestępstwo grozi nie więcej niż 8 lat pozbawienia wolności, a sąd orzekłby karę nie wyższą niż rok. Kolejne ograniczenie to wymiar kary ograniczenia wolności – minimum 3 miesiące albo grzywny – minimum 100 stawek dziennych. Do tej pory sąd mógł orzekać karę inną niż pozbawienia wolności nawet wtedy, gdy jej wymiar przekroczyłby rok.

Ta zmiana w Kodeksie karnym, choć dotyczy jednego przepisu, może przełożyć się na zwiększenie orzekania kar pozbawienia wolności za wiele przestępstw. Wystarczy wymienić kilka przykładów – przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu, przeciwko mieniu, a także przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Co jednak najciekawsze, a przy okazji najbardziej kontrowersyjne – ustawowe górne granice kar za te przestępstwa nie ulegają zmianie. Ulega zmianie jedynie sposób orzekania przez sąd, zgodnie z dyspozycją art. 37a § 1 Kodeksu karnego w nowym brzmieniu.

 

Adwokat Łódź – Adwokat Zgierz – sprawy karne

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęk z siedzibą w Łodzi i Zgierzu oferuje profesjonalną pomoc prawną m.in. w sprawach z zakresu prawa karnego. Zapraszamy do kontaktu wszystkie zainteresowane osoby potrzebujące porady prawnej bądź reprezentacji w sprawach z zakresu prawa karnego, czy to z punktu widzenia osób podejrzanych, oskarżonych, skazanych, czy też z punktu widzenia osób pokrzywdzonych przestępstwem.

 

Słowa kluczowe: sprawy karne adwokat Łódź, porady prawne, adwokat Zgierz, obrona w sprawach karnych, adwokat w Łodzi, Kancelaria adwokacka Łódź

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy karne i karno skarbowe
Przedawnienie karalności czynów nieletnich Przestępstwo niealimentacji po zmianach Możliwość wykorzystania zeznań złożonych w charakterze świadka Odpowiedzialność karna za handel podrobionymi ubraniami i perfumami Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy Jazda pod wpływem środka odurzającego Błędy w pomiarach alkomatami Przesłuchanie świadka z udziałem biegłego psychologa Czy tymczasowo aresztowany może korzystać z telefonu? Wyrok łączny - przepisy przejściowe Przesłuchanie oskarżonego w drodze pomocy prawnej Jak obejść zakaz prowadzenia pojazdów? Ponowny wniosek o odroczenie wykonania kary Dowód z podsłuchu w postępowaniach karnych Uchylenie mandatu Okazanie dowodów rzeczowych na rozprawie Warunkowe umorzenie postępowania a zaświadczenie o niekaralności Nabycie broni od sprzedawcy a posiadanie broni bez zezwolenia Występek o charakterze chuligańskim Dozór elektroniczny - adwokat Łódź Zgierz Ozorków Odroczenie wykonania kary Kara podlegająca wykonaniu w systemie dozoru elektronicznego Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary Wykorzystanie dowodów z kontroli operacyjnej Wyrok w sprawie karnej a punkty karne Wykonanie kary pozbawienia wolności poza granicami Polski Prekluzja dowodowa w postępowaniu karnym - nowości w prawie karnym Zatrzymanie prawa jazdy a zakaz prowadzenia pojazdów Zamiana prac społecznych na inną karę Niewskazanie kierującego pojazdem droższe Lichwa. Odpowiedzialność karna po nowemu Pieszy może się mylić Dozór elektroniczny - wcześniejsze zakończenie Zorganizowana grupa przestępcza a dozór elektroniczny Odbycie kary ograniczenia wolności poza granicami Polski Czy hejter w sieci jest bezkarny? Pobyt w zakładzie psychiatrycznym jako środek zabezpieczający Uprawnienia zatrzymanego Zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową Czy detektyw może założyć nam GPS? Dziedziczenie przez spadkobierców skazanego obowiązków wynikających z wyroku karnego Grooming - co to takiego? Rozpowszechnianie nagich zdjęć lub filmów Czy mogę odmówić składania zeznań? Naruszenie nietykalności cielesnej- 217 k.k. Kilka kar do odbycia a dozór elektroniczny Uchylenie prawomocnego mandatu – jak to zrobić? Sąd nie wyraził zgody na blokadę alkoholową- co dalej? Co to znaczy znaczna, nieznaczna ilość marihuany? Dozór elektroniczny – zmiany od 1 stycznia 2023 r. Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych a skuter czy microcar. Jak uniknąć kary ograniczenia wolności? List żelazny – czym jest i jak go uzyskać Czy można skrócić zakaz prowadzenia pojazdów? Czym jest stalking? Środki odurzające, substancje psychotropowe, środki zastępcze, dopalacze – czyli? Kilkukrotne przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym Uchylanie się od obowiązku naprawienia szkody na gruncie kodeksu karnego (art. 244c) Zatarcie skazania - kiedy, jak, gdzie?