Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Uszkodzenie jednej opony a konieczność wymiany obu

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Konieczność wymiany obu opon w sytuacji uszkodzenia tylko jednej

Czy w sytuacji uszkodzenia tylko jednej opony podmiot odpowiedzialny za powstałą szkodę musi pokryć koszty wymiany tylko tej jednej opony, czy też mamy prawo dochodzić kosztów wymiany obu opon znajdujący się na danej osi pojazdu?

Często w sprawach odszkodowawczych sporna pozostaje kwestia wymogu wymiany obu opon znajdujących się na jednej osi w sytuacji, gdy uszkodzeniu uległa tylko jedna z nich. Zakłady ubezpieczeń w zasadzie zawsze w swoich kosztorysach uwzględniają jedynie koszt wymiany jednej z nich, czy słusznie? 

Naszym zdaniem jest to stanowisko sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa. Wypowiadały się w tym zakresie wielokrotnie sądy powszechne, w tym nasz lokalny Sąd Okręgowy, czy też Apelacyjny w Łodzi.

Dla przykładu w jednej z prowadzonych przez nas spraw odszkodowawczych spór sprowadzał się m.in. do ustalenia zakresu szkody i jej wysokości, w tym zasadności wymiany wszystkich opon znajdujących się na jednej osi pojazdu mechanicznego. Nasza Kancelaria Adwokacka konsekwentnie stała na stanowisku, że uszkodzenie jednej opony w pojeździe automatycznie skutkuje koniecznością wymiany obu opon znajdujących się na jednej osi.

Należy w tym miejscu odwołać się do § 11 ust. 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Przepis ten bowiem stanowi, że pojazdy nie mogą być wyposażone w opony o różnej konstrukcji, w tym o różnej rzeźbie bieżnika, na kołach jednej osi. 

Z powyższej normy prawnej jasno wynika, że uszkodzenie jednej opony powoduje w istocie konieczność wymiany obu opon na jednej osi. Jest bowiem oczywiste, iż użycie chociażby jednej nowej opony na jednej osi spowoduje różnice pomiędzy tymi oponami, skutkujące brakiem prawidłowej eksploatacji pojazdu.

Oczywistym jest, że koła powinny mieć równy poziom zużycia. Niewłaściwe ogumienie pojazdu, w tym różnice w zużyciu bieżnika przekłada się bowiem bezpośrednio na stabilizację toru jazdy oraz system antypoślizgowy auta, który nie działa wówczas prawidłowo.

Pomijając nawet fakt w/w zapisów prawnych. Często przecież sami producenci opon, czy też konkretnych pojazdów zalecają taki właśnie sposób wymiany ogumienia, aby na jednej osi były tożsame opony. Niejednokrotnie np. w autach sportowych zdarza się, że biegli sądowi zalecają w ogóle wymianę wszystkich czterech opon w sytuacji uszkodzenia tylko jednej z nich. 

Ponadto, w tego typu sprawach należy kierować się również ogólnie przyjętymi zasadami doświadczenia życiowego. Istnieje przecież ogólnie przyjętą praktyką w warsztatach samochodowych polegająca na wymienianie jednocześnie obu kół na jednej osi pojazdu. Dzieje się ze względu na to, że koła na jednej osi powinny mieć podobny poziom eksploatacji, żeby ich dalsze zużycie odbywało się w podobny sposób. Dodatkowo faktem powszechnie znanym jest to, że opony na osi winny mieć nie tylko podobny stopień zużycia, ale również taki sam bieżnik.

Odszkodowania Łódź Zgierz – pomoc w dochodzeniu odszkodowań 

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka w Łodzi i Zgierzu oferuje kompleksową pomoc prawną w sprawach odszkodowawczych. Posiadamy wieloletnią praktykę w sprawach dotyczących dochodzenia odszykowań i zadośćuczynień m.in. z tytułu czynów niedozwolonych, wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, naruszenia dóbr osobistych i wielu innych. Oferujemy pomoc prawną zarówno na etapie postępowania likwidacyjnego jak i w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym. Zapraszamy do współpracy. 

 

 

Słowa kluczowe: sprawy odszkodowawcze adwokat Łódź, dochodzenie odszkodowań Zgierz, odszkodowania Łódź, porady prawne Łódź, prawnik Zgierz, kancelaria adwokacka Łódź

Zobacz inne sprawy z kategorii > Odszkodowania i zadośćuczynienia
Dobrowolne ubezpieczenie Krzywy chodnik Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku Zadośćuczynienie dla osób najbliższych Pogryzienie przez psa rolnika a odszkodowanie Zadośćuczunienie za zmarłego w rodzinie Jakie szkody pokryje ubezpieczenie OC rolników Odszkodowanie i zadośćuczynienie za zmarnowany urlop Kto jest odpowiedzialny za stan chodnika? Utrata wartości nieruchomości - odszkodowanie Opodatkowanie odszkodowania i zadośćuczynienia Od kiedy naliczane są odsetki od zadośćuczynienia Kompensata dla ofiar przestępstw Utrata wartości pojazdu na skutek wypadku Odszkodowania Łódź Zgierz Ozorków Odszkodowanie nieopodatkowane PIT jako dochód Odszkodowanie powinno uwględniać VAT Zakazana klauzula w polisie nie do zaakceptowania Szkoda wyrządzona przez dziecko Brak zapiętych pasów - wpływ na odszkodowanie i zadośćuczynienie