Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Nowa ustawa antyprzemocowa - o co chodzi?

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Nowa ustawa antyprzemocowa

Głośno ostatnio o nowej ustawie „antyprzemocowej”. Co to takiego jest? Czy faktycznie niesie ona ze sobą aż tak rewolucyjne rozwiązania?  Jakie rozwiązania niesie ona ze sobą?

Jak chwali się Ministerstwo Sprawiedliwości na swoich stronach, dzięki nowym rozwiązaniom pomoc dotrze do potrzebujących natychmiast, a nie po kilku tygodniach lub miesiącach. Tzw. w mediach ustawa antyprzemocowa, to nic innego jak ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Od 30 listopada 2020 r., rozszerzony został katalog postępowań tzw. nieprocesowych o postępowanie nieprocesowe w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Jest to zupełnie nowa regulacja w procedurze cywilnej.

Nowe regulacje wprowadzają możliwość natychmiastowego izolowania sprawców przemocy domowej od ofiar. Pytanie jak w praktyce będzie wyglądało tempo rozpoznawania tego typu spraw.

Nakaz opuszczenia lokalu

Istota nowej regulacji polega na tym, że osoba dotknięta przemocą może żądać, aby sąd zobowiązał członka rodziny wspólnie zajmującego mieszkanie - który swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie - do opuszczenia mieszkania. Postanowienie w tym przedmiocie zapada po przeprowadzeniu rozprawy, która powinna odbyć się – przynajmniej zgodnie z nowymi regulacjami - w terminie bardzo krótkim, tj. jednego miesiąca od dnia wpływu wniosku. Co istotne, postanowienie takie, staje się wykonalne już z chwilą ogłoszenia i może być zmienione lub uchylone w razie zmiany okoliczności.

Nowa ustawa antyprzemocowa zakłada dodanie do ustawy o policji m.in. art. 15 aa, którego ust. 1 stanowi, że policjant ma prawo wydać wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, lub zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

Uprawnienia do wydawania natychmiastowego nakazu opuszczenia lokalu w tych sprawach są przyznane nie tylko policji, ale także Żandarmerii Wojskowej. Nakaz opuszczenia lokalu będzie obowiązywał przez 14 dni, jednak na wniosek osoby dotkniętej przemocą sąd może przedłużyć ten okres.

Sam nakaz opuszczenia lokalu ma być egzekwowany łącznie z możliwością użycia nawet środków przymusu bezpośredniego i to bez względu na ewentualne twierdzenie sprawcy, że nie ma dokąd się wyprowadzić.

Kancelaria adwokacka Łódź Zgierz

Oferujemy profesjonalną i kompleksową pomoc prawną w sprawach rodzinnych. Prowadzimy sprawy rozwodowe, sprawy o alimenty, sprawy o ustalenie kontaktów z dziećmi, sprawy o władzę rodzicielską, a także sprawy o podział majątku wspólnego byłych małżonków. Nasze kancelarie adwokackie mieszczą się w Łodzi oraz w Zgierzu. Zapraszamy do kontaktu. 

 

Słowa kluczowe: adwokat Łódź, ustawa antyprzemocowa, porady prawne Łódż, adwokat w Zgierzu, kancelaria adwokacka Łódź, dobry prawnik Łódź

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy cywilne
Rękojmia Nowe terminy przedawnienia roszczeń Dowód z nagrania Przedawnienie zadatku z umowy przedwstępnej Przerwanie biegu terminu zasiedzenia nieruchomości Umowa komisu - odpowiedzialność komisanta i komitenta Umowa agencyjna - świadczenie wyrównawcze Wynagrodzenie i odszkodowanie za ustanowienie służebności przesyłu Odpowiedzialność notariusza Odpowiedzialność za czynsz w lokalu Problem z deweloperem Opłata likwidacyjna za zerwanie polisolokaty Służebność drogi koniecznej Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie przez gminę z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Przedawnienie roszczeń z rękojmi Przedawnienie roszczeń sprzedawcy prowadzącego działalność gospodarczą Prywatny monitoring – czy to legalne? Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas oznaczony Rozwiązanie umowy dożywocia Zwrot nakładów poniesionych na rzecz wspólną bez zgody pozostałych współwłaścicieli Uznanie przedawnionego długu Zawezwanie do próby ugodowej - od kiedy liczyć bieg terminu przedawnienia? Wadliwie wskazana cena Zamiana służebności mieszkania na rentę Porady prawne Łódź Umowa o dzieło - przedawnienie Ważna uchwała Sądu Najwyższego! Podział fizyczny nieruchomości a konflikt współwłaścicieli Zasiedzenie drogi dojazdowej Utrata wartości pojazdu w leasingu – dla kogo odszkodowanie? Ujawnienie danych użytkowania internetu w sprawie o naruszenie dóbr osobistych Rozliczenie spłaconego kredytu po podziale majątku wspólnego byłych małżonków. Odpowiedzialność za czynsz w lokalu w którym nie mieszkałem Znaczenie protokołu odbioru robót budowlanych Zaliczka a zadatek? Niemożliwość wykonania umowy w uwagi na pandemię Facebook i Social Media jako dowód w sprawie rozwodowej Odszkodowanie i zadośćuczynienie od biura podróży Sieć wodociągowa a przyłącze Etapy postępowania rozgraniczeniowego Zdrada a odwołanie darowizny Do kogo należy lokatorskie prawo do lokalu po przekształceniu je w prawo odrębnej własności? Rozliczenie konkubinatu – jak się do tego zabrać? Sądowy dział spadku Odbiór prac budowlanych a możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu wadliwego wykonania umowy Kradzież pieniędzy z konta bankowego – co zrobić? Ugoda w sprawie małoletniego zawarta bez zgody sądu opiekuńczego Wypadek na basenie - czy należy mi się odszkodowanie? Eksmisja małżonka, który nie jest właścicielem mieszkania Przedawnienie roszczeń z umowy o dzieło Czy można odwołać się od ugody zawartej przed sądem? Czy umowa sprzedaży zawarta przed małoletniego jest ważna? Wynajem mieszkania przez firmę w celu prowadzenia działalności gospodarczej Kradzież pieniędzy z konta bankowego - co robić? Sposób na dłużnika – jak zmusić dłużnika do zapłaty? Rozszerzenie wspólności majątkowej a zachowek Jak odwołać darowiznę?