Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Wynajem mieszkania przez firmę w celu prowadzenia działalności gospodarczej

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Wynajem mieszkania przez firmę w celu prowadzenia działalności gospodarczej

Właściciel posiadający nieruchomość często przeznacza ją pod wynajem, ponieważ jest to dla niego rodzaj dodatkowego zarobku.

Nie zawsze głównym i jedynym celem najmu nieruchomości jest cel mieszkalny, częstym przeznaczeniem najmu nieruchomości jest prowadzenie na jej obszarze działalności gospodarczej.

Czy wynajem mieszkania w celach gospodarczych nakłada na właściciela nieruchomości pewne dodatkowe obowiązki?

Czy są, a jeżeli tak, to jakie są różnice pomiędzy najmem lokalu na cele mieszkaniowe i na cele prowadzenia działalności gospodarczej?

O czym należy pamiętać przygotowując umowę najmu lokalu w celach inne niż mieszkaniowe?

Czy istnieją specjalne wymagania związane z wynajmem mieszkania w celach gospodarczych?

Podczas sporządzania umowy najmu należy pamiętać o tym, żeby określić przeznaczenie danej nieruchomości. W przypadku chęci prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze nieruchomości, należy ujawnić to w umowie. Ponadto obligatoryjnym elementem jest ujawnienie danej nieruchomości w CEIDG, poprzez złożenie odpowiedniego wniosku.   

Co jednak w przypadku, jeśli ktoś wynajął nieruchomość w celach mieszkalnych, ale w trakcie trwania umowy najmu, zdecydował się na zmianę jego przeznaczenia na cele gospodarcze? Czy firma może bez powiadomienia właściciela zmienić tą część warunków umowy?

Wszystkie takie zmiany nie mogą być ukrywane, ponieważ najemca musi o każdorazowej zmianie poinformować właściciela, na okoliczność posiadania przez niego wielu obowiązków związanych z nieruchomością m. in. z kwestiami podatkowymi. 

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zwolnione z podatku VAT są wyłącznie świadczenia w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym, co prowadzi do tego, że wynajem dla firmy, która działa w celach gospodarczych, nie daje możliwości zwolnienia właściciela z podatku VAT. Co więcej, wynajem pod prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z wyższym podatkiem od nieruchomości niż wynajem w celach mieszkalnych. Podatek ten jest odprowadzany do urzędu gminy lub miasta, właściwego dla miejsca zamieszkania. 

Wysokość podatku różni się w zależności od tego czy wynajmowany lokal jest w części lub w całości przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej. Obrazując powyższe - jeżeli chcemy przeznaczyć na cele gospodarcze np. dwa pokoje w mieszkaniu, to musimy to zawrzeć w umowie najmu. Rozmiar podatku jest ustalany przez gminę. 

Czy firma może wynająć nieruchomość w celach mieszkalnych dla pracownika?

Oczywiście jest to możliwe. Firma ma możliwość wynajęcia danej nieruchomości dla swojego pracownika, lecz należy pamiętać o tym, iż w umowie najmu obligatoryjnym jest określenie w treści, że wynajem następuje w celach mieszkalnych. W takim przypadku możliwe jest czerpanie korzyści oraz odbieranie różnego rodzaju ulg. Ww. kwestia jest na tyle istotna, że brak doprecyzowania jej w umowie najmu, potencjalnie może generować dodatkowe koszty, ze względu na to, iż firma, w znaczeniu doktryny prawniczej, jest podmiotem, który nie posiada potrzeb mieszkalnych.

Czy do kosztów prowadzenia działalności można wliczyć niektóre wydatki związane z najmem?

W celu wliczenia danych wydatków w koszta podatkowe, koszta te muszą być związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, czyli cel wydatków podmiotu gospodarczego musi być nakierowany na przychód. Wydatki muszą być sensowne, co oznacza, iż powinny być ponoszone w celach gospodarczych i w sposób rozsądny (pozyskiwanie tylko takich rzeczy, które są niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej). Powinności te muszą także być usprawiedliwione, legalne oraz łatwe do udowodnienia poprzez np. okazanie faktury, która potwierdza ich kupno oraz wartość. W razie spełnienia w/w warunków oczywiscie, że wydatki takie można uwgledniać w kosztach uzyskania przychodu. 

