Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Podział fizyczny nieruchomości a konflikt współwłaścicieli

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Pierwszeństwo podziału nieruchomości przy konflikcie współwłaścicieli?

Czy można uniknąć podziału fizycznego nieruchomości przy znoszeniu współwłasności, w sytuacji istniejącego konfliktu pomiędzy współwłaścicielami? Czy sąd zawsze jest zobligowany dokonać zniesienia współwłasności poprzez podział fizyczny, gdy tylko jest taka techniczna możliwość?  Czy złe stosunki pomiędzy współwłaścicielami mogą mieć wpływ na wybór sposobu zniesienia współwłasności? Czy zasada pierwszeństwa podziału fizycznego nieruchomości nie doznaje wyjątków? W jaki sposób adwokat może pomóc w sprawach o podział nieruchomości?

Społeczno-gospodarcze przeznaczenie rzeczy

Niekiedy w sytuacjach silnego konfliktu istniejącego pomiędzy współwłaścicielami w sprawach o podział majątku wspólnego, czy też w sprawach o zniesienie współwłsności adwokat powinien powołać się w swojej argumentacji na sprzeczność ewentualnego podziału fizycznego ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy (vide: art. 211 k.c.).  

Stosunki osobiste między współwłaścicielami

Przy dokonywaniu podziału majątku wspólnego poprzez wyodrębnienie dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych większą wagę należy przywiązywać do stosunków osobistych istniejących pomiędzy współwłaścicielami, niż do samej technicznej możliwości wydzielenia lokali (vide: postanowienie Sądu Najwyższego z 17 kwietnia 2002 r., sygn. IV CKN 975/00).

Przy silnym skonfliktowaniu rodzin współwłaścicieli nie jest możliwe ustanawianie odrębnej własności lokali. Adwokat w sprawie o zniesienie współwłasności powinien akcentować, że taki podział byłby sprzeczny z społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy, dlatego też odstąpienie od podziału rzeczy w naturze nie naruszałoby art. 211 k.c. (vide: postanowienie SN z 09 maja 2001 r., sygn. II CKN 421/00).

Przy rozstrzyganiu o sposobie zniesienia współwłasności nieruchomości poprzez wyodrębnienie samodzielnych lokali większą wagę niż przy innych sposobach działu nieruchomości należy przywiązywać do stosunków osobistych między współwłaścicielami. Negatywne prognozy co do woli i umiejętności współdziałania współwłaścicieli pozwalają uznać, że jest to stan odpowiadający hipotezie art. 212 § 2 k.c.

Adwokat w sprawie o podział nieruchomości powienien kłaść na cisk na to, że sposób zsinienia współwłasności nieruchomości przez wydzielenie odrębnej własności lokali tylko wówczas będzie świadczyć o zastosowaniu właściwego sposobu podziału, gdy pozwoli on na stworzenie warunków do normalnego, niezakłóconego korzystania w przyszłości przez współwłaścicieli z wydzielonych w ramach budynku lokali i do zapewnienia na przyszłość zgodnego współdziałania wszystkich współwłaścicieli przy pozostawionych nadal we współwłasności wspólnych części w ramach całej nieruchomości (vide: postanowienie SN z 09 stycznia 2004 r., sygn. IV CK 339/02; postanowienie SN z 15 stycznia 1999 r., sygn. II CKN 147/98; wyrok SN z 02 października 1980 r.).

Sprawy o podział nieruchomości – adwokat Łódź Zgierz

Adwokat Piotr Sęk posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach sądowych dotyczących podziału majątku wspólnego byłych małżonków, w sprawach o dział spadku, czy też w sprawach o zniesienie współwłasności. Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią adwokacką z Łodzi w celu uzyskania porady prawnej, a także w celu zaoferowania warunków ewentualnej reprezentacji sądowej w Państwa sprawie.  

Słowa kluczowe: sprawy działowe adwokat, porady prawne Łódź, adwokat w Łodzi, adwokat Zgierz, zniesienie współwłasności, podział majątku , sprawy majątkowe, adwokat sprawy cywilne

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy cywilne
Rękojmia Nowe terminy przedawnienia roszczeń Dowód z nagrania Przedawnienie zadatku z umowy przedwstępnej Przerwanie biegu terminu zasiedzenia nieruchomości Umowa komisu - odpowiedzialność komisanta i komitenta Umowa agencyjna - świadczenie wyrównawcze Wynagrodzenie i odszkodowanie za ustanowienie służebności przesyłu Odpowiedzialność notariusza Odpowiedzialność za czynsz w lokalu Problem z deweloperem Opłata likwidacyjna za zerwanie polisolokaty Służebność drogi koniecznej Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie przez gminę z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Przedawnienie roszczeń z rękojmi Przedawnienie roszczeń sprzedawcy prowadzącego działalność gospodarczą Prywatny monitoring – czy to legalne? Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas oznaczony Rozwiązanie umowy dożywocia Zwrot nakładów poniesionych na rzecz wspólną bez zgody pozostałych współwłaścicieli Uznanie przedawnionego długu Zawezwanie do próby ugodowej - od kiedy liczyć bieg terminu przedawnienia? Wadliwie wskazana cena Zamiana służebności mieszkania na rentę Porady prawne Łódź Umowa o dzieło - przedawnienie Ważna uchwała Sądu Najwyższego! Zasiedzenie drogi dojazdowej Utrata wartości pojazdu w leasingu – dla kogo odszkodowanie? Ujawnienie danych użytkowania internetu w sprawie o naruszenie dóbr osobistych Rozliczenie spłaconego kredytu po podziale majątku wspólnego byłych małżonków. Odpowiedzialność za czynsz w lokalu w którym nie mieszkałem Nowa ustawa antyprzemocowa - o co chodzi? Znaczenie protokołu odbioru robót budowlanych Zaliczka a zadatek? Niemożliwość wykonania umowy w uwagi na pandemię Facebook i Social Media jako dowód w sprawie rozwodowej Odszkodowanie i zadośćuczynienie od biura podróży Sieć wodociągowa a przyłącze Etapy postępowania rozgraniczeniowego Zdrada a odwołanie darowizny Do kogo należy lokatorskie prawo do lokalu po przekształceniu je w prawo odrębnej własności? Rozliczenie konkubinatu – jak się do tego zabrać? Sądowy dział spadku Odbiór prac budowlanych a możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu wadliwego wykonania umowy Kradzież pieniędzy z konta bankowego – co zrobić? Ugoda w sprawie małoletniego zawarta bez zgody sądu opiekuńczego Wypadek na basenie - czy należy mi się odszkodowanie? Eksmisja małżonka, który nie jest właścicielem mieszkania Przedawnienie roszczeń z umowy o dzieło Czy można odwołać się od ugody zawartej przed sądem? Czy umowa sprzedaży zawarta przed małoletniego jest ważna? Wynajem mieszkania przez firmę w celu prowadzenia działalności gospodarczej Kradzież pieniędzy z konta bankowego - co robić? Sposób na dłużnika – jak zmusić dłużnika do zapłaty? Rozszerzenie wspólności majątkowej a zachowek Jak odwołać darowiznę?