Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Facebook i Social Media jako dowód w sprawie rozwodowej

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Facebook i Social Media jako dowód w sprawie rozwodowej

Facebook, Messenger oraz Instagram są obecnie przodującymi portalami społecznościowymi, które wykorzystywane są w codziennym życiu przez miliony sympatyków na całym świecie. Wielu użytkowników mediów społecznościowych nie zdaje sobie jednak sprawy, jak daleko idące są skutki zamieszczanych postów, czy wymienianych wiadomości w różnego rodzaju komunikatorach internetowych. Biorąc pod uwagę, że są to idealne źródła pozyskiwania informacji, należałoby rozważyć czy istnieje możliwość, aby uzyskane materiały stanowiły dowód w procesie rozwodowym?

Dowód z Facebooka, Tindera- czy to możliwe?

Może zdarzyć się sytuacja, w której jeden z małżonków zostanie przyłapany na portalu randkowym typu Tinder lub gdy podwójne życie współmałżonka zostanie zdemaskowane poprzez wpis na Facebooku. Wówczas małżonek, któremu zależy na wystąpieniu z pozwem rozwodowym, może zastanawiać się czy załączony dowód z mediów społecznościowych zostanie uznany przez sąd. Na gruncie współczesnego orzecznictwa sądów powszechnych i wykładni art. 227 Kodeksu postępowania cywilnego, jako definicję przedmiotu dowodu wskazuje się fakty, które posiadają istotne dla rozstrzygnięcia sprawy znaczenie. Istotne są więc fakty, z których powstać mogą skutki prawne, a zatem okoliczności potwierdzające żądania powoda. Jeśli przedstawienie przed sądem zdjęcia- pozyskanego z Facebooka/Tindera, ukazującego niewiernego małżonka z nowym partnerem prowadziłoby do orzeczenia rozwodu, to taki dowód jest jak najbardziej wiarygodny w myśl art. 233 Kodeksu postępowania cywilnego.


Jak pozyskać dowód z Facebooka, Messengera, Instagrama?

W oparciu o treść art. 77[3] Kodeksu cywilnego dokumentem jest nośnik informacji, który umożliwia zapoznanie się z jej treścią. Należy zatem przyjąć, że zrzut ekranu utrwalający działania niewiernego małżonka np. zdjęcia z Facebooka czy wiadomości z aplikacji Messenger itp. z pewnością przed sądem zostanie potraktowany jako pełnoprawny dokument, którego moc dowodowa nie będzie odbiegać od klasycznej formy czynności prawnej. Należy jednak pamiętać o istotnej kwestii w odniesieniu do pozyskiwania materiału dowodowego z przytoczonych źródeł, a mianowicie wejście w posiadanie takich materiałów musi być legalne. Co to oznacza? Art. 267 § 1 Kodeksu karnego (dalej k.k.) określa jednoznacznie, że wszelkie zachowania, które wyrażają się w bezprawnym wejściu w posiadanie informacji dla danego podmiotu nieprzeznaczonych lub też zmierzających bezpośrednio do ich pozyskania, polegające na przełamaniu lub omijaniu elektronicznych zabezpieczeń podlegają penalizacji- grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Tajemnica korespondencji, a w tym prawo do prywatności, stanowi podstawowe prawo obywatelskie, które bezapelacyjnie podlega ochronie ze strony przytoczonego art. 267 k.k. Wobec czego, małżonek, któremu zależy na ujawnieniu zdrad współmałżonka przed sądem, powinien mieć na uwadze, że przedłożenie dowodu z wykradzionych informacji czy też korespondencji, może odbić się rykoszetem.

