Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Odpowiedzialność za czynsz w lokalu w którym nie mieszkałem

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Czy muszę płacić za czynsz w lokalu w którym nie mieszkałem?

Gmina żąda zapłaty za czynsz w lokalu w którym nie mieszkałeś? Komornik zajął Ci konto w związku z zaległym czynszem? W jaki sposób może pomóc Ci adwokat? Jak kształtuje się odpowiedzialność osób stale zamieszkujących z najemcą za zapłatę czynszu i innych należnych opłat? Kiedy przedawniają się roszczenia wynajmującego o zapłatę czynszu?

Solidarna odpowiedzialność za zapłatę czynszu

Zgodnie z brzmieniem art. 688(1) Kodeksu cywilnego za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie, jednakże odpowiedzialność tych osób ogranicza się jedynie do wysokości czynszu i innych opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania w danym lokalu.

Cytowany artykuł wprowadza z mocy ustawy solidarną odpowiedzialność określonych osób fizycznych za dług najemcy lokalu. Odpowiedzialność ta została powiązana z dwiema przesłankami, tj. stałym zamieszkiwaniem osoby oraz jej pełnoletnością. Przez stale zamieszkiwanie rozumie się sytuację, gdy w najętym lokalu znajduje się centrum aktywności życiowej danej osoby. Nie jest zatem istotna długość zamieszkiwania tylko przebywanie z zamiarem uczynienia z lokalu głównego centrum życiowego.

Adwokat powinien zwrócić uwagę pozwanemu, że wynajmujący nie musi wykazywać, że osoba stale zamieszkująca z najemcą w chwili dochodzenia roszczenia zamieszkiwała z nim także w okresie, za który naliczono czynsz lub inne opłaty. To osoba pozwana, chcąc uwolnić się od tej odpowiedzialności powinna wykazać, że należności powstały za okres, w którym nie zamieszkiwała stale w najętym lokalu.

Prawomocny wyrok – co zrobić?

Bardzo często w naszej praktyce adwokackiej spotykamy się z sytuacją, kiedy to Klienci zgłaszają się do nas w prawomocnym wyrokiem, czy nakazem zapłaty obejmującym należności z tytułu zaległego czynszu i to w dodatku za okres, którym już od dawna nie mieszkali w danym lokalu. Najczęściej zdarza się taka sytuacja, gdy pozywa miasto bądź gmina.

Co w takiej sytuacji może zaproponować adwokat? Nasza kancelaria adwokacka ma już wiele tego typu spraw na swoim koncie. Zazwyczaj za wystarczające okazuje się złożenie wniosku o ponowne doręczenie nakazu zapłaty bądź złożenie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia środka odwoławczego z jednoczesnym przygotowaniem sprzeciwu, zarzutów, bądź apelacji. Przydatny również będzie wniosek o wstrzymanie egzekucji do czasu prawomocnego rozpoznania złożonych pism.  

Zazwyczaj nie ma problemów z wykazaniem, że dana osoba nie mieszkała w danym lokalu. Jest tak dlatego, że pozywająca gmina, miasta zazwyczaj składając pozew do sądu bazują tylko i wyłącznie na danych dotyczących meldunku, który jak wiadomo nie oznacza jednoczesnego zamieszkiwania w danym lokalu. Fakt, że pozwany nie mieszkał w danym lokalu można próbować wykazać wszystkimi możliwymi dowodami, w tym zeznaniami świadków.

Sprawy o zapłatę – sprawy cywilne

Masz problem z nierzetelnym kontrahentem, bądź zostałeś pozwany o roszczenia, które się komuś nie należą? Nasza kancelaria adwokacka z siedzibą w Łodzi oraz w Zgierzu oferuje swoją pomoc prawną w szeroko rozumianych sprawach cywilnych, w tym w sprawach o zapłatę, o roszczenia związane z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem umowy. Wszelkie dane kontaktowe znajdziecie Państwo w zakładce Kontakt.

 

Słowa kluczowe: adwokat Łódź, sprawy cywilne, sprawy o zapłatę, sprawy lokalowe, porady prawne Łódź, adwokat Zgierz, sprawy egzekucyjne

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy cywilne
Rękojmia Nowe terminy przedawnienia roszczeń Dowód z nagrania Przedawnienie zadatku z umowy przedwstępnej Przerwanie biegu terminu zasiedzenia nieruchomości Umowa komisu - odpowiedzialność komisanta i komitenta Umowa agencyjna - świadczenie wyrównawcze Wynagrodzenie i odszkodowanie za ustanowienie służebności przesyłu Odpowiedzialność notariusza Odpowiedzialność za czynsz w lokalu Problem z deweloperem Opłata likwidacyjna za zerwanie polisolokaty Służebność drogi koniecznej Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie przez gminę z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Przedawnienie roszczeń z rękojmi Przedawnienie roszczeń sprzedawcy prowadzącego działalność gospodarczą Prywatny monitoring – czy to legalne? Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas oznaczony Rozwiązanie umowy dożywocia Zwrot nakładów poniesionych na rzecz wspólną bez zgody pozostałych współwłaścicieli Uznanie przedawnionego długu Zawezwanie do próby ugodowej - od kiedy liczyć bieg terminu przedawnienia? Wadliwie wskazana cena Zamiana służebności mieszkania na rentę Porady prawne Łódź Umowa o dzieło - przedawnienie Ważna uchwała Sądu Najwyższego! Podział fizyczny nieruchomości a konflikt współwłaścicieli Zasiedzenie drogi dojazdowej Utrata wartości pojazdu w leasingu – dla kogo odszkodowanie? Ujawnienie danych użytkowania internetu w sprawie o naruszenie dóbr osobistych Rozliczenie spłaconego kredytu po podziale majątku wspólnego byłych małżonków. Nowa ustawa antyprzemocowa - o co chodzi? Znaczenie protokołu odbioru robót budowlanych Zaliczka a zadatek? Niemożliwość wykonania umowy w uwagi na pandemię Facebook i Social Media jako dowód w sprawie rozwodowej Odszkodowanie i zadośćuczynienie od biura podróży Sieć wodociągowa a przyłącze Etapy postępowania rozgraniczeniowego Zdrada a odwołanie darowizny Do kogo należy lokatorskie prawo do lokalu po przekształceniu je w prawo odrębnej własności? Rozliczenie konkubinatu – jak się do tego zabrać? Sądowy dział spadku Odbiór prac budowlanych a możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu wadliwego wykonania umowy Kradzież pieniędzy z konta bankowego – co zrobić? Ugoda w sprawie małoletniego zawarta bez zgody sądu opiekuńczego Wypadek na basenie - czy należy mi się odszkodowanie? Eksmisja małżonka, który nie jest właścicielem mieszkania Przedawnienie roszczeń z umowy o dzieło Czy można odwołać się od ugody zawartej przed sądem? Czy umowa sprzedaży zawarta przed małoletniego jest ważna? Wynajem mieszkania przez firmę w celu prowadzenia działalności gospodarczej Kradzież pieniędzy z konta bankowego - co robić? Sposób na dłużnika – jak zmusić dłużnika do zapłaty? Rozszerzenie wspólności majątkowej a zachowek Jak odwołać darowiznę?