Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Przedawnienie roszczeń z umowy o dzieło

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Przedawnienie roszczeń z umowy o dzieło

Po jakim terminie przedawniają się roszczenia z umowy o dzieło? Czy faktycznie jest to termin 2 letni? Czy dwu letni termin przedawniania dotyczy wszelkich kwestii związanych z umową o dzieło?  

Według art. 646 Kodeksu cywilnego, roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem lat dwóch od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane - od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane.

Wyjątek od dwu letniego terminu przedawniania w umowie o dzieło

Czy powyższy termin dotyczy wszystkich roszczeń związanych z umową o dzieło? 

Wyjątkiem w tym zakresie są roszczenia z tytułu rękojmi. Termin przedawnienia roszczeń wynikających z rękojmi określony jest na zasadzie lex specialis w art. 568 § 2 k.c. w zw. z art. 638 § 1 k.c. Art. 646 k.c. odnosi się do roszczeń wynikających z umowy o dzieło, zaś rękojmia za wady jest odrębną instytucją prawa, nie jest charakterystyczna dla umowy o dzieło, lecz dla umowy sprzedaży. Zgodnie z art. 638 k.c. do umowy o dzieło stosuje się ją jedynie odpowiednio. Tym samym roszczenia z tytułu nienależytego wykonania obowiązków z umowy o dzieło nie mogą być traktowane wprost jako roszczenia z umowy o dzieło, objęte dyspozycją art. 646 k.c. Stąd też dla oceny przedawnienia w zakresie tych roszczeń należy korzystać z przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń z rękojmi. 

Przedawnienie z umowy o dzieło a rękojmia

Zgodnie z art. 568 § 1 k.c. w zw. z art. 638 § 1 k.c. przyjmujący zamówienie odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od oddania dzieła. Z § 2 i 3 art. 568 k.c. wynika z kolei, że w terminie roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady dzieła. Jeżeli termin do złożenia takiego oświadczenia został zachowany, roszczenia wynikające ze skutecznego odstąpienia od umowy lub ze złożonego oświadczenia o obniżeniu ceny,  podlegają ogólnemu terminowi przedawnienia, który obecne zgodnie z art. 118 k.c. wynosi sześć lat. 

Sprawy o zapłatę – reprezentacja sądowa Łódź Zgierz

Masz sprawę przed sądem czy to jako wierzyciel, czy dłużnik? Zapraszamy do współpracy. Przeanalizujemy dokumenty i zaproponujemy optymalne rozwiązania prawne, w razie potrzeby jesteśmy też w stanie zapewnić reprezentację sądową. Nasze kancelarie mieszczą się w Łodzi, Zgierzu i Ozorkowie, zapraszamy do kontaktu

Słowa kluczowe: sprawy cywilne, sprawy o zapłatę, adwokat Zgierz, adwokat Ozorków, adwokat Łódź, porady prawne Łódź, pomoc prawna przed sądem

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy cywilne
Rękojmia Nowe terminy przedawnienia roszczeń Dowód z nagrania Przedawnienie zadatku z umowy przedwstępnej Przerwanie biegu terminu zasiedzenia nieruchomości Umowa komisu - odpowiedzialność komisanta i komitenta Umowa agencyjna - świadczenie wyrównawcze Wynagrodzenie i odszkodowanie za ustanowienie służebności przesyłu Odpowiedzialność notariusza Odpowiedzialność za czynsz w lokalu Problem z deweloperem Opłata likwidacyjna za zerwanie polisolokaty Służebność drogi koniecznej Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie przez gminę z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Przedawnienie roszczeń z rękojmi Przedawnienie roszczeń sprzedawcy prowadzącego działalność gospodarczą Prywatny monitoring – czy to legalne? Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas oznaczony Rozwiązanie umowy dożywocia Zwrot nakładów poniesionych na rzecz wspólną bez zgody pozostałych współwłaścicieli Uznanie przedawnionego długu Zawezwanie do próby ugodowej - od kiedy liczyć bieg terminu przedawnienia? Wadliwie wskazana cena Zamiana służebności mieszkania na rentę Porady prawne Łódź Umowa o dzieło - przedawnienie Ważna uchwała Sądu Najwyższego! Podział fizyczny nieruchomości a konflikt współwłaścicieli Zasiedzenie drogi dojazdowej Utrata wartości pojazdu w leasingu – dla kogo odszkodowanie? Ujawnienie danych użytkowania internetu w sprawie o naruszenie dóbr osobistych Rozliczenie spłaconego kredytu po podziale majątku wspólnego byłych małżonków. Odpowiedzialność za czynsz w lokalu w którym nie mieszkałem Nowa ustawa antyprzemocowa - o co chodzi? Znaczenie protokołu odbioru robót budowlanych Zaliczka a zadatek? Niemożliwość wykonania umowy w uwagi na pandemię Facebook i Social Media jako dowód w sprawie rozwodowej Odszkodowanie i zadośćuczynienie od biura podróży Sieć wodociągowa a przyłącze Etapy postępowania rozgraniczeniowego Zdrada a odwołanie darowizny Do kogo należy lokatorskie prawo do lokalu po przekształceniu je w prawo odrębnej własności? Rozliczenie konkubinatu – jak się do tego zabrać? Sądowy dział spadku Odbiór prac budowlanych a możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu wadliwego wykonania umowy Kradzież pieniędzy z konta bankowego – co zrobić? Ugoda w sprawie małoletniego zawarta bez zgody sądu opiekuńczego Wypadek na basenie - czy należy mi się odszkodowanie? Eksmisja małżonka, który nie jest właścicielem mieszkania Czy można odwołać się od ugody zawartej przed sądem? Czy umowa sprzedaży zawarta przed małoletniego jest ważna? Wynajem mieszkania przez firmę w celu prowadzenia działalności gospodarczej Kradzież pieniędzy z konta bankowego - co robić? Sposób na dłużnika – jak zmusić dłużnika do zapłaty? Rozszerzenie wspólności majątkowej a zachowek Jak odwołać darowiznę?