Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Sądowy dział spadku

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Sądowy dział spadku

Chwila otwarcia spadku, a więc śmierci spadkodawcy stanowi o nabyciu spadku przez spadkobierców z mocy prawa. Bliscy zmarłego wobec faktu śmierci spadkodawcy w pierwszej kolejności powinni złożyć stosowne oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedzieli się o powołaniu do spadku (najczęściej jest to termin powzięcia informacji o śmierci spadkodawcy). Jednakże czy stwierdzenie nabycia spadku umożliwia dysponowaniem w pełni praw określonymi składnikami majątku spadkowego? W większości przypadków odpowiedź brzmi nie, bowiem stwierdzenie nabycia spadku jest określeniem tego, kto i w jakich częściach będzie dziedziczył ogólnie, czyli bez wskazania na konkretne składniki majątku.  

Czym jest dział spadku?

Dział spadku to nic innego jak skonkretyzowanie do kogo należeć będzie określona część majątku spadkowego. Instytucja działu spadku związana jest również ze zniesieniem wspólności majątku między spadkobiercami. Jeśli spadkobiercy są w stanie dojść do porozumienia, co do rozdysponowania określonymi składnikami majątku spadkowego, możliwy jest dział w drodze umowy zawieranej między spadkobiercami pozasądowo lub na drodze sądowej (np. z powodu niższych kosztów postępowania działowego). W sytuacji braku konsensusu między zainteresowanymi, jedyną możliwością jest dział spadku na drodze sądowej. Wyróżnia się więc dwa rodzaje przeprowadzenia działu spadku tj. w drodze umowy między spadkobiercami oraz na mocy orzeczenia sądowego. 

Pełny i częściowy dział spadku

Przeprowadzenie pełnego działu spadku dotyczy działu całości masy spadkowej. Spadkobiercy mogą również dokonać częściowego działu spadku, który polega na zniesieniu współwłasności jedynie określonych składników majątku, co do których dziedziczący są zgodni. Decydując się na sądowy dział spadku, należy mieć na uwadze, że sądy podchodzą dość niechętnie do częściowego działu spadku, gdyż musi wystąpić t.zw. ważny powód. Chociaż w orzecznictwie na takowy wskazuje się również zgodny wniosek wszystkich spadkobierców o dokonanie częściowego działu spadku. 

Ile kosztuje dział spadku w sądzie?

Postępowanie działowe wiąże się z takimi opłatami jak: opłata sądowa, koszt związany z wynagrodzeniem biegłego, a także ewentualnym zastępstwem przez adwokata. Co do zasady w postępowaniu działowym z uwagi na jego nieprocesowy charakter, każda ze stron ponosi koszty związane ze swoim udziałem w sprawie. W pewnych jednak okolicznościach sąd może dokonać rozdziału kosztów nieproporcjonalnie np. kiedy uczestnik nie jest zainteresowany orzeczeniem w niniejszym postępowaniu (zwalniając go tym samym z ponoszenia kosztów). Wchodząc na drogę sądową, należy liczyć się z podstawową opłatą od pisma procesowego. Aktualnie wnioskodawca musi uiścić kwotę w wysokości 500 zł, jeśli jednak spadkobiercy składają zgodny wniosek opłata ta wyniesie 300 zł. Dodatkowo jeśli poza działem spadku dążymy do zniesienia współwłasności, wówczas opłata wyniesie 1000 zł lub 600 zł w zależności od przedstawienia zgodnego projektu działu spadku sądowi. 

Sprawy o dział spadku adwokat Łódź Zgierz 

Nasza kancelaria adwokacka oferuje kompleksową pomoc prawną w szeroko rozumianych sprawach dotyczących spraw o podział majątku, czy to sprawy o zniesienie współwłasności, czy sprawy o dział spadku, czy też sprawy o podział majątku wspólnego pomiędzy byłymi małżonkami. Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia Państwa sprawy. Nasze kancelarie mieszczą się w Łodzi oraz w Zgierzu. 

Słowa kluczowe: dział spadku, sprawy spadkowe łódź, adwokat prawo cywilne Łódź, sprawy majątkowe, adwokat Łódź, adwokat Zgierz, porady prawne w Zgierzu, pełnomocnik Łódź, sprawy cywilne

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy cywilne
Rękojmia Nowe terminy przedawnienia roszczeń Dowód z nagrania Przedawnienie zadatku z umowy przedwstępnej Przerwanie biegu terminu zasiedzenia nieruchomości Umowa komisu - odpowiedzialność komisanta i komitenta Umowa agencyjna - świadczenie wyrównawcze Wynagrodzenie i odszkodowanie za ustanowienie służebności przesyłu Odpowiedzialność notariusza Odpowiedzialność za czynsz w lokalu Problem z deweloperem Opłata likwidacyjna za zerwanie polisolokaty Służebność drogi koniecznej Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie przez gminę z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Przedawnienie roszczeń z rękojmi Przedawnienie roszczeń sprzedawcy prowadzącego działalność gospodarczą Prywatny monitoring – czy to legalne? Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas oznaczony Rozwiązanie umowy dożywocia Zwrot nakładów poniesionych na rzecz wspólną bez zgody pozostałych współwłaścicieli Uznanie przedawnionego długu Zawezwanie do próby ugodowej - od kiedy liczyć bieg terminu przedawnienia? Wadliwie wskazana cena Zamiana służebności mieszkania na rentę Porady prawne Łódź Umowa o dzieło - przedawnienie Ważna uchwała Sądu Najwyższego! Podział fizyczny nieruchomości a konflikt współwłaścicieli Zasiedzenie drogi dojazdowej Utrata wartości pojazdu w leasingu – dla kogo odszkodowanie? Ujawnienie danych użytkowania internetu w sprawie o naruszenie dóbr osobistych Rozliczenie spłaconego kredytu po podziale majątku wspólnego byłych małżonków. Odpowiedzialność za czynsz w lokalu w którym nie mieszkałem Nowa ustawa antyprzemocowa - o co chodzi? Znaczenie protokołu odbioru robót budowlanych Zaliczka a zadatek? Niemożliwość wykonania umowy w uwagi na pandemię Facebook i Social Media jako dowód w sprawie rozwodowej Odszkodowanie i zadośćuczynienie od biura podróży Sieć wodociągowa a przyłącze Etapy postępowania rozgraniczeniowego Zdrada a odwołanie darowizny Do kogo należy lokatorskie prawo do lokalu po przekształceniu je w prawo odrębnej własności? Rozliczenie konkubinatu – jak się do tego zabrać? Odbiór prac budowlanych a możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu wadliwego wykonania umowy Kradzież pieniędzy z konta bankowego – co zrobić? Ugoda w sprawie małoletniego zawarta bez zgody sądu opiekuńczego Wypadek na basenie - czy należy mi się odszkodowanie? Eksmisja małżonka, który nie jest właścicielem mieszkania Przedawnienie roszczeń z umowy o dzieło Czy można odwołać się od ugody zawartej przed sądem? Czy umowa sprzedaży zawarta przed małoletniego jest ważna? Wynajem mieszkania przez firmę w celu prowadzenia działalności gospodarczej Kradzież pieniędzy z konta bankowego - co robić? Sposób na dłużnika – jak zmusić dłużnika do zapłaty? Rozszerzenie wspólności majątkowej a zachowek Jak odwołać darowiznę?