Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Zaliczka a zadatek?

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Zadatek a zaliczka

W ostatnim czasie wiele osób musiało zmagać się z odwoływaniem zaplanowanych wcześniej wydarzeń – imprez okolicznościowych, wesel, przyjęć, wyjazdów, itp. Z pewnością nie raz padało pytanie: a co z moją zaliczką? Czy dostanę z powrotem mój zadatek? Przecież nie ponoszę odpowiedzialności za to, że wesele, czy przyjęcie nie mogą się obyć. Czym w zasadzie różni się zadatek od zaliczki, czy to to samo? Na te pytania poznasz odpowiedź w dzisiejszym artykule.

Co to zaliczka?

Zacznijmy od zaliczki – zgodnie z art. 743 kodeksu cywilnego, jeżeli wykonanie zlecenia wymaga wydatków, dający zlecenie powinien na żądanie przyjmującego udzielić mu odpowiedniej zaliczki. Przykładowo, jeżeli planujesz zorganizować wesele, właściciel sali może żądać od Ciebie uprzedniego wpłacenia zaliczki, by mógł pokryć niezbędne koszty, np. zapłacić dostawcom jedzenia. Zaliczka nie stanowi gwarancji wykonania umowy, a w razie wykonania umowy jest zaliczana na poczet ceny głównej. W razie jej rozwiązania – niezależnie od tego, po której ze stron leży wina, zaliczka podlega zwrotowi.

Co to zadatek?

Zadatek podobnie jak zaliczka, w razie wykonania umowy jest zaliczany na poczet ceny. W odróżnieniu od zaliczki, zadatek stanowi zabezpieczenie umowy. Jak wynika z art. 394 § 1 kodeksu cywilnego – jeżeli strony nie zastrzegły w umowie inaczej albo brak jest odmiennego zwyczaju, w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron – druga strona może bez wyznaczania dodatkowego terminu odstąpić umowy i zachować otrzymany zadatek albo – jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.

Adwokat powinien mieć na uwadze, że zwracając zaliczkę, można odliczyć od niej koszty, które zostały już poniesione w związku z realizacją umowy. Natomiast w przypadku zwrotu zadatku, świadczący usługę lub sprzedający towar nie ma niestety takiej możliwości.


Powstaje pytanie – co jeżeli żadna ze stron nie zawiniła a i tak umowa nie może zostać wykonana? Taka sytuacja w ostatnim czasie dotknęła nie jedną parę młodą, która ze względu na ograniczenia wprowadzone w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 musiała odwołać wesele. Zgodnie z art. 394 § 3 kodeksu cywilnego – w sytuacji, w której niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony – zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada.

Najistotniejsze jest więc, czy wpłacone przez Ciebie pieniądze, zgodnie z zawartą umową stanowią zadatek czy zaliczkę, a także po czyjej stronie leży odpowiedzialność za niemożność wykonania umowy. W przypadku konieczności odwołania np. wesela ze względu na wprowadzone odgórnie ograniczenia w związku z pandemią, możesz dochodzić zwrotu zarówno zadatku jak i zaliczki.


Porady prawne Łódź

Zapraszamy do naszej kancelarii adwokackiej w Łodzi oraz w Zgierzu w celu skorzystania z naszych porad prawnych. Udzielamy porad prawnych m.in. w sprawach karnych, cywilnych, administracyjnych, spadkowych, rodzinnych czy odszkodowawczych. Oczywiście poza poradami prawnymi oferujemy także kompleksową pomoc prawną przed organami i sądami na terenie całej Polski. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą usług prawnych i do kontaktu.

Słowa kluczowe: adwokat Łódź, kancelaria adwokacka Łódź, kancelaria adwokacka Zgierz, porady prawne Zgierz, prawnik Łódź, sprawy o zapłatę Łódź

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy cywilne
Rękojmia Nowe terminy przedawnienia roszczeń Dowód z nagrania Przedawnienie zadatku z umowy przedwstępnej Przerwanie biegu terminu zasiedzenia nieruchomości Umowa komisu - odpowiedzialność komisanta i komitenta Umowa agencyjna - świadczenie wyrównawcze Wynagrodzenie i odszkodowanie za ustanowienie służebności przesyłu Odpowiedzialność notariusza Odpowiedzialność za czynsz w lokalu Problem z deweloperem Opłata likwidacyjna za zerwanie polisolokaty Służebność drogi koniecznej Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie przez gminę z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Przedawnienie roszczeń z rękojmi Przedawnienie roszczeń sprzedawcy prowadzącego działalność gospodarczą Prywatny monitoring – czy to legalne? Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas oznaczony Rozwiązanie umowy dożywocia Zwrot nakładów poniesionych na rzecz wspólną bez zgody pozostałych współwłaścicieli Uznanie przedawnionego długu Zawezwanie do próby ugodowej - od kiedy liczyć bieg terminu przedawnienia? Wadliwie wskazana cena Zamiana służebności mieszkania na rentę Porady prawne Łódź Umowa o dzieło - przedawnienie Ważna uchwała Sądu Najwyższego! Podział fizyczny nieruchomości a konflikt współwłaścicieli Zasiedzenie drogi dojazdowej Utrata wartości pojazdu w leasingu – dla kogo odszkodowanie? Ujawnienie danych użytkowania internetu w sprawie o naruszenie dóbr osobistych Rozliczenie spłaconego kredytu po podziale majątku wspólnego byłych małżonków. Odpowiedzialność za czynsz w lokalu w którym nie mieszkałem Nowa ustawa antyprzemocowa - o co chodzi? Znaczenie protokołu odbioru robót budowlanych Niemożliwość wykonania umowy w uwagi na pandemię Facebook i Social Media jako dowód w sprawie rozwodowej Odszkodowanie i zadośćuczynienie od biura podróży Sieć wodociągowa a przyłącze Etapy postępowania rozgraniczeniowego Zdrada a odwołanie darowizny Do kogo należy lokatorskie prawo do lokalu po przekształceniu je w prawo odrębnej własności? Rozliczenie konkubinatu – jak się do tego zabrać? Sądowy dział spadku Odbiór prac budowlanych a możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu wadliwego wykonania umowy Kradzież pieniędzy z konta bankowego – co zrobić? Ugoda w sprawie małoletniego zawarta bez zgody sądu opiekuńczego Wypadek na basenie - czy należy mi się odszkodowanie? Eksmisja małżonka, który nie jest właścicielem mieszkania Przedawnienie roszczeń z umowy o dzieło Czy można odwołać się od ugody zawartej przed sądem? Czy umowa sprzedaży zawarta przed małoletniego jest ważna? Wynajem mieszkania przez firmę w celu prowadzenia działalności gospodarczej Kradzież pieniędzy z konta bankowego - co robić? Sposób na dłużnika – jak zmusić dłużnika do zapłaty? Rozszerzenie wspólności majątkowej a zachowek Jak odwołać darowiznę?