Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Umowa o dzieło - przedawnienie

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Umowa o dzieło przedawnienie - czy zawsze po 2 latach?

Jak wygląda kwestia przedawnienia roszczeń z umowy o dzieło? Zgodnie z Kodeksem cywilnym roszczenia te przedawniają się po 2 latach? Czy zawsze?

Według art. 646 Kodeksu cywilnego, roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem lat dwóch od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane - od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane. Czy aby na pewno?

Już kilkukrotnie spotkaliśmy się z sytuację, gdy Klienci chcieli odpuścić sprawy wobec nierzetelnych kontrahentów, którzy w sposób nienależyty wywiązali się z umowy, właśnie z uwagi na przekonanie o przedawnieniu ich roszczeń.

Terminy przedawnienia - umowa o dzieło

W/w przepis ustanawia co do zasady dwuletni termin przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o dzieło. Artykuł 646 Kodeksu cywilnego ustanawia termin szczególny względem ogólnych terminów przedawnienia wynikających z art. 118 k.c. oraz odrębnie reguluje początek biegu terminu przedawnienia względem art. 120 § 1 k.c.

Co istotne, dwu letni termin przedawnienia nie dotyczy przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi za wady dzieła ze względu na zawarte w art. 638 k.c. odesłanie do przepisów o umowie sprzedaży.

Nie podlegają również terminowi z art. 646 k.c. określone w art. 494 k.c. roszczenia powstające w razie wykonania prawa odstąpienia od umowy o dzieło. Nie są to bowiem roszczenia wynikające z umowy o dzieło, od której odstąpiono, lecz roszczenia powstające w oderwaniu od niej i niezależnie od jej postanowień. Przedawniają się one na podstawie i w terminie określonym w art. 117 i 118 k.c. (vide: wyrok Sądu Najwyższego z 21.1.2010 r., sygn. IV CSK 112/10).

Początek biegu terminu przedawniania

Termin przedawnienia rozpoczyna swój bieg od określonego w art. 642 § 1 k.c. dnia wymagalności roszczenia o wynagrodzenie, tzn. od dnia oddania dzieła, jeżeli zaś dzieło nie zostało oddane – od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, że termin przedawnienia w art. 646 k.c. związany jest z oddaniem dzieła przez przyjmującego zamówienie, a nie z jego odbiorem przez zamawiającego i jego akceptacją na potrzeby zapłaty wynagrodzenia.

Sprawy o zapłatę – adwokat Zgierz – adwokat Łódź

Oferujemy pomoc prawną w sprawach przeciwko nierzetelnym kontrahentom. Nasza kancelaria adwokacka posiada wielotonie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń m.in. z umów o dzieło, umów zlecenie i nie tylko. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz do kontaktu.

 

Słowa kluczowe: adwokat Łódź, porady prawne w Łodzi, adwokat Zgierz, porady prawne Zgierz, sprawy cywilne, kancelaria adwokacka w Łodzi, sprawy cywilne Łódź, pomoc prawna

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy cywilne
Rękojmia Nowe terminy przedawnienia roszczeń Dowód z nagrania Przedawnienie zadatku z umowy przedwstępnej Przerwanie biegu terminu zasiedzenia nieruchomości Umowa komisu - odpowiedzialność komisanta i komitenta Umowa agencyjna - świadczenie wyrównawcze Wynagrodzenie i odszkodowanie za ustanowienie służebności przesyłu Odpowiedzialność notariusza Odpowiedzialność za czynsz w lokalu Problem z deweloperem Opłata likwidacyjna za zerwanie polisolokaty Służebność drogi koniecznej Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie przez gminę z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Przedawnienie roszczeń z rękojmi Przedawnienie roszczeń sprzedawcy prowadzącego działalność gospodarczą Prywatny monitoring – czy to legalne? Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas oznaczony Rozwiązanie umowy dożywocia Zwrot nakładów poniesionych na rzecz wspólną bez zgody pozostałych współwłaścicieli Uznanie przedawnionego długu Zawezwanie do próby ugodowej - od kiedy liczyć bieg terminu przedawnienia? Wadliwie wskazana cena Zamiana służebności mieszkania na rentę Porady prawne Łódź Ważna uchwała Sądu Najwyższego! Podział fizyczny nieruchomości a konflikt współwłaścicieli Zasiedzenie drogi dojazdowej Utrata wartości pojazdu w leasingu – dla kogo odszkodowanie? Ujawnienie danych użytkowania internetu w sprawie o naruszenie dóbr osobistych Rozliczenie spłaconego kredytu po podziale majątku wspólnego byłych małżonków. Odpowiedzialność za czynsz w lokalu w którym nie mieszkałem Nowa ustawa antyprzemocowa - o co chodzi? Znaczenie protokołu odbioru robót budowlanych Zaliczka a zadatek? Niemożliwość wykonania umowy w uwagi na pandemię Facebook i Social Media jako dowód w sprawie rozwodowej Odszkodowanie i zadośćuczynienie od biura podróży Sieć wodociągowa a przyłącze Etapy postępowania rozgraniczeniowego Zdrada a odwołanie darowizny Do kogo należy lokatorskie prawo do lokalu po przekształceniu je w prawo odrębnej własności? Rozliczenie konkubinatu – jak się do tego zabrać? Sądowy dział spadku Odbiór prac budowlanych a możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu wadliwego wykonania umowy Kradzież pieniędzy z konta bankowego – co zrobić? Ugoda w sprawie małoletniego zawarta bez zgody sądu opiekuńczego Wypadek na basenie - czy należy mi się odszkodowanie? Eksmisja małżonka, który nie jest właścicielem mieszkania Przedawnienie roszczeń z umowy o dzieło Czy można odwołać się od ugody zawartej przed sądem? Czy umowa sprzedaży zawarta przed małoletniego jest ważna? Wynajem mieszkania przez firmę w celu prowadzenia działalności gospodarczej Kradzież pieniędzy z konta bankowego - co robić? Sposób na dłużnika – jak zmusić dłużnika do zapłaty? Rozszerzenie wspólności majątkowej a zachowek Jak odwołać darowiznę?