Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Sposób na wysokie odsetki

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

SPOSÓB NA WYSOKIE ODSETKI

Sąd Najwyższy podjął w dniu 15 marca 2018 r. bardzo ważną uchwałę (sygn. III CZP 107/17) dla osób posiadających długi wynikające jeszcze z umów zawartych przed wprowadzeniem tzw. „ustawy antylichwiarskiej” w 2006 r. Uchwała ta ma o tyle istotne znaczenie, ponieważ w polskich realiach bardzo trudno jest liczyć na przedawnienie tego typu zobowiązań. Wierzyciele mają bowiem wiele możliwości prawnych, by przerwać bieg terminu przedawnienia, choćby poprzez wszczęcie egzekucji. adwokat Łódź sprawy cywilne

Sprawa, która ostatecznie trafiła przed Sąd Najwyższy dotyczyła właścicielki sklepu spożywczego, która jeszcze w 2000 r. kupiła partię piwa od hurtownika za 953 zł wraz z odsetkami umownymi za zwłokę w zapłacie w wysokości 1% dziennie. Po kilku miesiącach sąd rejonowy zasądził na rzecz hurtownika tę kwotę wraz z umówionymi odsetkami, ale komornik egzekucję umorzył, ponieważ nie miał z czego ściągnąć długu. Drugą egzekucję komornik prowadził pięć lat później przeciwko obojgu małżonkom, w trakcie której wyegzekwował 16,4 tys. zł, a co do reszty egzekucję umorzył, gdyż dług rósł w tempie ekspresowym, osiągając w 2012 r. 40,2 tys. zł. Gdyby zaś były to odsetki ustawowe, to wyniosłyby one jedynie 1,2 tys. zł. Różnica jest zatem ogromna - ponad 39 tysięcy zł.

W tym stanie faktycznym małżonkowie wystąpili do sądu z pozwem o pozbawienie wykonalności wyroku w części dotyczącej samych odsetek, powołując się właśnie na ustawę antylichwiarską, a konkretnie na art. 359 § 21 Kodeksu cywilnego, który wszedł w życie 20 lutego 2006 r., oraz art. 840 § 1 kodeksu postępowania cywilnego, który stanowi, że dłużnik może żądać pozbawienia wyroku wykonalności albo ograniczenia, jeżeli po jego powstaniu nastąpiło zdarzenie, wskutek którego dług wygasł albo nie może być egzekwowany.

Sąd rejonowy wniosek małżonków oddalił, ponieważ przepis przejściowy ustawy antylichwiarskiej stanowi, że stosuje się ją do czynności prawnych dokonanych po jej wejściu w życie. Małżonkowie złożyli apelację i w trakcie jej rozpatrywania sąd okręgowy postanowił zwrócić się z pytaniem prawnym do Sądu Najwyższego, czy zmiana stanu prawnego w zakresie odsetek maksymalnych i nieuwzględnienie jej przez strony umowy może być podstawą powództwa opozycyjnego na podstawie art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c. w sytuacji, kiedy czynność prawna, z której wynika zapłata odsetek umownych i wyrok, pochodzą sprzed wejścia w życie ustawy antylichwiarskiej.

ORZECZENIE SĄDU

Sąd Najwyższy w w/w uchwale orzekł, że wprowadzenie ustawy antylichwiarskiej jest zdarzeniem upoważniającym do skorzystania z art. 840 § 1 k.p.c. Zmiana stanu prawnego jest bowiem zdarzeniem, o którym mowa w art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c. gdy spowodowała, że zobowiązanie stwierdzone tytułem wykonawczym w części lub całości wygasło albo nie może być egzekwowane.

W rezultacie Sąd Najwyższy uznał, że w stosunkach prawnych, które powstały przed dniem 20 lutego 2006 r., od tego dnia należ się odsetki niewyższe niż odsetki maksymalne, wprowadzone ustawą z 2005 r., choćby strony zastrzegły odsetki wyższe. W kontekście powództwa opozycyjnego przedstawione uwagi prowadzą do wniosku, że wejście w życie ustawy z 2005 r. spowodowało, iż zobowiązania zapłaty odsetek za opóźnienie, które stwierdzone były wcześniej tytułami wykonawczymi w zakresie, w którym odsetki te przekraczały wysokość wprowadzonych ustawą z 2005 r. odsetek maksymalnych wygasły i od tego dnia należ

Adwokat Piotr Sęk zaprasza osoby potrzebujące pomocy prawnej w walce z firmami windykacyjnymi do kontaktu celem podjęcia współpracy. Nie ulega wątpliwości, że adwokat może przyczynić się swoimi działaniami do realnego zmniejszenia zadłużenia. Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka posiada duże doświadczenie w reprezentacji Klientów na etapie postępowania egzekucyjnego. Należy pamiętać, że nawet gdy nasz dług trafia do komornika przysługuje nam wiele możliwości prawnych, z których możemy skorzystać broniąc swoich racji.

Kancelaria Adwokacka Łódź Zgierz – Adwokat Łódź Zgierz

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka zaprasza do kontaktu osoby potrzebujące porady prawnej, wsparcia prawnego, czy też reprezentacji przed sądami, czy innymi organami. Nasza Kancelaria Adwokacka posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach z zakresu prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, spadkowego, czy rodzinnego. Posiadamy również wielotonie doświadczenie w sprawach odszkodowawczych. Zapraszamy do kontaktu i do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej Kancelarii Adwokackiej w Zgierzu i Łodzi.

 

Słowa kluczowe: porady prawne, adwokat Zgierz, adwokat Łódź, sposób na wysokie odsetki, prawnik Zgierz, porady prawne Łódź, egzekucja długów, kancelaria adwokacja

Zobacz inne sprawy z kategorii > Egzekucja - długi - upadłość
Wpis przedawnionego długu do Krajowego Rejestru Długów Zbyt wysokie koszty komornicze Upadłość konsumencka - mity i porady Upadłość konsumencka w pytaniach i odpowiedziach Upadłość konsumencka - zmiany 2020!