Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Utrata wartości pojazdu w leasingu – dla kogo odszkodowanie?

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Utrata wartości pojazdu w leasingu – dla kogo odszkodowanie?

Komu przysługuje odszkodowanie, gdy auto jest w leasingu? Leasingodawcy, czy leasingobiorcy? Jakie warunki należy spełnić, aby leasingobiorca mógł przejąć roszczenia odszkodowawcze? Poniżej parę rad od adwokata do ewentualnej sprawy przeciwko zakładowi ubezpieczeń. 

Utrata wartości pojazdu na skutek wypadku

Oczywistym jest, że nawet najlepsza naprawa blacharsko-lakiernicza w autoryzowanym serwisie producenta pozostawia rysę na historii naszego pojazdu. Auto powypadkowe, to już nie to samo… Pojazd nie może być już oferowany jako „bezwypadkowy”, a co za tym idzie jego wartość rynkowa spada. Po stronie właściciela auta pojawia się więc szkoda, o którą może dla Ciebie zawalczyć adwokat.

Adwokat powinien zwrócić uwagę, że odszkodowanie za uszkodzenie samochodu może obejmować nie tylko same koszty jego naprawy, ale również zapłatę sumy pieniężnej, odpowiadającej różnicy między wartością tego samochodu przed uszkodzeniem i po naprawie (vide: uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12.10.2001 r., sygn. akt III CZP 57/01).

Utrata wartości pojazdu w leasingu

Należy pamiętać, że w przypadku leasingu samochód jest własnością leasingodawcy, a nie osoby korzystającej z auta na co dzień, czyli leasingobiorcy. W razie wypadku i utraty wartości pojazdu stroną poszkodowaną jest zatem leasingodawca, a nie leasingobiorca. Taka jest przynajmniej zasada. Jako adwokat mogę doradzić w takiej sytuacji, aby wystąpić do leasingodawcy z wnioskiem o zawarcie umowy cesji (przeniesienia) roszczeń odszkodowawczych na leasingobiorcę - w zakresie naprawienia szkody obejmującej utratę wartości handlowej pojazdu zarówno wobec sprawcy zdarzenia jak i ubezpieczyciela, w obu przypadkach w zakresie dotyczącym wyrównania utraty wartości rynkowej, nie pokrytej przez świadczenie wypłacone przez zakład ubezpieczeń.

W oparciu o taki dokument leasingobiorca będzie mógł z powodzeniem wystąpić na drogę postępowania sądowego przeciwko ubezpieczycielowi o wypłatę stosownego odszkodowania z tytułu utraty wartości rynkowej pojazdu w wyniku wypadku komunikacyjnego.

Sprawa przed sądem

Jak słusznie orzekł jedne z sądów powszechnych, miernikiem wartości rynkowej są ceny jakie mogą być uzyskane przy zbyciu lub nabyciu określonej rzeczy. Miernikiem wartości majątkowej przedmiotu jest bowiem pieniądz, a jego weryfikatorem rynek. Nie mają więc jakiegokolwiek znaczenia dla wartości rynkowej wzajemne ustalenia stron w zakresie umowy leasingu, a także ewentualna wartość księgowa pojazdu przyjęta przez leasingodawcę (vide: wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 07.02.2013 r., sygn. akt I C 1641/12).

Reprezentacja przed sądem – adwokat Zgierz Łódź

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w reprezentacji naszych klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi na terenie całej Polski. Główny zasięg naszej działalności to sądy na terenie województwa łódzkiego. Reprezentujemy Klientów przed sądami m.in. w sprawach karnych, spadkowych, cywilnych, rodzinnych, czy gospodarczych.  Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam na zaproponowanie naszym klientom optymalnych rozwiązań prawnych.

 

Słowa kluczowe: odszkodowania, odszkodowania Łódź, adwokat Zgierz, porady prawne Łódź, dochodzenie odszkodowań, zadośćuczynienia,sprawy cywilne Łódź, adwokat porady prawne

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy cywilne
Rękojmia Nowe terminy przedawnienia roszczeń Dowód z nagrania Przedawnienie zadatku z umowy przedwstępnej Przerwanie biegu terminu zasiedzenia nieruchomości Umowa komisu - odpowiedzialność komisanta i komitenta Umowa agencyjna - świadczenie wyrównawcze Wynagrodzenie i odszkodowanie za ustanowienie służebności przesyłu Odpowiedzialność notariusza Odpowiedzialność za czynsz w lokalu Problem z deweloperem Opłata likwidacyjna za zerwanie polisolokaty Służebność drogi koniecznej Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie przez gminę z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Przedawnienie roszczeń z rękojmi Przedawnienie roszczeń sprzedawcy prowadzącego działalność gospodarczą Prywatny monitoring – czy to legalne? Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas oznaczony Rozwiązanie umowy dożywocia Zwrot nakładów poniesionych na rzecz wspólną bez zgody pozostałych współwłaścicieli Uznanie przedawnionego długu Zawezwanie do próby ugodowej - od kiedy liczyć bieg terminu przedawnienia? Wadliwie wskazana cena Zamiana służebności mieszkania na rentę Porady prawne Łódź Umowa o dzieło - przedawnienie Ważna uchwała Sądu Najwyższego! Podział fizyczny nieruchomości a konflikt współwłaścicieli Zasiedzenie drogi dojazdowej Ujawnienie danych użytkowania internetu w sprawie o naruszenie dóbr osobistych Rozliczenie spłaconego kredytu po podziale majątku wspólnego byłych małżonków. Odpowiedzialność za czynsz w lokalu w którym nie mieszkałem Nowa ustawa antyprzemocowa - o co chodzi? Znaczenie protokołu odbioru robót budowlanych Zaliczka a zadatek? Niemożliwość wykonania umowy w uwagi na pandemię Facebook i Social Media jako dowód w sprawie rozwodowej Odszkodowanie i zadośćuczynienie od biura podróży Sieć wodociągowa a przyłącze Etapy postępowania rozgraniczeniowego Zdrada a odwołanie darowizny Do kogo należy lokatorskie prawo do lokalu po przekształceniu je w prawo odrębnej własności? Rozliczenie konkubinatu – jak się do tego zabrać? Sądowy dział spadku Odbiór prac budowlanych a możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu wadliwego wykonania umowy Kradzież pieniędzy z konta bankowego – co zrobić? Ugoda w sprawie małoletniego zawarta bez zgody sądu opiekuńczego Wypadek na basenie - czy należy mi się odszkodowanie? Eksmisja małżonka, który nie jest właścicielem mieszkania Przedawnienie roszczeń z umowy o dzieło Czy można odwołać się od ugody zawartej przed sądem? Czy umowa sprzedaży zawarta przed małoletniego jest ważna? Wynajem mieszkania przez firmę w celu prowadzenia działalności gospodarczej Kradzież pieniędzy z konta bankowego - co robić? Sposób na dłużnika – jak zmusić dłużnika do zapłaty? Rozszerzenie wspólności majątkowej a zachowek Jak odwołać darowiznę?