Porady prawne – sprawy cywilne, sprawy o zapłatę, sprawy spadkowe

Oferujemy kompleksowe porady prawne na terenie Ozorkowa, Zgierza i Łodzi z zakresu m.in. spraw cywilnych, rodzinnych, spadkowych, odszkodowawczych, rozwodowych, karnych i nie tylko. Zapraszamy do kontaktu w celu umówienia terminu porady prawnej w dogodnym dla Państwa terminie. Oferujmy także możność porad prawnych on-line, telefonicznie. 

Słowa kluczowe: sprawy cywilne, adwokat Łódź, adwokat Ozorków, porady prawne Zgierz, prawnik Ozorków, kancelaria Adwokacka Łódź, porady prawne

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy cywilne
Rękojmia Nowe terminy przedawnienia roszczeń Dowód z nagrania Przedawnienie zadatku z umowy przedwstępnej Przerwanie biegu terminu zasiedzenia nieruchomości Umowa komisu - odpowiedzialność komisanta i komitenta Umowa agencyjna - świadczenie wyrównawcze Wynagrodzenie i odszkodowanie za ustanowienie służebności przesyłu Odpowiedzialność notariusza Odpowiedzialność za czynsz w lokalu Problem z deweloperem Opłata likwidacyjna za zerwanie polisolokaty Służebność drogi koniecznej Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie przez gminę z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Przedawnienie roszczeń z rękojmi Przedawnienie roszczeń sprzedawcy prowadzącego działalność gospodarczą Prywatny monitoring – czy to legalne? Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas oznaczony Rozwiązanie umowy dożywocia Zwrot nakładów poniesionych na rzecz wspólną bez zgody pozostałych współwłaścicieli Uznanie przedawnionego długu Zawezwanie do próby ugodowej - od kiedy liczyć bieg terminu przedawnienia? Wadliwie wskazana cena Zamiana służebności mieszkania na rentę Porady prawne Łódź Umowa o dzieło - przedawnienie Ważna uchwała Sądu Najwyższego! Podział fizyczny nieruchomości a konflikt współwłaścicieli Zasiedzenie drogi dojazdowej Utrata wartości pojazdu w leasingu – dla kogo odszkodowanie? Ujawnienie danych użytkowania internetu w sprawie o naruszenie dóbr osobistych Rozliczenie spłaconego kredytu po podziale majątku wspólnego byłych małżonków. Odpowiedzialność za czynsz w lokalu w którym nie mieszkałem Nowa ustawa antyprzemocowa - o co chodzi? Znaczenie protokołu odbioru robót budowlanych Zaliczka a zadatek? Niemożliwość wykonania umowy w uwagi na pandemię Facebook i Social Media jako dowód w sprawie rozwodowej Odszkodowanie i zadośćuczynienie od biura podróży Sieć wodociągowa a przyłącze Etapy postępowania rozgraniczeniowego Zdrada a odwołanie darowizny Do kogo należy lokatorskie prawo do lokalu po przekształceniu je w prawo odrębnej własności? Rozliczenie konkubinatu – jak się do tego zabrać? Sądowy dział spadku Odbiór prac budowlanych a możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu wadliwego wykonania umowy Kradzież pieniędzy z konta bankowego – co zrobić? Ugoda w sprawie małoletniego zawarta bez zgody sądu opiekuńczego Wypadek na basenie - czy należy mi się odszkodowanie? Eksmisja małżonka, który nie jest właścicielem mieszkania Przedawnienie roszczeń z umowy o dzieło Czy można odwołać się od ugody zawartej przed sądem? Czy umowa sprzedaży zawarta przed małoletniego jest ważna? Kradzież pieniędzy z konta bankowego - co robić? Sposób na dłużnika – jak zmusić dłużnika do zapłaty? Rozszerzenie wspólności majątkowej a zachowek Jak odwołać darowiznę?