,,Owoce zatrutego drzewa’’ a dopuszczalność w procedurze cywilnej

Owocami zatrutego drzewa są wcześniej wspomniane dowody pozyskane nielegalnie np. utrwalenie korespondencji partnera z nową sympatią, wbrew jego wiedzy poprzez przełamanie zabezpieczeń urządzenia. Pomimo wadliwie uzyskanych materiałów dowodowych, istnieje możliwość, aby sąd uznał je za znaczące dla rozstrzygnięcia sprawy. W doktrynie kwestia dopuszczalności takich dowodów nie jest jednoznacznie uregulowana- kodeks postępowania cywilnego nie wyklucza możliwości skorzystania z przeprowadzenia dowodu z ‘’owoców zatrutego drzewa’’, jednakże przyjęta praktyka cechuje się dużą rozbieżnością w dopuszczaniu takich dowodów. W sprawach rozwodowych kwestia ‘’owoców zatrutego drzewa’’ jest szczególnie istotna, gdyż nie zawsze winny małżonek faktycznie przyzna się do zarzucanych mu czynów, a tym samym pozyskanie dowodów z legalnego źródła nie zawsze będzie możliwe. W orzecznictwie wskazuje się, że sąd może dopuścić taki dowód w procesie, jeżeli ówcześnie zostanie poddany rzetelnej ocenie sądu oraz przemawia za tym fakt, że nie pochodzi z czynu zabronionego. Pamiętać więc należy, aby pozyskany dowód nie naruszał zasad współżycia społecznego, czy też prywatności przysługującej każdemu obywatelowi.

Reasumując, w dobie ciągłego postępu technologicznego, dowody uzyskane przy pomocy Social Mediów- Facebook, Tinder, Instagram są jak najbardziej dopuszczalne przez sądy w procesie rozwodowym, gdyż możliwe jest korzystanie z każdego źródła informacji, które donosi o faktach istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa. (Wyrok Sądu Najwyższego I CSK 138/08).

Kancelaria adwokacka Łódź

Nasza kancelaria adwokacka oferuje szeroko rozumianą pomoc prawną w sprawach m.in. z zakresu prawa cywilnego. Reprezentujemy klientów zarówno na etapie przedsądowym, przed sądami powszechnymi na terenie całego kraju jak i na etapie postępowania egzekucyjnego. Zapraszamy do kontaktu.

Słowa kluczowe: reprezentacja sądowa, adwokat Łódź, porady prawne Zgierz, adwokat Zgierz, kancelaria adwokacka, prawnik Łódź, doradztwo prawne

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy cywilne
Rękojmia Nowe terminy przedawnienia roszczeń Dowód z nagrania Przedawnienie zadatku z umowy przedwstępnej Przerwanie biegu terminu zasiedzenia nieruchomości Umowa komisu - odpowiedzialność komisanta i komitenta Umowa agencyjna - świadczenie wyrównawcze Wynagrodzenie i odszkodowanie za ustanowienie służebności przesyłu Odpowiedzialność notariusza Odpowiedzialność za czynsz w lokalu Problem z deweloperem Opłata likwidacyjna za zerwanie polisolokaty Służebność drogi koniecznej Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie przez gminę z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Przedawnienie roszczeń z rękojmi Przedawnienie roszczeń sprzedawcy prowadzącego działalność gospodarczą Prywatny monitoring – czy to legalne? Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas oznaczony Rozwiązanie umowy dożywocia Zwrot nakładów poniesionych na rzecz wspólną bez zgody pozostałych współwłaścicieli Uznanie przedawnionego długu Zawezwanie do próby ugodowej - od kiedy liczyć bieg terminu przedawnienia? Wadliwie wskazana cena Zamiana służebności mieszkania na rentę Porady prawne Łódź Umowa o dzieło - przedawnienie Ważna uchwała Sądu Najwyższego! Podział fizyczny nieruchomości a konflikt współwłaścicieli Zasiedzenie drogi dojazdowej Utrata wartości pojazdu w leasingu – dla kogo odszkodowanie? Ujawnienie danych użytkowania internetu w sprawie o naruszenie dóbr osobistych Rozliczenie spłaconego kredytu po podziale majątku wspólnego byłych małżonków. Odpowiedzialność za czynsz w lokalu w którym nie mieszkałem Nowa ustawa antyprzemocowa - o co chodzi? Znaczenie protokołu odbioru robót budowlanych Zaliczka a zadatek? Niemożliwość wykonania umowy w uwagi na pandemię Odszkodowanie i zadośćuczynienie od biura podróży