Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Zasiedzenie drogi dojazdowej

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Zasiedzenie służebności drogi koniecznej

W jaki sposób i po ilu latach można stwierdzić zasiedzenie drogi dojazdowej do swojej nieruchomości? Jakie warunki należy spełnić do zasiedzenia drogi koniecznej? Czy udział adwokata w sprawie o zasiedzenie jest niezbędny? W jaki sposób adwokat może pomóc w sprawie o zasiedzenie?

Zasiedzenie drogi dojazdowej

Według art. 292 Kodeksu cywilnego, służebność gruntowa może być nabyta przez zasiedzenie tylko w wypadku, gdy polega na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia. Przepisy o nabyciu własności nieruchomości przez zasiedzenie stosuje się odpowiednio. Co zatem kryje się pod pojęciem "trwałego i widocznego urządzenia"?

Trwałe i widoczne urządzenie - czyli?

Urządzeniem trwałym i widocznym będzie na przykład mostek, droga utwardzona np. żwirem, czy tłuczniem, mur, siatka, nasyp, itp. Jak wynika z przywołanych przykładów, chodzi o urządzenie, które powstało jako efekt świadomego i pozytywnego działania człowieka celem przystosowania nieruchomości obciążonej do eksploatacji w oznaczonym zakresie (vide: wyrok Sądu Najwyższego z 10.1.1969 r., sygn. II CR 516/68). Ma to być przedmiot stanowiący efekt ludzkiej pracy (vide: postanowienie Sądu Najwyższego z 6.2.2013 r., sygn. V CSK 129/12).

W świetle orzecznictwa sądów powszechnych, a także naszego doświadczenia sądowego nie stanowią takiego urządzenia wrota przejazdowe w ogrodzeniu umożliwiające dostęp do całej nieruchomości, a nie określonej drogi; zwykła droga polna powstała na skutek stałego przejeżdżania pewnym szlakiem i zaznaczona na gruncie jedynie koleinami; skutki przejeżdżania przez nieruchomość w postaci kolein.

Sprawy o zasiedzenie – adwokat Łódź

Kancelaria adwokacka adwokata Piotra Sęk z siedzibą w Łodzi i Zgierzu posiada bogate doświadczenie w sprawach dotyczących zasiedzenia nieruchomości oraz służebności. Zapraszamy do kontaktu osoby potrzebujące porady prawnej, wsparcia prawnego, czy też reprezentacji sądowej w sprawach nie tylko o zasiedzenie, ale w ogóle w szeroko rozumianych sprawach cywilnych.

 

Słowa kluczowe: sprawy o zasiedzenie, porady prawne Łódź, adwokat Łódź, droga konieczna, zasiedzenie drogi koniecznej, prawnik Łódź, sprawy cywilne, pomoc prawna Łódź

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy cywilne
Rękojmia Nowe terminy przedawnienia roszczeń Dowód z nagrania Przedawnienie zadatku z umowy przedwstępnej Przerwanie biegu terminu zasiedzenia nieruchomości Umowa komisu - odpowiedzialność komisanta i komitenta Umowa agencyjna - świadczenie wyrównawcze Wynagrodzenie i odszkodowanie za ustanowienie służebności przesyłu Odpowiedzialność notariusza Odpowiedzialność za czynsz w lokalu Problem z deweloperem Opłata likwidacyjna za zerwanie polisolokaty Służebność drogi koniecznej Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie przez gminę z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Przedawnienie roszczeń z rękojmi Przedawnienie roszczeń sprzedawcy prowadzącego działalność gospodarczą Prywatny monitoring – czy to legalne? Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas oznaczony Rozwiązanie umowy dożywocia Zwrot nakładów poniesionych na rzecz wspólną bez zgody pozostałych współwłaścicieli Uznanie przedawnionego długu Zawezwanie do próby ugodowej - od kiedy liczyć bieg terminu przedawnienia? Wadliwie wskazana cena Zamiana służebności mieszkania na rentę Porady prawne Łódź Umowa o dzieło - przedawnienie Ważna uchwała Sądu Najwyższego! Podział fizyczny nieruchomości a konflikt współwłaścicieli Utrata wartości pojazdu w leasingu – dla kogo odszkodowanie? Ujawnienie danych użytkowania internetu w sprawie o naruszenie dóbr osobistych Rozliczenie spłaconego kredytu po podziale majątku wspólnego byłych małżonków. Odpowiedzialność za czynsz w lokalu w którym nie mieszkałem Nowa ustawa antyprzemocowa - o co chodzi? Znaczenie protokołu odbioru robót budowlanych Zaliczka a zadatek? Niemożliwość wykonania umowy w uwagi na pandemię Facebook i Social Media jako dowód w sprawie rozwodowej Odszkodowanie i zadośćuczynienie od biura podróży Sieć wodociągowa a przyłącze Etapy postępowania rozgraniczeniowego Zdrada a odwołanie darowizny Do kogo należy lokatorskie prawo do lokalu po przekształceniu je w prawo odrębnej własności? Rozliczenie konkubinatu – jak się do tego zabrać? Sądowy dział spadku Odbiór prac budowlanych a możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu wadliwego wykonania umowy Kradzież pieniędzy z konta bankowego – co zrobić? Ugoda w sprawie małoletniego zawarta bez zgody sądu opiekuńczego Wypadek na basenie - czy należy mi się odszkodowanie? Eksmisja małżonka, który nie jest właścicielem mieszkania Przedawnienie roszczeń z umowy o dzieło Czy można odwołać się od ugody zawartej przed sądem? Czy umowa sprzedaży zawarta przed małoletniego jest ważna? Wynajem mieszkania przez firmę w celu prowadzenia działalności gospodarczej Kradzież pieniędzy z konta bankowego - co robić? Sposób na dłużnika – jak zmusić dłużnika do zapłaty? Rozszerzenie wspólności majątkowej a zachowek Jak odwołać darowiznę?