Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Ujawnienie danych użytkowania internetu w sprawie o naruszenie dóbr osobistych

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Uzyskanie danych użytkowania internetu

adwokat zgierzW sprawie sądowej o ochronę dóbr osobistych sąd może nakazać dostawcy internetu ujawnienie informacji objętej tajemnicą telekomunikacyjną, dzięki której będzie możliwe ustalenie danych użytkowania sieci internet.

Taką uchwałę wydał Sąd Najwyższy w sprawie cywilnej dotyczącej żądania od podmiotu związanego tajemnicą telekomunikacyjną informacji, które pozwolą na identyfikację abonenta, w związku ze sprawą ochronę dóbr osobistych.

Dzięki wydanej uchwale w sprawach cywilnych łatwiej będzie np. adwokatom wykazać źródło osobowe wpisu szkalującego daną osobę. Inaczej mówiąc, osoby pomówione w internecie będą mogły skutecznej dochodzić swoich praw m.in. z tytułu naruszenia dóbr osobistych.

Uchwała trojga sędziów SN (sygn. akt III CZP 78/19) podjęta 6 sierpnia 2020 brzmi: "Sąd jest uprawniony - na podstawie art. 159 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne - do zażądania od podmiotu związanego tajemnicą telekomunikacyjną informacji pozwalających zweryfikować twierdzenie powoda, że czynu naruszającego dobra osobiste dopuścił się pozwany w sprawie."

Adwokat Łódź – Adwokat Zgierz

Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach sądowych między innymi z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego, gospodarczego, czy też prawa karnego. Kancelaria adwokacka adwokata Piotra Sęk mieści się w Łodzi i Zgierzu. Zapraszamy do kontaktu, celem omówienia Państwa problemu prawnego.

 

Słowa kluczowe: adwokat Łódź, adwokat Zgierz, sprawy cywilne, sprawy o zapłatę, reprezentacja sądowa, porady prawne Łódź, doradztwo prawne, sprawy cywilne Łódź, pomoc prawna

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy cywilne
Rękojmia Nowe terminy przedawnienia roszczeń Dowód z nagrania Przedawnienie zadatku z umowy przedwstępnej Przerwanie biegu terminu zasiedzenia nieruchomości Umowa komisu - odpowiedzialność komisanta i komitenta Umowa agencyjna - świadczenie wyrównawcze Wynagrodzenie i odszkodowanie za ustanowienie służebności przesyłu Odpowiedzialność notariusza Odpowiedzialność za czynsz w lokalu Problem z deweloperem Opłata likwidacyjna za zerwanie polisolokaty Służebność drogi koniecznej Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie przez gminę z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Przedawnienie roszczeń z rękojmi Przedawnienie roszczeń sprzedawcy prowadzącego działalność gospodarczą Prywatny monitoring – czy to legalne? Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas oznaczony Rozwiązanie umowy dożywocia Zwrot nakładów poniesionych na rzecz wspólną bez zgody pozostałych współwłaścicieli Uznanie przedawnionego długu Zawezwanie do próby ugodowej - od kiedy liczyć bieg terminu przedawnienia? Wadliwie wskazana cena Zamiana służebności mieszkania na rentę Porady prawne Łódź Umowa o dzieło - przedawnienie Ważna uchwała Sądu Najwyższego! Podział fizyczny nieruchomości a konflikt współwłaścicieli Zasiedzenie drogi dojazdowej Utrata wartości pojazdu w leasingu – dla kogo odszkodowanie? Rozliczenie spłaconego kredytu po podziale majątku wspólnego byłych małżonków. Odpowiedzialność za czynsz w lokalu w którym nie mieszkałem Nowa ustawa antyprzemocowa - o co chodzi? Znaczenie protokołu odbioru robót budowlanych Zaliczka a zadatek? Niemożliwość wykonania umowy w uwagi na pandemię Facebook i Social Media jako dowód w sprawie rozwodowej Odszkodowanie i zadośćuczynienie od biura podróży