Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Niemożliwość wykonania umowy w uwagi na pandemię

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Brak możliwości wykonania umowy z uwagi na pandemię koronawirusa

Coraz więcej klientów zwraca się do nas z zapytaniem, co z umowami, których nie można zrealizować z uwagi na koronawirusa?

Dajmy na to umowa na wynajem sali weselnej, czy umowa z kamerzystą, który miał filmować wesele.  Ciężko z umów się wywiązać z uwagi na panujące obostrzenia. Co w takiej sytuacji np. z zapłaconymi już zadatkami, czy zaliczkami? 

Wpływ pandemii na umowy

W tym miejscu należy wspomnieć o pierwotnej niemożliwości świadczenia uregulowanej w art. 387 kodeksu cywilnego. O takim przypadku mówimy, kiedy już w momencie zawierania samej umowy wiadomo było, że świadczenie jest niemożliwe do zrealizowania. W takiej sytuacji umowa, która przewiduje świadczenie niemożliwe do zrealizowania jest nieważna.

Z kolei następcza niemożliwość świadczenia uregulowana została w art. 475 § 1 Kodeksu cywilnego i polega ona na tym, że jeżeli świadczenie stało się niemożliwe skutkiem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi, zobowiązanie wygasa. Właśnie ten rodzaj niemożności świadczenia należy podciągnąć pod obecną sytuację związaną z pandemią i towarzyszącymi jej ograniczeniami. 

Czy można zrezygnować z umowy z uwagi na koronawirusa?

W czasie epidemii możemy mówić o niemożliwości świadczenia, za którą żadna ze stron odpowiedzialności nie ponosi uregulowaną w art. 495 kodeksu cywilnego. W przypadku takiej niemożliwości świadczenia strona, która miała to świadczenie spełnić, nie może żądać świadczenia wzajemnego a w wypadku, gdy je otrzymała zobowiązana jest do jego zwrotu. Trudno jest przecież oczekiwać wypełniania postanowień zawartej umów, która z przyczyn niezależnych od stron nie może zostać wykonana.

Często w zawieranych umowach jest również zapis o tzw. sile wyższej, co oznacza, że w razie wystąpienia wymienionych w niej okoliczności, umowa nie podlega wykonaniu, np. powódź, stan wojny, trzęsienie ziemi, itp. Niestety tzw. siła wyższa nie ma swojej legalnej definicji, jednak w orzecznictwie sądów powszechnych przyjęte zostało, że siłą wyższą jest zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe lub prawie niemożliwe do przewidzenia, którego skutkom nie można było zapobiec. Za taką siłę wyższą można również uznać właśnie stan pandemii.

Koronawirus a zawarte umowy podsumowanie

Reasumując, każda umowa powinna być oceniana indywidualnie, dlatego że nie w każdym przypadku wystąpienie epidemii koronawirusa będzie skutkowało z automatu niemożliwością świadczenia. Wykonanie świadczenia musi być faktycznie niemożliwe z powodu, za który obiektywnie nie ponosimy odpowiedzialności.

Adwokat Łódź – Adwokat Zgierz

Zapraszamy do skorzystania z naszej bogatej oferty usług prawnych. Prowadzimy m.in. sprawy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego, gospodarczego, czy też karnego. Nasze kancelarie adwokackie mieszczą się w Łodzi oraz w Zgierzu. Zapraszamy do rozpoczęcia współpracy od spotkania, podczas którego uzyskacie Państwo wyczerpującą poradę prawną.   

Słowa kluczowe: adwokat Łódź, adwokat sprawy cywilne, sprawy o zapłatę, adwokat Zgierz, Kancelaria Łódź, prawnik Łódź, porady prawne, pomoc prawna

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy cywilne
Rękojmia Nowe terminy przedawnienia roszczeń Dowód z nagrania Przedawnienie zadatku z umowy przedwstępnej Przerwanie biegu terminu zasiedzenia nieruchomości Umowa komisu - odpowiedzialność komisanta i komitenta Umowa agencyjna - świadczenie wyrównawcze Wynagrodzenie i odszkodowanie za ustanowienie służebności przesyłu Odpowiedzialność notariusza Odpowiedzialność za czynsz w lokalu Problem z deweloperem Opłata likwidacyjna za zerwanie polisolokaty Służebność drogi koniecznej Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie przez gminę z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Przedawnienie roszczeń z rękojmi Przedawnienie roszczeń sprzedawcy prowadzącego działalność gospodarczą Prywatny monitoring – czy to legalne? Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas oznaczony Rozwiązanie umowy dożywocia Zwrot nakładów poniesionych na rzecz wspólną bez zgody pozostałych współwłaścicieli Uznanie przedawnionego długu Zawezwanie do próby ugodowej - od kiedy liczyć bieg terminu przedawnienia? Wadliwie wskazana cena Zamiana służebności mieszkania na rentę Porady prawne Łódź Umowa o dzieło - przedawnienie Ważna uchwała Sądu Najwyższego! Podział fizyczny nieruchomości a konflikt współwłaścicieli Zasiedzenie drogi dojazdowej Utrata wartości pojazdu w leasingu – dla kogo odszkodowanie? Ujawnienie danych użytkowania internetu w sprawie o naruszenie dóbr osobistych Rozliczenie spłaconego kredytu po podziale majątku wspólnego byłych małżonków. Odpowiedzialność za czynsz w lokalu w którym nie mieszkałem Nowa ustawa antyprzemocowa - o co chodzi? Znaczenie protokołu odbioru robót budowlanych Zaliczka a zadatek? Facebook i Social Media jako dowód w sprawie rozwodowej Odszkodowanie i zadośćuczynienie od biura podróży Sieć wodociągowa a przyłącze Etapy postępowania rozgraniczeniowego Zdrada a odwołanie darowizny Do kogo należy lokatorskie prawo do lokalu po przekształceniu je w prawo odrębnej własności? Rozliczenie konkubinatu – jak się do tego zabrać? Sądowy dział spadku Odbiór prac budowlanych a możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu wadliwego wykonania umowy Kradzież pieniędzy z konta bankowego – co zrobić? Ugoda w sprawie małoletniego zawarta bez zgody sądu opiekuńczego Wypadek na basenie - czy należy mi się odszkodowanie? Eksmisja małżonka, który nie jest właścicielem mieszkania Przedawnienie roszczeń z umowy o dzieło Czy można odwołać się od ugody zawartej przed sądem? Czy umowa sprzedaży zawarta przed małoletniego jest ważna? Wynajem mieszkania przez firmę w celu prowadzenia działalności gospodarczej Kradzież pieniędzy z konta bankowego - co robić? Sposób na dłużnika – jak zmusić dłużnika do zapłaty? Rozszerzenie wspólności majątkowej a zachowek Jak odwołać darowiznę?