Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas oznaczony

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas oznaczony 

Czy można zerwać umowę najmu zawartą na czas oznaczony przed upływem okresu wskazanego w umowie? Kiedy można rozwiązać umową najmu zawartą na czas oznaczony? Konsekwencje zerwania umowy najmu przed upływem okresu, na jaki została zawarta.

Podstawą rozważań w niniejszym wpisie będzie regulacja zawarta w art. 673 § 3 k.c., zgodnie z którym jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie. Co kryje się zatem pod pojęciem wypadki określone w umowie? Czy oznacza to, że można te wypadki określić w sposób dowolny?

Często zdarza się, że strony w umowie wskazują ogólnikowo, że jednej bądź wszystkim stronom przysługiwać będzie prawo wypowiedzenia umowy zawartej na czas oznaczony po upływie danego okresu wypowiedzenia. Niestety praktyka ta jest błędna. Jak przyjmuje się w orzecznictwie sądów powszechnych, samo tylko zastrzeżenie w umowie możliwości wypowiedzenia najmu nie jest w orzecznictwie uznawane za określenie wypadku w znaczeniu przewidzianej w art. 673 § 3 Kodeksu cywilnego podstawy wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy na czas oznaczony - orzecznictwo

Takie stanowisko zajął między innymi Sąd Najwyższy w uchwale składu 7 sędziów z dnia  21 grudnia 2007 r. (sygn. III CZP 74/07). Znacznie wcześniej Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 29 kwietnia 2003 r. (sygn. SK 24/02) stwierdził, że nie jest dopuszczalne zastrzeżenie w umowie uprawnienia do wypowiedzenia najmu zawartego na czas oznaczony według swobodnego uznania stron. Jak stwierdził Trybunał Konstytucyjny, przepis art. 673 § 3 Kodeksu cywilnego, stanowiąc o możliwości wypowiedzenia, nie używa zwrotu "jeżeli umowa to przewiduje", który sugerowałby dopuszczalność "nieograniczonej klauzuli rozwiązującej". 

Według wielu orzeczeń sądów powszechnych, w tym sądów w Łodzi i Zgierzu postanowienia umowy ograniczające się jedynie do stwierdzenia, że dopuszczalne jest wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas określony, byłoby niezgodne z art. 673 § 3 Kodeksu cywilnego. 

W praktyce są zawierane umowy najmu na czas oznaczony, w których zastrzega się możliwość swobodnego wypowiedzenia umowy najmu, tzn. umowa nie określa "wypadków" uzasadniających wypowiedzenie. Jak wcześniej zaznaczono, przybierająca taką postać umowna klauzula wypowiedzenia nie spełnia wymagań art. 673 § 3 Kodeksu Cywilnego, co może prowadzić do stwierdzenia, że jest ona nieważna.

Adwokat Łódź Zgierz – sprawy cywilne, umowy, porady prawne

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka w Łodzi oraz w Zgierzu oferuje kompleksową pomoc prawną m.in. w sprawach z zakresu prawa cywilnego. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w reprezentacji Klientów w sporach sądowych nie tylko na obszarze wojewódzka łódzkiego, ale w całej Polsce. Zapraszamy do współpracy.

 

Słowa kluczowe: umowa najmu, zerwanie umowy, wypowiedzenie umowy, adwokat Łódź, adwokat Zgierz, porady prawne Łódź, prawnik Łódź, odszkodowania, pomoc prawna Łódź

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy cywilne
Rękojmia Nowe terminy przedawnienia roszczeń Dowód z nagrania Przedawnienie zadatku z umowy przedwstępnej Przerwanie biegu terminu zasiedzenia nieruchomości Umowa komisu - odpowiedzialność komisanta i komitenta Umowa agencyjna - świadczenie wyrównawcze Wynagrodzenie i odszkodowanie za ustanowienie służebności przesyłu Odpowiedzialność notariusza Odpowiedzialność za czynsz w lokalu Problem z deweloperem Opłata likwidacyjna za zerwanie polisolokaty Służebność drogi koniecznej Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie przez gminę z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Przedawnienie roszczeń z rękojmi Przedawnienie roszczeń sprzedawcy prowadzącego działalność gospodarczą Prywatny monitoring – czy to legalne? Rozwiązanie umowy dożywocia Zwrot nakładów poniesionych na rzecz wspólną bez zgody pozostałych współwłaścicieli Uznanie przedawnionego długu Zawezwanie do próby ugodowej - od kiedy liczyć bieg terminu przedawnienia? Wadliwie wskazana cena Zamiana służebności mieszkania na rentę Porady prawne Łódź Umowa o dzieło - przedawnienie Ważna uchwała Sądu Najwyższego! Podział fizyczny nieruchomości a konflikt współwłaścicieli Zasiedzenie drogi dojazdowej Utrata wartości pojazdu w leasingu – dla kogo odszkodowanie? Ujawnienie danych użytkowania internetu w sprawie o naruszenie dóbr osobistych Rozliczenie spłaconego kredytu po podziale majątku wspólnego byłych małżonków. Odpowiedzialność za czynsz w lokalu w którym nie mieszkałem Nowa ustawa antyprzemocowa - o co chodzi? Znaczenie protokołu odbioru robót budowlanych Zaliczka a zadatek? Niemożliwość wykonania umowy w uwagi na pandemię Facebook i Social Media jako dowód w sprawie rozwodowej Odszkodowanie i zadośćuczynienie od biura podróży Sieć wodociągowa a przyłącze Etapy postępowania rozgraniczeniowego Zdrada a odwołanie darowizny Do kogo należy lokatorskie prawo do lokalu po przekształceniu je w prawo odrębnej własności? Rozliczenie konkubinatu – jak się do tego zabrać? Sądowy dział spadku Odbiór prac budowlanych a możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu wadliwego wykonania umowy Kradzież pieniędzy z konta bankowego – co zrobić? Ugoda w sprawie małoletniego zawarta bez zgody sądu opiekuńczego Wypadek na basenie - czy należy mi się odszkodowanie? Eksmisja małżonka, który nie jest właścicielem mieszkania Przedawnienie roszczeń z umowy o dzieło Czy można odwołać się od ugody zawartej przed sądem? Czy umowa sprzedaży zawarta przed małoletniego jest ważna? Wynajem mieszkania przez firmę w celu prowadzenia działalności gospodarczej Kradzież pieniędzy z konta bankowego - co robić? Sposób na dłużnika – jak zmusić dłużnika do zapłaty? Rozszerzenie wspólności majątkowej a zachowek Jak odwołać darowiznę? Ochrona wierzyciela przed niewypłacalnością dłużnika Kara umowna - jak to działa?